Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Feedback

Svar på synpunkter som kommit in till oss.

November

Många synpunkter på vårt arbete

Den senaste tiden har pressen rapporterat om flera fall där enskilda personers leveranser inte har fungerat som de ska. Vi på PostNord är mycket medvetna om att vi inte alltid lyckats fullt ut med vårt uppdrag, och vi ber om ursäkt till dem som är besvikna på oss.

Vi fortsätter att mäta era synpunkter och arbetar systematiskt med den data vi på så sätt får in för att hela tiden förbättra vårt utförande och täppa till eventuella hål i kedjan. Tyvärr är det ett arbete som inte alltid går över en natt, eftersom det kan behövas tid för att ställa om maskiner och rutiner.

PostNord hanterar varje år miljontals försändelser av alla storlekar, och det kommer alltid att finnas leveranser som inte går som de ska, det är oundvikligt med så många brev och paket. Målet är givetvis att det ska vara så få misslyckanden som över huvud taget är möjligt.

När vi frågar vad ni som mottagare tycker om era leveranser, till exempel via appen, så ser vi att väldigt många faktiskt är mycket nöjda – också. Under vecka 39 var det till exempel nästan åttio procent som gav sin hemleverans betyget fem av fem, och alla våra regioner hade ett snittbetyg på nästan 4,5.  

Det betyder förstås inte att vi på något sätt ska slå oss till ro. En missnöjd kund är alltid en för mycket. Så fortsätt berätta för oss när vi inte levererar. Ju mer konkret och tydligt du beskriver vad som gått fel ju mer hjälper du oss att inte göra om det.

September

Lämna dina synpunkter på vårt arbete

I PostNord mäter vi löpande och på många olika sätt hur väl våra leveranser fungerar, men allt kan inte fångas i siffror. Vi är beroende av att våra kunder berättar för oss om sina upplevelser för att få syn på sådant som inte kan mätas tekniskt.

I dag kan du lämna synpunkter till oss på flera sätt, till exempel genom kundservice via e-post och telefon eller i PostNords app när du har fått något levererat hem eller till ett ombud. Nu provar vi ett nytt sätt att ta emot dina åsikter.

När du hämtar eller lämnar försändelser hos PostNord kommer du på vissa platser att möta en minienkät av den sort som flera andra företag använder. På en skärm får du några korta frågor om din upplevelse av just den här leveransen. Det tar en minut att besvara, och vi är glada om du tar dig den tiden.

Alla synpunkter som kommer in till oss följs upp veckovis på de enheter som berörs. Det här sättet att kunna ge omedelbar feedback på ett specifikt serviceställe finns också i PostNords app och det är en snabb indikator för oss om vad som finns att förbättra. Och givetvis är det roligt att veta när våra kunder är nöjda med oss också.

Inställd utdelning på grund av personalbrist

Under sommaren har det uppmärksammats på några platser i Sverige att PostNord vissa dagar varit tvungna att ställa in utdelningsslingor på grund av personalbrist. Det är förstås ingenting vi är nöjda med att behöva göra. De brevbärare som finns på plats sådana gånger jobbar verkligen hårt för att undvika att du som mottagare inte får din post i rätt tid, men ibland räcker det ändå inte till.

Hur kan det bli så här, undrar besvikna mottagare. Det kan finnas flera förklaringar. Ytterst är det givetvis alltid den lokala chefens ansvar att se till att verksamheten fungerar som det är tänkt. Och den personen måste förstås ha förutsättningar att göra just det.

I god tid inför varje sommar börjar arbetet hos PostNord med att planera bemanningen för att den ordinarie personalen ska kunna ha sin semester som de önskar. De senaste åren har vi tagit in omkring tretusen semestervikarier över hela landet. Tyvärr har vi i år sett ett ovanligt stort antal sena avhopp bland våra vikarier, vilket gjorde att vi på många ställen helt enkelt inte fick ihop till full bemanning. Det gör verksamheten väldigt känslig för störningar.

Det är vi givetvis inte nöjda med, och vi rekryterar nu på många platser i Sverige, främst i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, för att fylla upp de vakanser som finns så att vi kan möta våra kunders förväntningar och höja kvaliteten på alla våra leveranser.

Det går bra för Sverige generellt nu. Många företag växer och behöver anställa fler, vilket förstås är roligt men också ökar konkurrensen om duktiga medarbetare. I PostNord finns det idag lediga jobb på hel- och deltid, som brevbärare, chaufför och terminalarbetare. Kravprofilerna varierar förstås beroende på arbetsuppgifterna, men den som söker måste ha fyllt arton och de flesta jobb kräver också minst B-körkort.

Om du eller någon du känner är intresserad av att jobba med service till hela Sveriges befolkning, läs mer och se lediga jobb.

Juli

Vad gör PostNord med mina synpunkter?

Ibland får vi frågor om vad som egentligen händer med synpunkter som kommer in. Är det någon poäng med att berätta vad man tycker?

Svaret är givetvis ja, absolut. I PostNord mäter vi löpande och på många olika sätt hur väl våra leveranser fungerar, men allt kan inte fångas i siffror. Vi är beroende av att våra kunder berättar för oss om sina upplevelser för att få syn på sådant som inte kan mätas statistiskt.

Synpunkter kan lämnas till oss på flera sätt, till exempel till kundservice via e-post och telefon eller i PostNords app när du har fått något levererat hem eller till ett ombud.

Alla synpunkter som rör ett visst område skickas till PostNord i det området, där chefen ansvarar för att åtgärda och i förekommande fall återkoppla. Tyvärr är det inte alltid möjligt att säga vad som har hänt i ett enskilt fall, till exempel med en vanlig brevförsändelse som inte går att spåra, men om flera personer i exempelvis Jönköping hör av sig om samma typ av problem är det till stor hjälp för oss i att söka felet och åtgärda det.

Omdömen som lämnas i appen läggs också samman till en helhet och varje vecka går vi igenom dem. Finns det något postombud som alltid har nöjda kunder, då ska de förstås få veta det. Och omvänt, om ett ombud genomgående får sämre omdömen måste vi undersöka vad det beror på och tillsammans med ombudet åtgärda problemet. 

Att gå igenom synpunkterna varje vecka också på en högsta chefsnivå är en del i PostNords fokus på kvalitet. Att identifiera ett problem betyder tyvärr inte att det alltid kan vara löst till nästa vecka. Post- och pakethantering är en avancerad processindustri, och ibland måste man borra lite djupare för att verkligen hitta orsaken. Är det it-stödet som inte är optimalt? Kan det vara något i transporterna som klickar? Eller påverkar en förändring i arbetet på terminalen något som inte kunnat förutses?

PostNord är beroende av dina synpunkter, ju konkretare desto bättre. Om vi inte alltid kan hjälpa dig där och då, så är dina synpunkter alltid till nytta för det långsiktiga arbetet och hjälper oss att bli bättre till nästa gång.

Paket från utlandet

Ibland händer det att ett paket från utlandet inte levereras som det ska. Som mottagare kan du få hjälp att spåra och hitta paket via PostNord så snart det har registrerats hos oss. Vår kundservice kan söka på olika sätt i system och på terminaler och distributionspunkter.

Det är viktigt att skilja på att söka ett paket och att vilja ha ersättning för att det inte kommer fram i tid. Som mottagare får du givetvis alltid hjälp att spåra paketet, men när det gäller ersättning är det avsändaren som köpt tjänsten "skicka paket", och det är avsändaren som kan få ersättning enligt de villkor som gäller för just det paketet.

Det innebär att om du till exempel köpt något från Tyskland är det avsändaren som har köpt en tjänst av en distributör i Tyskland. Den distributören kan i sin tur ta hjälp av andra distributörer för att skicka paketet inom Sverige. Som mottagare av ett paket från utlandet ska du vända dig till avsändaren om du har krav på ersättning. Avsändaren i sin tur kontaktar sin distributör för att reda ut vad som gått snett.

Omkring 80 procent av de paket som reklamerats som försvunnet hittas igen. De flesta kommer fram till sina mottagare, men försenat. Andra verkar verkligen vara borta. Det kan bero på en så enkel sak som att adressetiketten fallit av. Då hamnar paketet på en särskild avdelning där man registrerar innehåll och utseende, så att handläggarna på kundservice kan söka efter just dina saker.

Det kan kännas konstigt att man som mottagare inte har rätt till ersättning för "sina" saker från den som har levererat paketet, men formellt tillhör paketet avsändaren innan det har överlämnats till mottagaren. Ett paket från utlandet har också hanterats av andra distributörer på vägen, och det kan krävas en utredning om var i kedjan det inte fungerat som det ska.

Juni

När en försändelse försenas 3

Brev och små paket som försenas är en återkommande fråga till oss. Skälen till att något försenas kan vara flera, en del av dem finns i vår verksamhet och annat är sådant som vi inte kan påverka. Det kan till exempel vara en felaktig eller ofullständig adress, ett oväder som hindrar framkomligheten eller en som olycka försenar posttågen. En del av det har vi berättat om tidigare.

Ibland uppstår förseningarna på PostNords brevbärarkontor och terminaler. När det sker handlar det ofta om att många i personalen råkar bli sjuka samtidigt, som i influensatider. Den personal som ändå jobbar gör alltid det som går för att hinna med, till exempel genom att dela upp andras rundor mellan sig, ta in extraarbetare eller försöka låna personal från ett annat kontor. Det är tyvärr inte alltid det räcker till, och ibland händer det att vi helt enkelt blir tvungna att ställa in en runda en dag. Om det händer ser vi alltid till att de som bor längst den rundan får sin post dagen efter.

Brev- och pakethantering är en personalintensiv processindustri, och en viktig del i arbetet är att planera i förväg så att rätt antal personer befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är särskilt viktigt på våra terminaler. För att göra det behöver vi ta hänsyn till en mängd parametrar, till exempel hur mycket post vi beräknar att vi ska hantera under ett visst dygn. 

Ibland spricker prognoserna. Det kan vara att en stor kund glömt att berätta att det kommer ett stort utskick en speciell dag, eller att många på ett arbetspass är sjuka samtidigt. Då blir det bråda tider för den personal som finns på plats, som givetvis gör allt för att det ändå ska klaffa. Ibland kan den trånga sektorn vara utrymmet i maskinerna; även om en snabb brevsorteringsmaskin kan hantera 30–40 000 brev i timmen når den ett tak om det kommer får många försändelser samtidigt.

PostNord i Sverige har 20 000 duktiga och hängivna medarbetare som varje dag jobbar hårt för att alla försändelser som anförtros oss ska komma fram i rätt tid till rätt mottagare. En del av medarbetarna arbetar ständigt med att förbättra och finslipa de delar av kedjan vi kan påverka, som personalplanering, volymprognoser och inte minst att rekrytera rätt personer som framtidens medarbetare. 

När en försändelse försenas 2

Försenade försändelser är ett ämne som återkommer i frågor och synpunkter från våra kunder. Många undrar hur det kan komma sig att det alls blir förseningar. Det kan finnas flera skäl till det, och ett av dem är försenade transporter. I maj orsakades till exempel nästan hälften av alla förseningar av transportstörningar.

Alla brev och paket som förmedlas av PostNord åker någon gång i ett fordon, och många försändelser hinner med att fraktas både med tåg, bil och cykel eller moped. Till exempel färdas 65 procent av den post som levereras över natt med tåg, och 31 procent fraktas med flyg för att hinna fram till sina mottagare.

I en transportberoende verksamhet som PostNords får man räkna med ett visst mått av störningar; trafikolyckor, snöstormar leder till blockerade vägar eller dimma som förhindrar flygplan att landa är svårt att helt eliminera. Men det är extraordinära händelser, och de flesta mottagare inser givetvis att om de själva inte kan åka till jobbet på grund av snön så finns det en risk för att inte heller PostNords bilar kan komma fram.

Den största och vanligaste störningen står tågförseningarna för. Just nu beror det till stor del på de många banarbeten som pågår under sommarhalvåret. Även om vi vet om dem i förväg och kan planera utifrån det så uppstår det störningar, eftersom reparationer sällan fortlöper som man planerat för. Det är absolut nödvändigt att underhålla banorna, slitna rälsar, växlar och signalsystem är i sig en orsak till förseningar, och, ännu viktigare, ett säkerhetsproblem. Men trots det uppstår ett dilemma eftersom underhållet som sådant skapar följdförseningar.

När tåg, flyg och lastbilar försenas till terminalerna uppstår lätt följdförseningar. Brev- och pakethantering är en processindustri, och varje transport som kommer är noggrant schemalagd så att maskiner och personal ska vara redo. När en transport blir sen kommer den ofta in på en annans ”slot”, och maskiner och personal är upptagna med den leveransen. Den försenade måste därför vänta, och det kan då bli större förseningar.

Vi jobbar alltid hårt för att hinna ikapp när något har blivit fördröjt i ett steg av processen och i de allra flesta fall resulterar de här förseningarna inte till mer än ett dygns fördröjning. Vid sällsynta tillfällen blir förseningen upp till två dygn, men längre än så ska du som mottagare inte behöva vänta på dina försändelser. Och det är förstås viktigt att komma ihåg att en överväldigande majoritet av allt som skickas också kommer fram precis som det ska.

När en försändelse försenas 1

Vi får ofta frågor om varför försändelser inte kommer fram i tid eller inte når sin mottagare alls. Ett brev med vanligt porto går inte att spåra, och därför är det inte alltid möjligt att få reda på vad som hänt en enskild försändelse. Generellt kan det förstås finnas flera skäl till att en försändelse försenas, och ett av dem är adresseringen. Rätt adress är förutsättningen för att PostNord och andra operatörer ska kunna leverera försändelser rätt.

Under sommaren har många en tillfällig adressändring när man tillbringar sin semester någon annan stans än i sin bostad. Då är det extra viktigt med en tydlig adress, och att postlådan på stället där man vistas är tydligt märkt med namn och adress.

När adressen saknas eller inte är korrekt blir det svårare för ett brev att nå fram. En korrekt adress hjälper inte heller om personen som ska ha brevet har flyttat från adressen utan att begära eftersändning av sin post.

När man flyttar permanent ska det anmälas till Skatteverket. Det räcker dock inte för att all post ska komma rätt, något som många inte känner till. Brev med den nya adressen kommer fram som de ska, men om en avsändare använder den gamla adressen uppstår problem. Brevet kommer då till ett brevbärarkontor, där man långt ifrån alltid vet vart en enskild person har flyttat. På en mindre ort kanske man känner varandra bättre och vet att det röda huset vid torget fått nya invånare, men i en större stad kan man av naturliga skäl inte ha den kollen.

För att alla försändelser ska komma rätt behöver den som flyttat också begära eftersändning av sin post hos Svensk Adressändring. Då adresseras brev med den gamla adressen automatiskt om, och man behöver inte gå miste om någon försändelse.

När PostNord inte kan hitta mottagaren skickas försändelsen tillbaka till avsändaren, om den finns angiven på kuvertet. När varken mottagare eller avsändare går att nå skickas brevet vidare till Post- och telestyrelsens, PTS, postdetektiver i Kiruna. Myndigheten har rätt att öppna brev för att hitta en mottagare, något som PostNord eller de andra operatörerna aldrig får göra.

I en storstad flyttar man oftare än på mindre orter, och fler bor i andra hand eller inneboende. Då är det extra viktigt att både namn och adress är korrekt, och att postlådor och inkast är tydligt märkta. Annars riskerar brevet att bli försenat medan vi försöker hitta den som ska ha det.

Samma avsändare kan använda flera postleverantörer

Det händer att vi får synpunkter från mottagare som fått en betalningspåminnelse på en faktura man aldrig sett och därför inte haft möjlighet att betala. Vi förstår att det kan vara irriterande att inte kunna göra rätt för sig och få onödiga avgifter.
 
Det är viktigt att komma ihåg att även om påminnelsen levereras av PostNord behöver det inte vara detsamma som att originalfakturan också skulle ha levererats av oss. Många företag väljer att skicka sina fakturor med b-post, som får ta upp till tre dagar att leverera och därmed är lite billigare att skicka. Betalningspåminnelser däremot vill man ska komma fram snabbt till mottagaren och väljer att skicka den med a-post, som kommer fram över natt.
 
På många platser i landet, och särskilt i storstadsområdena, kan det finnas flera konkurrerande postoperatörer. PostNord är en av dem. Många gånger är vi den enda av operatörerna som har utdelning varje dag av a-post, medan avsändarna kan välja andra operatörer när de vill skicka b-post. Det innebär att en räkning som skickats med b-post kan levereras av en operatör, medan påminnelsen som går med a-post levereras av en annan.
 
Som mottagare är det givetvis inte alltid lätt att veta vilken operatör som har levererat en enskild försändelse. Ofta, men inte alltid, är försändelser från PostNord märkta i nederkanten av brevet. Ett brev med ett frimärke har alltid skickats med oss. Vi tar givetvis ansvar för de misstag vi gör när det gäller utdelningen, men vi kan aldrig påverka hur de andra operatörerna arbetar.
 
Om du saknar en försändelse, eller fått den felutdelad, och är osäker på var du ska klaga kan du alltid kontakta avsändaren. De vet vilken postoperatör som skulle ha levererat din försändelse. Det är viktigt att dina synpunkter kommer fram till rätt operatör så att den som gjort ett fel får möjlighet att rätta till det.

PostNord lyssnar – och agerar

Vi utvecklar och förbättrar vårt arbete på flera olika sätt. Eftersom vår verksamhet engagerar vill vi att alla våra kunder och andra ska få veta vad vi gör. Den informationen hittar du här.

Våra medarbetare delar ut allt fler e-handlade paket till Sverige hushåll. Samtidigt blir de fysiska breven allt färre. Det leder till att verksamheten måste ställas om i snabb takt. I en rapport berättar vi hur vi arbetar för att säkerställa en hög kvalitet samtidigt som vi förändras för att möta kundernas förändrade behov.

Läs rapporten (pdf)

Att fortsätta vara relevanta för sina kunder är ett ständigt pågående arbete för alla företag. Under 2015 påbörjade PostNord den kanske största förändringen i företagets långa historia, just för att kunna fortsätta vara svenskarnas förstahandsval vid leverans till dörren. Inom några områden hade vi för bråttom – flera förändringar gjordes parallellt och för snabbt. Det ledde i sin tur till oacceptabla störningar för avsändare och mottagare.

Den nya rapporten beskriver utförligt vad PostNord Sverige har lärt sig av de förändringar som gjordes under 2015 och inledningen av 2016 och hur vi förändrat vårt arbetssätt så att förändringsarbetet kan fortsätta i snabb takt utan för stora störningar i kvaliteten.

Kvalitet kan mätas på många sätt. Hur kunder upplever den är en dimension som behöver fångas upp, och vi har introducerat fler sätt för våra kunder att berätta vad de tycker. Förutom den traditionella kundservicen finns nu också en app där man betygssätter leveranser samt ett enkelt formulär på webben.

Det är glädjande att så många tar sig tid att berätta att de är nöjda, men självklart finns det de som inte är det. Vi har blivit bättre på att samla in och lyssna på våra kunders synpunkter och på att snabbt agera för att förbättra och anpassa vår verksamhet när vi får reda på att något inte fungerar som det ska. Vi kommer aldrig att slå oss till ro när det kommer till kvalitet och service.  Därför vill vi alltid höra från dig om det är något du vill berätta.

Vem delar ut kallelser till läkartider och andra brev från landsting?

Vi får ofta höra att vi inte delat ut eller varit sena med att dela ut kallelser till läkare. Det är naturligtvis aldrig okej om kallelser inte levereras i tid och vi ber om ursäkt om det är vi som gjort fel.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att en stor del av posten som kommer från många av landstingen delas ut av andra postoperatörer än PostNord.

Maj

Uppgifter om försvunna brev

I media har det förekommit uppgifter om att ”miljontals brev kan ha försvunnit”. Det är förstås många som undrar vad det innebär. Låt oss från början slå fast att det är ett uttalande som saknar all rimlighet och verklighetsförankring. Bakgrunden är som följer.

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts enligt europeisk standard och av en utomstående part, Kantar Sifo. Ett stort antal testbrev förses varje år med så kallade transpondrar, som gör att man kan följa försändelsens rörelser i brevnätet. Utsedda personer, panelister, registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord, som redovisar vidare till tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS.

Varje transponder kontrolleras regelbundet för att man ska vara säker på att de fungerar. Under 2016 registrerade Kantar Sifo 0,3 procent av alla transpondrar som ”försvunna”. Det vanligaste skälet till att en transponder får beteckningen ”försvunnen” är att den helt enkelt har slutat att fungera och därmed kasserats. ”Försvunnen” kan också innebära att någon som deltar i undersökningen missat att skicka tillbaka transpondern. I det fallet har transpondern har då generat ”sitt” resultat till kvalitetsmätningen men blivit ”försvunnen” eftersom den inte återkommit till Kantar Sifo efter slutfört uppdrag. Enstaka transpondrar kan också komma bort i hanteringen. Det är förstås beklagligt när det sker. Varje brev ska komma fram till rätt mottagare i rätt tid.

Siffran 0,3 procent handlar alltså om kvaliteten på transpondrarna, inte om kvaliteten på brevbefordran. Att använda den så är direkt felaktigt.

Läs också vd Håkan Ericssons kommentar kring vår kvalitet.

Vem delar ut kallelser till läkartider och andra brev från landsting?

Vi får ofta höra att vi inte delat ut eller varit sena med att dela ut kallelser till läkare. Det är naturligtvis aldrig ok om kallelser inte levereras i tid och vi ber om ursäkt om det är vi som gjort fel.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att en stor del av posten som kommer från många av landstingen delas ut av andra postoperatörer än PostNord. Från 2015 har SKI, SKL Kommentus Inköpscentral AB ett nytt ramavtal när det gäller brevförmedlingstjänster. PostNord är en av aktörerna i ramavtalet, som också gäller ett antal andra aktörer. Avtalet är en möjlighet för kommuner och landsting att använda för brevförmedlingstjänster, men ingen skyldighet. Utifrån vilken typ av försändelse man vill skicka kan man välja leverantör.

Hur ser det ut i mitt landsting?

Det här innebär att det oftast är andra aktörer än PostNord som delar ut B-postförsändelser. Många gånger skickas den första kallelsen som B-post, det vill säga brev som ska komma fram inom tre dagar. Från de landstingsdrivna sjukhusen i till exempel Stockholms län, Region Skåne och Region Gotland skickas B-post oftast med andra aktörer än PostNord.

I Region Gotland, Stockholms län och Region Skåne är det som regel andra aktörer än PostNord som delar ut även lokala A-postförsändelser, det vill säga brev som ska komma fram inom ett dygn. Om dessa landsting skickar A-post till övriga landet går den istället med PostNord.

Det här visar att SKL:s ramavtal ser olika ut i olika delar av landet. Ibland gör enskilda avsändare också undantag från avtalet när de väljer leverantör.

Vad gör jag om jag inte fått en kallelse?

Som mottagare är det givetvis inte alltid lätt att veta vilken operatör som har levererat en enskild försändelse. Ofta, men inte alltid, är försändelser från PostNord märkta i nederkanten av brevet. Ett brev med ett frimärke har alltid skickats med oss. Vi tar givetvis ansvar för de misstag vi gör när det gäller utdelningen, men vi kan aldrig påverka hur de andra operatörerna arbetar.

Om du saknar en försändelse, eller fått den felutdelad, och är osäker på var du ska klaga kan du alltid kontakta avsändaren. De vet vilken postoperatör som skulle ha levererat din försändelse. Det är viktigt att dina synpunkter kommer fram till rätt operatör så att den som gjort ett fel får möjlighet att rätta till det.

Vikten av att paketera rätt

E-handeln ökar stadigt. I Sverige har vi verkligen tagit det bekväma shoppingsättet till oss, och handlar när och var vi vill. Vi köper också mer och mer av varandra via olika annonssajter.

Alla de här sakerna behöver sedan skickas från säljare till mottagare, och det är klart att man räknar med att paketet ska komma fram helt och i rätt tid. Tyvärr händer det ibland att ett paket skadas på sin väg och vi får förstås frågor om det till vår kundservice.

Det är alltid tråkigt när en försändelse inte kommer fram som den ska. Många gånger beror skadan på att paketet inte har blivit ordentligt inslaget. Paketen hanteras numera långa stycken av maskiner, och även om maskinerna hela tiden utvecklas behöver paketen tåla en maskinell behandling. Här finns en liten film om hur man packar.

Om olyckan ändå är framme och paketet eller innehållet skadas i vår hantering kan det vara skäl för ersättning. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är avsändaren som kan begära ersättning, inte mottagaren. Det beror helt enkelt på att i juridisk mening är det avsändaren som har köpt tjänsten av PostNord (eller av någon annan transportör). Därför är det avsändaren som har avtalsrelationen med transportören och som är den som har rätt till ersättning, om villkoren för den tjänst som har använts medger det.

Det kan kännas konstigt att man som mottagare inte har rätt till ersättning för ”sina” saker från den som levererat paketet, men formellt tillhör de avsändaren innan de har överlämnats till mottagaren. Det här är praxis i avtalsrätten, och ingenting som är unikt varken för PostNord eller för branschen. Som mottagare ska du vända dig till avsändaren om du har krav på ersättning.

April

Vad gör PostNord för att ”lyssna” på oss kunder?

På den här sidan brukar vi berätta om åtgärder som vi gjort efter synpunkter vi fått, eller svara på frågor som ofta kommer till oss. Men hur kommer synpunkter och frågor till oss, och vad gör vi för att ta tillvara dem?

Vår kundservice är givetvis en viktig källa. I många år har de tagit emot synpunkter, klagomål, frågor, beröm och förslag via telefon, e-post och papperspost, och gör det fortfarande.  Synpunkter och klagomål tas alltid vidare till den de berör för rättelse, och kunden får svar om vad som hänt och vad som gjorts åt det.

Digitalisering är ett ord som kan beskriva hela den omvandling som vårt samhälle är mitt uppe i, och bland annat har digitaliseringen skapat nya möjligheter att få reda på vad kunderna tycker om oss och på ett snabbare och mer precist sätt.

Ett exempel på det är appen där du som får ett paket levererat till ditt ombud kan gradera vad du tyckte om leveransen genast när du har tagit emot den. Du gör det väldigt enkelt genom att klicka på en glad ikon, en neutral ikon eller en sur ikon. Man kan också lämna omdömen i fritext och specificera vad det är man är nöjd eller missnöjd med. PostNord tar emot din feedback i realtid och kan följa upp den snabbt. Om ett ombud får många glada omdömen får de veta att de gör ett bra jobb, och om ett ombud har mindre nöjda kunder kan vi reda ut vad som ska göras åt det.

Det är roligt att se att många väljer att lämna ett omdöme, och ännu roligare att så många är positiva till sin leverans. Under förra veckan till exempel fick ombudsleveransen snittbetyget 4,6 av 5, och där har det legat stadigt sedan årsskiftet. Fler och fler lämnar också omdömen och antalet har fördubblats på tio veckor.

Fortsätt säga vad du tycker! Kontakta kundservice eller ladda ner appen.

Därför stoppar PostNord ibland utdelning av post

Under förra veckan uppmärksammade media att PostNord inte delat ut post på några adresser i Hjulsta utanför Stockholm. Vad som inte uppmärksammats är att även Bring och Premo, som delar ut morgontidningarna, stoppat sin utdelning.

I samverkan med övriga intressenter har åtgärder genomförts så att stoppet har kunnat hävas, och problemet är löst för nu.

Skälet till just det här tillfälliga stoppet var att det sedan en tid varit olustiga och osäkra förhållanden i de aktuella fastigheterna. Arbetsmiljön för våra och Brings brevbärare samt Premos tidningsbud var till slut oacceptabel. För två veckor sedan beslutade därför skyddsombuden om ett så kallat skyddsstopp, vilket ledde till att alla aktörer stoppade sin utdelning och att mottagarna själva fick hämta sin post.

Att ett skyddstopp införs till följd av hot och otrygg arbetsmiljö är mycket ovanligt. Det händer ibland att utdelningen stoppas för att inkast och/eller postlådor blir ett arbetsmiljöproblem, till exempel för att de sitter för högt eller är för tröga. Vi postoperatörer försöker alltid tillsammans med övriga intressenter hitta en lösning på problemen innan det går så långt som till ett stopp.

PostNord vill och ska dela ut post. Men vi gör det inte till priset av våra brevbärares hälsa eller säkerhet. Vårt uppdrag är att säkerställa att vi kan fullgöra vårt samhällsuppdrag – att varje dag hämta och lämna post till alla i Sverige – under för medarbetarna trygga former.

Varför töms de gula brevlådorna så tidigt?

Ibland får vi synpunkter på att en enskild brevlåda borde tömmas vid en annan tidpunkt än som är fallet.

När en låda töms beror på flera saker. Vi strävar till exempel efter att så många lådor som möjligt ska tömmas av brevbärare på sin ordinarie tur, så att vi inte behöver skicka en bil till för det tjänar inte miljön på.

Vi tittar också på var lådan sitter. Som regel tömmer vi lådor vid postombud eller andra knutpunkter där det rör sig många människor senare på dagen än en låda som är placerad till exempel i ett villaområde.

Det är viktigt att veta att den tömningstid som finns anslagen på lådan är sista tömningstid för dagen. Lådor som används flitigt kan tömmas flera gånger på en dag för att den inte ska bli full och för att vi ska hinna bearbeta posten så den når mottagarna nästa dag.

Det är också viktigt att komma ihåg att det är fullt möjligt att posta sina brev även efter sista tömningstid. Då kommer de med i tömningen påföljande dag.

PostNord i trafiken

Vi får en del frågor om hur PostNords chaufförer agerar i trafiken och var vi parkerar våra fordon. Nyligen dök frågan upp från en person som noterat att våra lastbilar kör i bussfilen på Liljeholmsbron i Stockholm. Självklart ska vi uppträda korrekt i trafiken. Våra chaufförer ska följa lagar, förordningar och hastighetsbegränsningar i trafiken. Exempelvis får vi inte parkera våra fordon på cykelbanor, oavsett om det är lastbilar, utdelningsfordon, elbilar eller cyklar. Men ibland finns undantag.

Några exempel på dispenser:

 • PostNord har tillstånd för brevtransporter i kollektivkörfält i Stockholms län, som alltså inkluderar bussfilen på Liljeholmsbron.
 • På många orter i landet, till exempel i Eskilstuna, Älmhult och Kungsbacka har vi tillstånd att köra moped eller eldrivna utdelningsbilar på cykelbanor.
 • I Fjällbacka har vi ett säsongsstyrt tillstånd att köra mot enkelriktat på vissa gator.
 • I Örebro har vi dispens från parkeringsförbud på vissa platser i samband med brevlådetömning och postservice.
 • I Piteå har vi tillstånd att köra bil på gågatan i centrum fram till klockan 10.00.
 • I Örnsköldsvik har vi ett transporttillstånd för enskilda vägar som innebär att vi får köra där med tyngre fordon än vad skylten anger, trots skyltning om maxvikt.

I PostNords uppförandekod, Code of Conduct, som ska följas av alla våra medarbetare, framgår det att medarbetare som kör någon typ av fordon i tjänsten ska följa gällande trafikregler och köra på ett hänsynsfullt sätt så att ingen utsätts för onödiga faror eller risker. Vårt mål är stolta yrkesförare som är goda föredömen i trafiken och kör på ett miljöriktigt sätt.

Deklarationsblanketter

Just nu får vi många synpunkter från mottagare som väntar på årets deklarationsblanketter från Skatteverket. Tänk på att det är flera olika postoperatörer som delar ut Skatteverkets försändelser. PostNord ansvarar för utdelningen av deklarationsblanketterna i postnummerområden som börjar med 270-399, 450-474, 501-619, 650-697 och 770-984.
Det innebär att PostNord INTE ansvarar för utdelningen av deklarationsblanketter till hushåll i t ex Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala, Eskilstuna och Örebro.
Har du generella synpunkter på PostNords leveranser är du välkommen att ge oss feedback.

Mars 2017

Avisering via sms

Vi får in frågor och synpunkter om alla delar av vår verksamhet. En kund undrade nyligen varför vi inte skriver ut öppettiderna i sms-aviseringar, och fortsatte: ”Visst om utlämning alltid hade samma öppettider som butik men så är det ju inte. Flera ombud har annorlunda posthanteringstider än öppettider. Ex: ICA Supermarket Kävlinge, öppet till 22 men bara posthantering till 19, det MÅSTE ju stå i sms-avin.” Inom kort kommer vi att lägga med en länk i sms-aviseringen, en länk som leder vidare till en sida med bland annat information om ombudets öppettider. Skälet till att öppettiderna inte finns med idag är helt enkelt brist på utrymme. Vi vill få plats med all information i ett sms, eftersom det fortfarande finns gott om äldre mobiler där ute som inte kan hantera två sms på samma smidiga sätt som en modernare telefon. På lite sikt kommer det inte att vara lika viktigt att all information ryms inom 160 tecken. 

Varför ringer PostNord inte när mitt paket är på väg?

En del av våra kunder undrar varför chauffören inte ringer när hen är på väg hem till dem. Om du får ett samtal eller inte beror på hur avsändaren har valt att skicka ditt paket. I en del tjänster ingår så kallad telefonavisering och i andra inte.

Om en chaufför inte kan leverera ska hen ringa dig som mottagare förutsatt att ditt  telefonnummer finns på fraktsedeln. Det gör det om avsändaren har registrerat numret. Om du då befinner dig i närheten kan ni komma överens om hur paketet ska levereras, men det är viktigt att komma ihåg att paketet alltid måste levereras som avsändaren har bestämt. Det innebär att du till exempel inte kan be chauffören lämna paketet vid dörren om avsändaren vill ha en kvittens av det.

Vi på PostNord vet att det blir allt viktigare för mottagaren att kunna bestämma var och när man får sin leverans. Nu lanserar vi tre val som du kan göra själv när du får en avisering om att en leverans är på väg. Via en länk i aviseringen kan du boka tid och dag för hemleverans, välja att hämta själv eller, för vissa typer av paket, få en leverans fastän du inte är hemma.

När e-handeln ökar allt mer och blir ett naturligt sätt att handla för allt fler kommer fler nya leveranslösningar som vi kanske inte har idag. De behov som mottagare och avsändare har kommer att styra vilka tjänster och lösningar vi och andra aktörer utvecklar.

Hur kan ett brev försvinna?

Det är en fråga som våra kunder ibland ställer. Det kan förstås finnas flera olika förklaringar. Ibland blev brevet aldrig postat. Ibland är det vi på PostNord som har gjort fel. Och ibland kan mottagaren av misstag ha lagt brevet i pappersåtervinningen. Kruxet med ett brev med vanligt porto är att det inte går att spåra, så i efterhand är det många gånger inte möjligt att se vad som har hänt.

Vad man däremot kan se som ökar är att adressen på brevet är felaktig eller ofullständig. När det händer, och vi inte kan lista ut vem som är mottagare, hamnar brevet hos Post- och telestyrelsen, PTS, i Kiruna. PostNord har inte rätt att öppna en försändelse, men PTS som myndighet kan göra det för att se om det finns uppgifter i brevet om vem som ska ha det. Hittar inte heller PTS en mottagare lagras brevet i tre månader och sedan förstörs det.

Därför är det väldigt viktigt att adressera brevet rätt, och skriva avsändaradress på baksidan. Adress ska skrivas i nedre högra hörnet av kuvertet och innehålla de här uppgifterna:
Förnamn Efternamn
Gatuadress och nummer
Postnummer  Postort

Om du skickar brev till någon som bor inneboende eller i andra hand är det viktigt att den personens namn också finns på dörren/postlådan, annars kommer brevet inte att delas ut. Adresserar gör du precis som ovan, du ska inte lägga till något eller skriva c/o i adressen.

Ibland kan det dock finnas skäl att använda tillägget c/o i en adress. Det gör man om en person är skriven på en adress, men av något skäl vill att en person på en annan adress ska ta hand om posten. Då adresserar man så här:
Förnamn Efternamn
c/o Förnamn Efternamn
Gatuadress och nummer
Postnummer Postort

Det är viktigt att känna till att när man använder c/o i en adress kommer försändelserna att hanteras på samma sätt som försändelser till den som är skriven på adressen. Det innebär att om den som bor på adressen har en eftersändning så kommer även brev med c/o-adress att eftersändas.

Vem som är avsändare skrivs på baksidan av kuvertet. Om något är tokigt med adressen på framsidan och det finns en avsändaradress skickar vi tillbaka brevet till den som har postat det.

Nuförtiden sorteras de flesta brev i maskin, och då är det extra viktigt att adressen är korrekt. PTS har gjort en liten film om hur man adresserar brev så att de kommer fram.

Titta på filmen

Varför har PostNords bilar olika färg?

Vi får en del frågor om hur de gula postbilarna hänger ihop med de blå. Har PostNord köpt gamla Posten?

Svaret är att PostNord är gamla Posten AB, som fram till nittiotalet hette Postverket och var en statlig myndighet. År 2009 gick Posten AB ihop med Post Danmark A/S i det första samgåendet i världen mellan två postar och blev PostNord. I samband med det började också arbetet med att byta utseende på den nya koncernen.

De blåa och de gula bilarna tillhör alltså samma företag, och det är samma brevbärare och chaufförer som kör bilarna. Vi tycker inte att det är ekonomiskt försvarbart att byta ut alla bilar omgående bilar bara för att de har ”fel” färg. Därför kör vi med de gula bilarna så länge de fungerar, och när vi behöver köpa nya bilar målar vi dem i den nyare blå färgen och med PostNords logotyp.

Vi gör det bland annat för att visa att vi är ett annat företag idag än tidigare. För tio år sedan delade 32 000 medarbetare ut post och körde paket till företag. Idag är vi 20 000 medarbetare som fortfarande delar ut post, nu tillsammans med allt fler e-handlade paket. Vi levererar varor ända hem till dörren, kör ut matkassar på kvällarna och hanterar e-handlares lager och logistik. Bland annat.

På lite sikt kommer alltså alla postfordon, från elcyklar och mopeder till stora tunga lastbilar, att vara blå och ha PostNord målat på sig. Leveranserna kommer att se annorlunda ut än idag, allt eftersom dina behov som kund förändras. Var du än bor ska du kunna lita på att du får det du vill ha levererat på det sätt som du önskar.

Portoändringar den 1 april

Den 1 april höjs portot för ett brev på högst 50 gram till 7 kronor.

Höjningen görs för att PostNord ska kunna fortsätta att ha en bra brevservice i hela landet. Förutsättningen för det är att de tjänster vi erbjuder även i framtiden ska kunna bära sina egna kostnader. I brevhanteringen är stora delar av kostnaderna fasta. En brevbärare gör till exempel samma runda och får samma lön vare sig det är fem eller femtio brev som ska delas ut.

PostNords samhällsuppdrag är att se till att hela Sverige har tillgång till en postservice av god kvalitet och till rimliga priser. När svenskarna skickar allt färre brev gör det att breven blir allt dyrare per styck att hantera. Hittills har vi kunnat möta detta med stora kostnadsbesparingar och rationaliseringar. Nästa steg skulle bli att skära ner på servicen, och det vill vi undvika till varje pris. Därför är alternativet att höja priset för att skicka ett brev.

I ett europeiskt perspektiv är portot fortfarande mycket lågt. I exempelvis Norge kostar det 20 norska kronor att skicka ett 50-gramsbrev över natt och i Finland kostar motsvarande försändelse 1,20 euro.

I Sverige har vi ett så kallat pristak för portot. Det innebär att PostNord inte självständigt kan besluta om portoförändringar utan att det är reglerat. Pristaket gäller det slutliga priset, alltså det pris som du som kund betalar. Därför ligger den aktuella höjningen inom det reglerade pristaket, eftersom priset för portot var 7 kronor innan momsen på frimärken togs bort i fjol.

Kom ihåg att dina valörlösa frimärken gäller för ett vanligt porto, oavsett vilket pris du har betalat för dem. Ett frimärke med en tryckt valör gäller för den summan.

Om ett paket inte kommer fram

Ibland händer det att ett paket inte levereras som det ska. Som mottagare kan du få hjälp att spåra och hitta paket av vår kundservice. De kan söka på olika sätt i system och på terminaler och distributionspunkter.

Så länge man kan se att ett paket ”rör på sig”, det vill säga att det registreras vid olika punkter på sin väg mot dig, så länge kan också kundservice spåra och försöka ”fånga” det. Ibland krävs det istället en fördjupad undersökning för att få reda på vad som hänt paketet. Då går ditt ärende automatiskt vidare till reklamationsavdelningen.

Där gör en handläggare en utredning. Du får ett meddelande när utredningen börjar, och den ska vara klar senast inom 30 dagar för ett inrikes paket. För utrikes paket gäller 60 dagar. Under tiden som vi söker efter paketet får du återkoppling om vi behöver ytterligare information från dig.

Omkring 80 procent av de paket som reklamerats som försvunnet hittas igen. Det kan vara så enkelt som att adressetiketten fallit av. Då hamnar paketet på en särskild avdelning där man registrerar innehåll och utseende, så att handläggarna kan söka efter just dina saker. Om något ändå inte har kommit tillrätta efter 30 dagar kan det bli aktuellt med ersättning.

Det är viktigt att skilja på att söka ett paket och att vilja ha ersättning för att det inte kommer fram i tid. Som mottagare får du givetvis alltid hjälp att spåra paketet, men när det gäller ersättning är det avsändaren som köpt tjänsten ”skicka paket” av PostNord, och det är avsändaren som kan få ersättning enligt de villkor som gäller för just det paketet. Som mottagare ska du vända dig till avsändaren om du har krav på ersättning.

Februari 2017

Legitimering vid uthämtning hos ombud

När du hämtar paket, Rek eller postförskott hos våra ombud måste du kunna legitimera dig. Det är en säkerhetsfråga, och den som har skickat något till dig har betalat för en tjänst som kräver legitimation för att vara säker på att rätt person hämtar försändelsen.

Det är viktigt att namnet på försändelsen stämmer med det namn som står på legitimationen, med samma stavning. Tänk på att inte beställa saker i till exempel ditt smeknamn, så undviker du krångel när du ska hämta ut dem.

Om du ska hämta ut något åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation. Om det är ett Rek är det viktigt att även mottagaren har skrivit på blanketten.

Ett barn som har en giltig legitimation kan själv hämta sina försändelser. Paket och postförskott kan hämtas av en förälder, som ska kunna visa sin egen legitimation och ett personbevis som visar vem som är vårdnadshavare. Ett Rek till ett barn ska kvitteras av båda föräldrarna, och bådas legitimation ska visas tillsammans med personbevis.

Ibland kan man som mottagare uppleva de här reglerna som både krångliga och fyrkantiga. Men de finns till för att skydda både avsändare och mottagare. Bedrägerier är ett samhällsproblem som ökar, och alla inblandade behöver hjälpas åt för att minimera dem.

Här nedan kan du se vilka legitimationer som är godkända hos postombuden:

 • SIS märkt ID-kort och tjänstekort
 • ID-kort utfärdat av Skatteverket
 • Nationellt ID-kort, utfärdat av svensk polis
 • Svenskt körkort
 • Svenskt EU-pass
 • Utländskt nationellt ID-kort utfärdat i länder inom EU/Schengenområdet*
 • Utländskt EU-pass
 • Utländskt pass, utanför EU

LMA-kort utfärdat av Migrationsverket är ett specialfall, som gäller för försändelser från Migrationsverket och för utrikes paket där avsändaren är en privatperson. För alla övriga försändelser krävs en av legitimationerna ovan.

Varför kommer posten så sent på dagen?

Många undrar varför brevbäraren kommer vid en annan tidpunkt på dagen än tidigare. Det beror helt enkelt på att de ägnar större del av dagen åt att dela ut post nu. När man får sin post beror på var på brevbärarens runda man bor. På många ställen i landet finns det fler aktörer som delar ut post, så man kan få post vid flera tillfällen på en dag. Totalt finns det omkring trettio postoperatörer, och en del av dem delar inte ut varje dag i veckan.

Att postutdelningen ser ut som den gör är en följd av de stora förändringar som har skett i samhället. Digitaliseringen är ett faktum – vi gör så mycket med våra smarta mobiler idag som ingen kunde ha gissat för bara tio år sedan. Vi kan beställa nya vinterkläder medan vi väntar på bussen, handla julklappar hemma i soffan och sälja den begagnade barnvagnen i lunchkön. Och skicka ilsnabba meddelanden över hela världen.

Det leder till att det skickas många fler paket och många färre brev. För att hänga med i våra kunders nya vanor och behov behöver PostNord hela tiden se över sitt sätt att arbeta. När till exempel breven blir färre måste vi hitta smartare sätt att hantera dem för att inte varje brev ska bli för dyrt. En del i det är att sortera mer post med maskiner. Då kan brevbäraren ägna mindre tid åt att sortera för hand och mer tid åt att dela ut posten till mottagarna, och då kan posten komma under en större del av dagen.

När det skickas färre brev blir det också mindre mängd att dela ut. Att en mottagare inte får post en dag kan betyda att det inte fanns någon att dela ut till just den mottagaren den dagen. Men brevbäraren gör ändå sin runda varje dag, och i gengäld ligger det ofta e-handlade små paket i postlådan.

När ett paket går sönder

Tyvärr händer det ibland att ett paket skadas på sin väg från avsändare till mottagare. Många gånger beror skadan på att paketet inte har blivit ordentligt inslaget. Paketen hanteras numera långa stycken av maskiner, och även om maskinerna hela tiden utvecklas behöver paketen tåla en maskinell behandling.

Vi har samlat lite tips om hur man bäst förpackar olika innehåll.

Om olyckan ändå är framme och paketet eller innehållet skadas i vår hantering kan det vara skäl för ersättning. Det som är viktigt att komma ihåg är att det är avsändaren som kan begära ersättning, inte mottagaren. Det beror helt enkelt på att i juridisk mening är det avsändaren som har köpt tjänsten av PostNord (eller av någon annan transportör). Därför är det avsändaren som har avtalsrelationen med transportören och som är den som har rätt till ersättning, om villkoren för den tjänst som har använts medger det.

Det kan kännas konstigt att man som mottagare inte har rätt till ersättning för ”sina” saker från den som levererat paketet, men formellt tillhör de avsändaren innan de har överlämnats till mottagaren. Det här är praxis i avtalsrätten, och ingenting som är unikt varken för PostNord eller för branschen.

Januari 2017

Hur väljer ni vilka som blir ombud?

En viktig del av PostNords verksamhet är vårt ombudsnät. På 1 650 platser i Sverige kan du som kund hämta och lämna dina paket, köpa frimärken och förpackningar och få hjälp med andra postärenden. För många kunder är det här man möter PostNord, på sin mat- eller servicebutik.

Julen har just passerat, en tid då fler än vanligt e-handlar och hämtar paket hos ombuden. Vi har fått frågor om hur det går till när vi etablerar ett ombud, vilka som får vara ombud och varför det inte finns något ombud på en viss plats.

PostNords utgångspunkt är att ombuden ska finnas där människor rör sig och det är många parametrar vi tar hänsyn till. Det måste finnas plats att lagra alla paket, och helst möjlighet att ta emot fler allt eftersom e-handeln ökar och det skickas fler paket. Det ska vara tillgängligt så att det är lätt att ta sig in och ut i butiken och det ska finnas bra möjligheter att parkera. Butiken ska ha bra öppettider och i större städer tittar vi på att man ska kunna ta sig till ombudet med kollektivtrafik.

Det är också viktigt med långsiktighet, att företaget har en stabil ekonomi och är villig att åta sig att vara ombud för en tid framöver.

I praktiken händer det förstås att vi får göra kompromisser för att det ska finnas ett ombud på en viss plats. Det kan till exempel vara bättre med ett ombud med dåliga parkeringsmöjligheter än inget alls. Ibland händer det att vi helt enkelt inte hittar något lämpligt ombud i ett område, kanske finns det ingen butik just där eller kanske är butiken inte intresserad. Då försöker vi alltid hitta den näst bästa lösningen för att så många som möjligt ska kunna hämta sina paket nära sitt hem.

Långa leveranstider för paket från Kina

Ni är flera mottagare som hör av sig med frågor om varför det tar så lång tid för PostNord att leverera paket som skickats från Kina. Mottagare kan ha sett att det har skickats från Kina upp till två månader innan de delas ut i deras brevlådor eller att de finns att hämta hos postombuden.

Som konsument ska man vara uppmärksam på vilka leveranstider som anges på de olika sajterna. En försändelse från Kina färdas över halva jordklotet och hanteras av många aktörer. PostNord, som är sista länken i den kedjan, kan aldrig påverka hur lång tid det tar för en försändelse att komma Sverige eller på vilket sätt den hanteras innan den anländer till vår terminal på Arlanda flygplats. Till exempel fick vi efter jul en stor mängd paket som skickats från Kina redan i november. I sämsta fall når de då sina mottagare efter två månader, trots att försändelserna inte har varit mer än några dagar i Sverige.

Varför måste jag inte kvittera utländska REK?

En annan vanlig fråga handlar om att försändelser från Kina ofta är märkta REK, men ändå lämnas i mottagarens postlåda utan kvittens. Det beror på att tjänsten REK inte avser samma sak inom alla länders postar. I Sverige är REK en spårbar värdeförsändelse som ska kvitteras av mottagaren. I andra länder kan tjänsten REK innebära något annat.

Det avsändaren i Kina har köpt via China Post är en möjlighet att få en bekräftelse på utdelningen, inte att försändelsen ska skickas som en värdeförsändelse. China Post och PostNord är överens om hur dessa försändelser ska hanteras när de anländer till Sverige, och avsändaren i Kina får den tjänst som han eller hon har betalt för.

Summering av julen

December är alltid den mest hektiska månaden för oss på PostNord, men också den roligaste. Planeringen för jultrafiken startar på försommaren och förra julen följs upp för att identifiera vad som kan göras bättre. Under veckorna före jul samarbetar alla delar av PostNord ännu tätare än vanligt, man lånar personal och material av varandra och terminalerna hjälps åt att sortera brev och paket om det blir fullt någonstans. Alla medarbetare ger det lilla extra för att julklappar och julkort ska komma fram i tid till julafton.

De här ansträngningarna behövs, för det skickas som aldrig annars mellan Black Friday och julafton. E-handeln satte nya rekord, vilket också gav rekordmånga paket i PostNords system. Veckan före jul nådde vi all time high när 533 000 paket hanterades under ett dygn.

Digitaliseringen är sedan många år ett faktum, men trots elektroniska alternativ är de fysiska julkorten fortfarande populära. Under julen 2016 skickades 22 miljoner julkort, vilket är i stort sett lika många som julen innan. När det cirkulerar ovanligt många försändelser i systemet kan det också hända att en del av dem tar lite längre tid på sig för att komma fram.

Ibland dyker det också upp omständigheter som vi inte kan råda över. En sådan är vädret, och i december hade vi utmaningar på många platser, främst i norr, med riktigt halt väglag som försenade transporter och brevbärare. En ännu tråkigare omständighet är när brevlådor utsätts för skadegörelse eller stöld. Det är lyckligtvis inte vanligt, men under december har vi sett ett antal brottsliga handlingar som lett till att omkring 8 000 julkort aldrig kom fram till sina mottagare.

En viktig del av PostNord är våra ombud, som också gjort ett mycket bra arbete den här julen. Paketen har varit många, och på ombuden har på vissa ställen behövt improvisera både med förvaring och med utlämning. Köerna har ibland varit långa men kunderna har visat stor förståelse – i julrushen är köer i allmänhet längre.

Varför händer det att paket är trasiga när de levereras?

Vi får en del frågor om paket som gått sönder under leveransen. Det är viktigt att komma ihåg att det är en mycket liten andel av de miljontals paket som PostNord hanterar där innehållet är skadat när det når mottagen. Men för den som påverkas är det naturligtvis en stor besvikelse som vi har största förståelse för.

För att ett paket ska komma fram utan skador måste det packas ordentligt. Paketen hanteras med hjälp av maskiner, fraktas med olika typer av fordon och lastas tillsammans med gods av varierande storlek, form och vikt. Därför är det mycket viktigt att ett paket emballeras ordentligt så att det klarar stötar, vibrationer och tryck.

Packa föremålen som ska skickas i något mjukt som dämpar stötar. Lägg dem sedan i en hård kartong som skyddar dem från att klämmas. Ta hänsyn till föremålets ömtålighet, vikt och form. Skydda eventuella utstickande delar. Fyll transportlådan med stötdämpande material som inte sjunker ihop även om lådan hamnar under tyngre gods. Skickar du flera föremål i samma låda bör du tänka på att alla föremålen är ordentligt emballerade så att de inte skadar varandra.

Fler konkreta tips om hur du till emballerar ömtåliga föremål som glas, porslin, hårda och oregelbundna föremål som nycklar, stora och lätta föremål som leksaker och en rad andra föremål hittar du på vår sida med förpackningstips. Där hittar du bland annat vår förpackningsguide samt information om våra förpackningar med förbetalt porto.

Vad gör man om man får någon annans post?

En vanlig fråga är vad man ska göra om man får någon annans post i sin postlåda eller sitt brevinkast. Ett brev som har kommit fel kan alltid lämnas i närmaste gula brevlåda, oavsett vilken postoperatör som har levererat det. Om man fått sin grannes post, eller bor nära den som skulle ha fått posten, är det naturligtvis inget som hindrar att man själv lämnar posten till personen ifråga.

Varför är det så långa köer hos ombuden?

Svenskarna e-handlar julklappar som aldrig förr, och sista veckan före jul är den vecka på året som det skickas flest paket. Flera kunder har påtalat att det hos vissa ombud tar lite väl lång tid att hämta ut sina paket.

Vi är medvetna om det och jobbar intensivt med att väntetiden för att få ut ditt paket ska vara så kort som möjlig. Den här veckan är den mest intensiva på året. Men också den roligaste för oss inom PostNord och för många av ombuden. Vi har satt in extra åtgärder inför julen, med till exempel fler ombud, mobila lösningar och extra personal. Det kan ändå vara svårt att rusta för den rusning som sker den här veckan, och vi hoppas på ditt överseende.

En del kunder har reagerat på att vi skickar fler påminnelser än vanligt om att det finns paket att hämta. Det gör vi för att försöka minska köerna hos ombuden så mycket som möjligt. Ett sätt att undvika köer är att hämta ut sitt paket före klockan 16 eller efter klockan 18. Det är nämligen de tidpunkter då flest väljer att hämta, och då är risken för köer som störst.

December 2016

Varför kommer posten så sent på dagen?

Flera av er som lämnat synpunkter på vår service har reagerat på att posten delas ut senare på dagen än tidigare. Stina i Eskilstuna påpekar till exempel att hon tidigare fick posten klockan 12 på dagen men att den numera kommer först klockan 16.

Anledningen till att vi löpande ser över i vilken ordning våra brevbärare delar ut posten är att vi hela tiden behöver anpassa vår verksamhet efter hur människors beteende förändras. Ny teknik och nya vanor gör att antalet vanliga brev minskar och de e-handlade paketen ökar. Det ställer nya krav på postservicen. För att följa med i utvecklingen och även i framtiden leverera en bra och relevant service gör PostNord hela tiden förändringar i både infrastruktur och arbetssätt.

Rent konkret innebär det bland annat att vi till exempel sorterar mer post maskinellt än tidigare. Brevbärarna ägnar då mer tid åt att dela ut posten och mindre tid åt att sortera, vilket gör att posten kan komma under större delen av dagen. Parallellt med det ser vi hela tiden över våra rundor för att dela ut så smart som möjligt. Förändringar kan göra att man får posten både tidigare och senare på dagen.

Varför är det så långa köer hos ombuden?

Julen närmar sig och svenskarna e-handlar julklappar som aldrig för. Den senaste veckan har flera påtalat att det hos vissa ombud nu tar lite väl lång tid att hämta ut sina paket.

Vi är medvetna om det och jobbar intensivt med att du ska behöva vänta så kort tid som möjligt på att få ut ditt paket. Både PostNord och ombuden stärker upp inför julen, med till exempel fler ombud, mobila lösningar och extra personal. Det är också uppskattat om du som väntar ett paket hämtar det så snart som möjligt, det underlättar ombudens arbete och minskar köerna.

Ett annat sätt att undvika köer är att hämta ut sitt paket före klockan 16 eller efter klockan 18. Det är de tidpunkter då flest väljer att hämta, och då är risken för köer som störst.

Hur väljer ni ut postombud?

Vi får många frågor om vad som avgör vilka butiker som blir postombud. Vi har bland annat fått flera frågor om varför det inte finns något postombud i centrala Växjö.
 
PostNords ombud ska finnas där människor rör sig. Vid etablering av ett postombud ser vi alltid till helheten. När vi öppnar ett nytt ombud tar vi hänsyn till en rad faktorer som öppettider, parkeringsmöjligheter, handikappanpassning, säkerhet och inte minst lagerkapacitet för att kunna möta den växande e-handeln. Det måste också finnas en långsiktighet i samarbetet, för våra kunders trygghet.
 
Ibland händer det att vi inte hittar ett lämpligt ombud i ett område där vi gärna skulle etablera oss. Då försöker vi alltid hitta den näst bästa lösningen för våra kunder, och så är fallet i Växjö. Där vi länge sökt efter ett möjligt ombud i centrum, men ännu inte lyckats hitta något. Vi ger inte upp, utan ser hela tiden över vilka möjligheter som finns .

Varför är det så mycket felutdelad post i centrala Stockholm?

Just nu möter våra brevbärare på Södermalm och Östermalm många som har synpunkter på felutdelad post. PostNord har den senaste månaden inte genomfört några organisatoriska förändringar på Östermalm eller Södermalm.
 
Vi är flera postoperatörer som delar ut brev i dessa områden. När det gäller till exempel de landstingsdrivna sjukhusen i Stockholm delas flertalet av deras kallelser ut av andra postoperatörer än PostNord.
 
Om du bor på Södermalm och Östermalm och har fått felutdelad post eller saknar försändelser, kontakta avsändaren för att ta reda på vilken postoperatör som delat ut eller skulle delat ut den felutdelade eller saknade posten. Ta därefter kontakt med den postoperatörens kundservice. När det är vi på PostNord som gjort fel ber vi om ursäkt och försöker reda ut vad som hänt så det kan förhindras i framtiden.

Trasiga brevlådor

Vi har fått flera tips om brevlådor som behöver bytas ut. Till exempel skrev en person från byn Fjäle i Bollnäs kommun att de behövde en ny gul brevlåda eftersom den gamla var trasig. Den är nu lagad. Efter det har det kommit in en anmälan om ytterligare en brevlåda inom samma postnummerområde med samma problem. Den kommer också att omhändertas så snart som möjligt.

Anledningen till problemen är en fuktig höst med temperaturer som skiftar från plusgrader ena dagen till minus nästa dag vilket innebär problem med lås och gångjärn i våra brevlådor.

Customer service