Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet augusti 2016

Här presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev i jämförelse med föregående månad.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

Augusti 2016

​91,94 % ​99,68 %
Juli 2016 ​92,42 % ​99,74 %

Kundsynpunkter till PostNord under augusti 2016

I tabellen nedan visas antalet inkomna synpunkter om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 156 472 000 försändelser under augusti.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

2016 Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

Augusti ​2 156 304 3 689 1 350 7 499 0,05
Juli​ 1 123 123 1 833

5 038

8 117 0,07

Månadens kvalitetskommentar

”Under sommarmånaderna har det varit stor uppmärksamhet i media kring PostNords utdelning, delvis med utgångspunkt i Post- och telestyrelsens, PTS, rapport Kvalitetsbrister på den svenska postmarknaden – en studie. Rapporten granskar PostNords och Bring Citymails brevverksamhet, och konstaterar att båda företagen har haft kvalitetsutmaningar.

Rapporten behandlar förhållanden som har varit. Det är sant att PostNord under 2015 och början av 2016 hade stora utmaningar på vissa platser och vid vissa tidpunkter. Det berodde i de flesta fall på de stora omställningar PostNord gjorde, där vi vid några tillfällen försökte göra för mycket samtidigt.

Omställningarna är nödvändiga för att PostNord även i framtiden ska vara garanten för en relevant postservice i hela landet. Vi kommer att ta tillvara de erfarenheter vi har gjort under det senaste året när vi fortsätter arbetet. PTS har också som tillsynsmyndighet alla möjligheter att följa arbetet på nära håll.

Kvaliteten i augusti försämrades marginellt jämfört med juli. Jämför man med augusti 2015 har den istället förbättrats avsevärt, något som visar att vi är på rätt väg i ett större perspektiv. Glädjande är också att samtidigt som antalet försändelser ökade med 42 procent i augusti jämfört med juli minskade kundsynpunkterna med mer än 7 procent, vilket också säger oss att vi är på rätt väg. Man kan alltid bli bättre på det man gör, och det arbetet fortsätter.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige
Mats Johannesson, chef Terminal PostNord Sverige