PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet april 2021

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

April 2021

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
April 2021 98,24 %
April 2020 98,31 %

 

Kundsynpunkter till PostNord under april 2021

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 104 428 000 försändelser under april. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 6 minuter och 54 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
April 2021 848 49 197 1 173 2 267 0,02
PostNord 635 36 120 905 1 696  
Annan postoperatör 0 0 0 1 1  
Oklart 213 13 77 267 570  
April 2020 1 461 95 99 1 732
3 387 0,03


I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
April 2021 92,93 %
April 2020 95,46 %

Ladda ner appen

Vår app hjälper dig att hålla reda på dina paket.

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).