Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Fakturaunderlag

1 januari 2022 avvecklades fysiska fakturaunderlag. Under första kvartalet 2022 har du haft fortsatt tillgång till underlagen. Denna möjlighet stängs fr.o.m. 22 april 2022.

Du ansluter dig till elektroniska fakturaunderlag här. Att skicka in fakturaunderlaget digitalt är helt kostnadsfritt.

Fysiska fakturaunderlag avvecklades 1 januari 2022

Under första kvartalet 2022 har fysiska fakturaunderlagen funnits tillgängliga för en smidigare övergång till elektroniskt fakturaunderlag. Denna möjlighet stängs under april månad.

Vid var tid gällande fakturaunderlag

Sedan årsskiftet 2006/2007 infördes "vid var tid" gällande fakturaunderlag. Det innebär att äldre versioner av fakturaunderlag som upphört eller ändrats inte längre kan användas.

Tjänst Beskrivning Gällande Kommande
1:a-klassbrev inrikes Fakturaunderlag 2021-10-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Fakturaunderlag 2020-01-01
1:a-klassbrev utrikes Fakturaunderlag 2021-10-01
Adresserad DR Fakturaunderlag 2021-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Fakturaunderlag 2020-01-01
Posttidning A och B Fakturaunderlag 2021-10-01