PostNord-lastbilar.
Artiklar/Hållbarhet

Vinn och bli en Airfluencer!

Svenskarna stör sig på onödig luft i paket – samtidigt som mer luftsnåla förpackningar skulle få bort 33 procent av transporterna. En win-win-situation där nya initiativet PostNords Airfluencers ska bana väg.

Viss luft är faktiskt inte fri. Överdimensionerade förpackningar och onödiga emballage gör att det fraktas runt en hel del luft i Sverige.

70 procent av svenskarna tycker att paket köpta online är större än nödvändigt (Kantar Sifo, april, 2021) och enligt beräkningar av PostNord skulle var tredje transport kunna undvikas med smartare förpackningar.

– Volymerna i våra flöden ökar ständigt och rätt storlek på förpackningar ger en stor effekt. Vi kan använda färre fordon, ombuden får mer plats på sina hyllor och konsumenten får inte onödigt med emballage att hantera, säger Peter Hesslin, chef för e-handel på PostNord.

Goda förpackare ska inspirera andra

– Det kan tyckas lätt för e-handelsföretagen att bara packa i mindre förpackningar. Men ju mer vi tittar på problemet med luft i paket desto mer komplext ser vi att det är. Därför startar vi nu initiativet Airfluencers, så att vi samtidigt som vi sprider medvetenhet också kan lära oss av goda exempel.

Nu kan alltså du och ditt e-handelsföretag bli Airfluencer. Hur då? Jo, be helt enkelt kunderna nominera dig och dina luftsnåla paket – flest nomineringar vinner!

Förhoppningen är att alla smarta förpackningslösningar ska sätta standarden för morgondagens e-handel.