Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Kvalitet april 2017

Här kan du läsa PostNords kommentarer till PTS rapport Kvalitetsproblem på den svenska postmarknaden. En uppföljande studie. Dessutom presenterar vi månadens kvalitetssiffror för brev och paket. Du kan också hitta information om kundsynpunkter och kommentarer om sådan som påverkar vår kvalitet.

Mycket positivt har hänt i PostNord

I en ny rapport från Post- och telestyrelsen konstateras att mycket positivt har hänt i PostNord sedan 2016 års utredning vad gäller kvalitetsstyrning. Rapportförfattarna konstaterar att "det sammantagna intrycket är att PostNord har bättre kontroll på sin svenska verksamhet jämfört med situationen då störningarna uppstod". 

Brevkvalitet

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord.

Andel mottagna försändelser som utdelats efter

1 dag

3 dagar

April 2017

​88,97 % ​99,76 %
April 2016 ​92,7 % ​99,9 %

Paketkvalitet

Siffrorna i tabellen gäller pakettjänster som främst används av privatpersoner.

Andel paket som kom fram i tid

April 2017

​95,63 %

April 2016 ​95,06 %

Kundsynpunkter till PostNord under april 2017

Varje månad hör våra kunder av sig med synpunkter på vårt arbete. Det kan vara frågor, beröm eller klagomål. I tabellen nedan visas antalet inkomna klagomål om brev och små paket under månaden. Totalt skickades 147 393 000 försändelser under april. Svarstiden för att lämna en synpunkt hos kundservice var i genomsnitt 3 minuter och 7 sekunder.

Idag finns det fler aktörer än PostNord som levererar post till privatpersoner. Som mottagare kan det vara svårt att avgöra vem som delat ut ett brev, och synpunkterna kan därför avse post som hanterats av en annan aktör. Observera att en saknad eller försenad försändelse kan komma tillrätta efter att synpunkten har lämnats.

Brevförsändelser

  Felutdelad Försenad Saknad Övrigt Totalt

Promille av totalt
skickat​

April totalt
1 194
176 1 403
823
3 596
0,02
PostNord 104 15 137

146

402  
Annan postoperatör 33 17 72

23

145  
Oklart 1 057 144 1 194

654

3 049  
Mars totalt 1 845
189 1 726

1 251

5 011
0,03

Månadens kvalitetskommentar

”I april gjorde kvaliteten för brevförsändelser en dykning efter att i många månader ha varit stabilt på väg uppåt. 

Att befordra brev är en komplex processindustri, och en störning i ett steg får konsekvenser i flera. Under april har många störningar samverkat på ett olyckligt sätt. En del av dem kunde vi ha påverkat, medan andra ligger utanför vår påverkan.

Ett exempel på det senare är terrorattentatet i Stockholm, som lamslog stora delar av centrala stan. En i sammanhanget ganska oviktig följd av detta blev att vi inte kunde hämta in och lämna post, men det påverkade kvalitetsresultatet.

Något vi också har mycket liten påverkan på är tidshållningen på tåg och flyg. Just nu pågår flera banarbeten som försenar tågen, och i april skedde också det flera mindre urspårningar som stoppade trafiken tillfälligt. 

En orsak till förseningarna denna månad som vi faktiskt kan påverka är att vi haft problem med tekniken. Särskilt de äldre maskinerna är känsliga för störningar. Det åtgärdar vi nu successivt genom att köpa in nya maskiner och gå igenom de som blir kvar. Till hösten börjar vi installera nya maskiner i Årsta utanför Stockholm, för att fortsätta med andra terminaler under 2018.

I april hanterade vi ovanpå allt rekordmånga brev och paket per arbetsdag. Det är på många sätt ett angenämt problem – vi gillar när svenskarna skickar mycket – som tyvärr ändå får negativa effekter. Vi gör prognoser utifrån bland annat hur det såg ut motsvarande månad förra året och vad vi vet sedan tidigare om förändringar i volymer. I april höll inte dess prognoser och det ledde till förseningar, helt enkelt för att våra maskiner inte hann med. Här måste vi se över vår planering och förbättra våra prognoser för att undvika att det händer igen.

Kundklagomålen ser ut att minska, vilket förstås är glädjande. Det finns dock en viss osäkerhet kring antalet, eftersom ett tekniskt fel gjorde att formuläret som finns på postnord.se inte fungerade som det skulle. Det är åtgärdat sedan ett par veckor och siffrorna för maj kommer att vara mer tillförlitliga.”

Erika Ahlqvist, chef Distribution PostNord Sverige 
Jimmy Holmström, tf chef Terminal PostNord Sverige