Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet april 2019

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

”Många har e-handlat i april.”

Läs verksamhetschefens kommentar till kvaliteten i april nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som delats ut senast inom 2 dagar
April 2019 97,98 %
April 2018 99,00 %

Kundsynpunkter till PostNord under april 2019

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 130 320 000 försändelser under april. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 7 minuter och 16 sekunder.

Brevförsändelser Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt Promille av totalt skickat
April 2019 1 461 95 99 1 732 3 387
0,03
PostNord 798 53 62 1 050 1 963  
Annan postoperatör 1 0 1 5 7  
Oklart 662 42 36 667 1 417  
April 2018 1 085 106 82 1 946 3 219 0,02

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som publicerats för PostNord Sverige under tidigare år inte är helt jämförbara med de senare mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid
April 2019 93,55 %
April 2018 91,85 %

Månadens kvalitetskommentar

Den positiva trend vi sett för paketkvaliteten de senaste månaderna viker något, men utfallet är långt bättre än motsvarande månad förra året. Historiskt sett blir kvaliteten något sämre under den månad då påsken infaller. Färre arbetsdagar för att hantera de många paket som påsklediga svenskar handlar på nätet brukar vara förklaringen.

Påsken inföll mycket riktigt under april, men i år valde svenskarna att e-handla veckorna innan påsk, då paketmängderna sköt i höjden. Det är alltid en utmaning för oss som arbetar med logistik när mönster bryts lite oväntat. Planering av personal och transporter görs utifrån förväntade volymer på väg in i systemet, och när de blir högre än planerat kan det ibland vara svårt att snabbt ställa om. Det kan leda till en försening i leveranserna. Under vårmånaderna skickas också större mängder av sådant som behöver sorteras manuellt, som däck, cyklar och stora paket. Även här kan det vara knepigt att förutse hur mycket som kommer en enskild dag.

Många paket i systemet leder till fler samtal till kundservice, som haft lite längre svarstider än vanligt. Vi arbetar med att fördela resurserna för att minska svarstiderna. Som mottagare kan du göra en hel del själv på postnord.se om du vill undvika telefonköer, till exempel spåra brev och paket, hitta information om öppettider, se priser på olika tjänster och lämna en reklamation.

Kvaliteten på brevleveranserna går ner jämfört med samma månad i fjol, men ligger fortfarande väl över de krav vi har på oss. En del av förändringen beror på att vi vid mätningen i april 2018 ännu hade kvar en produktionsapparat för att möta kravet på övernattbefordran, som ändrades vid förra årsskiftet.

Under maj planeras underhållsarbeten på den infrastruktur vi är beroende av för brevtransporter, som södra stambanan och Landvetter flygplats. PostNord kommer förstås att försöka motverka förseningar så långt vi kan påverka, men av tidigare erfarenhet vet vi att det inte alltid är möjligt att undvika helt och hållet. Underhåll av infrastrukturen är viktigt och måste göras, och vi hoppas på förståelse om det tillfälligt påverkar vårt arbete också.

Mathias Krümmel, chef Produktion PostNord Sverige

Ladda ner appen

Vår app hjälper dig att hålla reda på dina paket.

Du legitimerar dig med appen tillsammans med Mobilt BankID.

Läs mer om appen eller ladda ner direkt!

Senaste månadens kvalitetssiffror

Ta del av den senaste månadens kvalitetssiffror för brev och paket.

Tidigare kvalitetssiffror

Ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket.

Leveranskvalitet

Vi följer upp den tekniska leveranskvaliteten för brev och ODR (oadresserad reklam) med de statistiska mätinstrumenten SWEX (inrikes) och UNEX (utrikes).