Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet april 2018

Här kan du ta del av PostNords månadsvisa kvalitetssiffror för utdelningen av brev och paket. Du hittar också information om kundsynpunkter och kommentarer om sådant som påverkar vår kvalitet.

April 2018

”Stora mängder paket i omlopp under april.”

Läs verksamhetschefernas kommentar till kvaliteten i april nedan.

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

 

​​Andel mottagna försändelser som utdelats senast inom 2 dagar

April 2018

99,00 %
Mars 2018 99,03 %

Kundsynpunkter till PostNord under april 2018

Totalt skickades 139 444 000 
försändelser under april.

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål.

I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 139 444 000 försändelser under april. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 9 minuter och 44 sekunder.

Antal syn-punkter till kundservice Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

April totalt
1 085
106 82
1 946
3 219
0,02
PostNord 628 72 40

1 558

2 294  
Annan postoperatör 18 3 3

25

49  
Oklart 439 31 39

367

876  
Mars totalt 1 766 205 172

2 807

4 950
0,03

I dag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner. Från och med 2018 mäter PostNord paketkvaliteten på samma sätt i hela koncernen. Det innebär att de siffror som tidigare publicerats för PostNord Sverige inte är helt jämförbara med de kommande mätningarna.

Andel paket som kom fram i tid

April 2018

91,85 %

Mars 2018

94,70 %

Månadens kvalitetskommentar

I år inföll påsken i månadsskiftet mars-april. Många svenskar ägnade delar av helgen åt nätshopping, åtminstone att döma av antalet paket i systemet. E-handeln ökar stadigt, och har gjort det under flera år. Det är en rolig utmaning för alla aktörer som transporterar paketen från säljare till köpare. Som exempel kan nämnas att paketrekordet för 2014, en enstaka dag under jultrafiken, nu mindre än fyra år senare är den mängd paket PostNord hanterar en helt vanlig dag.

När fler paket ska hanteras under samma tidsfönster kan det uppstå förseningar. Personal och transporter till exempel dimensioneras utifrån planer som baseras på prognoser från e-handlarna och våra egna bedömningar. April var en månad när antalet paket var långt högre än förväntat, vilket dessvärre påverkade kvaliteten.

En annan trång sektor delar vi med andra transportörer; lastbilar och framförallt utbildade chaufförer. Det råder stor brist på chaufförer med C-/CE-körkort och giltigt yrkesförarbevis, och fler kommer att behövas de närmaste åren. Om paketen blir för många för att rymmas på bokade transporter kan det ofta vara svårt att få tag på lediga lastbilar, vilket leder till kvalitetsutmaningar.

April är också den första månaden då vi minskat mängden post som flygs, till förmån för miljövänligare transporter på marken. Det påverkar i första hand brev som skickas över stora avstånd, som kommer att ta upp till två dagar för att komma fram. Enligt den nya postlagen ska 95 procent av alla brev komma fram inom två dagar, och det är det kvaliteten mäts mot. I april var brevkvaliteten god.

Hanteringen av moms på försändelser från länder utanför EU har nu pågått i två månader och processerna börjar komma ordentligt på plats efter de inledande barnsjukdomarna, som PostNord tyvärr inte fick möjlighet att arbeta bort innan systemet togs i drift.

Ännu är vi inte nöjda med tiden det tar att hantera en försändelse från länder utanför EU, och hanteringen skapar fortsatt många frågor från mottagarna. Under april utökade vi både bemanning och öppettider på kundservice. Tyvärr fick det inte fullt genomslag på svarstiden på telefon- och mejlfrågor. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och systemstöd för att våra kunder snabbt ska få svar på sina frågor.

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Peter Hesslin, chef Terminal PostNord Sverige