Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Vi minskar utsläpp från e-handeln

PostNord kan påverka hur paketen transporteras – och i vissa fall hur de packas. Samarbeten och innovativa lösningar underlättar för både e-handlare och konsumenter.

Hållbara leveranser

Konsumenter möts idag av otaliga miljöpåstående i e-handelns checkout där begreppen är breda och innebörden svåra att förstå. Därför har vi skrivit under Branschöverenskommelsen för fossilfria leveranser som tydliggör begreppet fossilfri leverans samt kräver att andra miljömässiga begrepp som används i checkouten tas bort. Med undantag för officiella tredjepartsmärkningar såsom Svanenmärkt e-handelstransport där vi i september 2023 blev den första licensinnehavaren i Norden och tillsammans med andra aktörer inom logistik och e-handel bidrog aktivt i utvecklingen av Svanenmärkningens kriterier.

Svanenmärkt leverans

Våra leveransalternativ med en Svanenmärkt transport kan lätt kännas igen i e-handelns checkout och i PostNord App, tack vare Svanenmärket. Svanenmärkta e-handelstransporter är en officiell tredjepartsmärkning med 20 högt ställda kriterier på alla våra e-handelsleveranser – på klimat och miljö samt sociala villkor

Läs mer om våra Svanenmärkta e-handelstransporter.

Branschöverenskommelsen för fossilfria leveranser

När man handlar på nätet och ser ”fossilfri leverans” vid PostNord som leveransalternativ innebär det att e-handelsköpet transporteras med fossilfria drivmedel från e-handlarens varulager i Sverige hela vägen till slutkunden – oavsett om det är till ombud, paketbox eller hemleverans.

Med fossilfria leveranser menar vi att fordonen drivs av el, biodrivmedel eller muskelkraft såsom cykel. Vi kör fler och fler paket med fossilfria fordon och tills 2030 ska alla våra transporter bara köras med fossilfria drivmedel.

Läs mer om våra fossilfria leveranser

Samarbeten för hållbara e-handelstransporter

Vi älskar e-handel men sanningen är också att e-handeln påverkar klimat och miljö negativt. Varor ska produceras, packas och transporteras. PostNord kan ta ansvar för hur paket transporteras – och vi vill använda vår storlek för att påverka branschen.

Tillsammans minskar vi utsläppen

Vi samarbetar med allt från e-handlare till fordonstillverkare och forskare för att minska utsläppen från e-handeln.

Bland annat gör vi stora investeringar kring nya typer av elfordon, själva och tillsammans med ambitiösa kunder som Zalando, Apotek Hjärtat och Apotea. Bara samarbetet med Apotea minskar våra utsläpp av koldioxid med 4 000 ton under 3 år.

Läs mer om våra investeringar med Zalando och Apotek Hjärtat.

Läs mer om vårt innovativa samarbete med Apotea.

Fossilfria e-handelstransporter

För att möta kundernas behov av fossilfria e-handelstransporter och hålla hög takt i vår omställning, lanserade vi gröna korridorer under 2022. I de gröna korridorerna transporteras e-handelspaket från varulager till slutkonsument helt fossilfri – till, från och inom utvalda städer. Våra gröna korridorer är ett steg på vägen mot en fossilfri verksamhet

Så funkar gröna korridorer.

Mindre luft i paketen – mindre utsläpp

Men det är inte bara transporter som orsakar utsläpp, utan även förpackningens storlek. Beräkningar visar att ett genomsnittligt paket kan innehålla cirka 30 procent luft. Luft i paket leder till onödiga fraktkostnader och utsläpp. Därför samarbetar vi med forskare och innovativa företag för att minska onödig luft i paketen.

Pilotprojekt med AI

Företaget Skrym, i samarbete med PostNord TPL, använder AI – artificiell intelligens – för att analysera ordrar och minska onödig luft i paketen. Teknologin analyserar miljontals ordrar och produkter för att ta fram den uppsättning emballagestorlekar som minimerar både utsläpp och fraktkostnader.

Detta innovativa samarbete har beviljats finansiellt stöd av Energimyndigheten och projektet pågår till september 2023.

Läs mer om vår AI-satsning med Skrym.

Vi satsar på fossilfria fordon

Senast 2030 ska alla våra transporter, även de vi köper in, köras med fossilfria fordon.

Läs mer om vår fossilfria fordonsflotta
Läs mer om vår fossilfria fordonsflotta