Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
PostNodbil på landsbygden.
PostNords månadsvisa kvalitetssiffror

Kvalitet april 2020

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

April 2020

"Corona förändrar e-handeln."

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i april nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

April 2020

98,31 %
April201997,98 %

Kundsynpunkter till PostNord under april 2020

Totalt skickades 105 709 000
försändelser under april.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 105 709 000 försändelser under april. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 3 minuter och 53 sekunder.

BrevförsändelserFelutdeladFörsenadSaknadÖvrigtTotalt

Promille av totalt
skickat​

April 2020
1 161
24105
1 498
2 788
0,03
PostNord6521883

1 083

1 836
 
Annan postoperatör00033 
Oklart509622

412

949 
April20191 461
9599

1 732

3 387
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

​​Andel paket som kom fram i tid

April 2020

95,46 %

April2019

93,55 %

Månadens kvalitetskommentar

Coronavirusets spridning förändrar många saker, och en sådan tydlig förändring är svenskarnas e-handlande. I mars e-handlades det för 32 procent mer än i februari, visar E-barometern för första kvartalet. Och för första gången är skönhet och hälsa, där apoteksvaror ingår, den kategori där det handlas mest, 39 procent av de e-handlande köpte sådana varor.

I början av april såg vi rekordnivåer för säsongen i pakethanteringen, och rekordmånga ville också ha sitt paket levererat hem. Det känns bra att PostNord finns där för att underlätta vardagen när mycket inte är som det brukar.

Extra roligt är det därför att paketkvaliteten för april ligger högre än motsvarande månad förra året, trots att vi hanterade många fler paket i år.

Brevkvaliteten ligger också stabilt, trots att vi fortsatt har fler sjukfrånvarande än en normal månad. Det beror förstås på den extra försiktighet vi alla måste visa som en följd av virusspridningen, och det är förmodligen en situation vi kommer att få leva med en tid.

Det är svårt att förutspå hur länge, om det kommer bli värre innan det blir bättre och vad som händer sedan. Inte ens experterna har svar på sådana frågor. Det vi kan vara säkra på är att PostNord kommer att fortsätta leverera. Jag hoppas att både mottagare och avsändare kan ha lite mer tålamod än vanligt om någon enstaka försändelse tar längre tid än den brukar på grund av omständigheter PostNord inte kan påverka. Var säkra på att vi hela tiden gör vårt bästa.

Mathias Krümmel, chef Produktion i PostNord Sverige

Customer service