Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

På denna webbplats används cookies. Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska. Andra cookies används för att optimera din användarupplevelse och möjliggöra för oss och våra samarbetspartners att ge dig relevant marknadsföring. Genom att klicka på "jag samtycker" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. I integritetspolicyn kan du även läsa om hur du kan radera eller blockera cookies samt ta tillbaka lämnat samtycke. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Guiden till tredjepartslogistik

Lagerhyllor

Tredjepartslogistiken (TPL) fortsätter att växa på den nordiska marknaden. Den konventionella lagerservicen och transportlösningarna utvecklas i allt snabbare takt med mer flexibla och produktionseffektiva lösningar. Samtidigt skapar e-handeln nya krav på effektiva lösningar direkt till konsument.

​1. Vilka fördelar finns med outsourcing av sin logistik?

Den första frågan man bör ställa sig är förstås vad företaget tjänar på att outsourca lager och transporter till en TPL-operatör. Att uppnå en högre kostnadseffektivitet i sin verksamhet är ett baskrav för alla som lägger ut sin logistik på en extern operatör.

En TPL operatör är vanligtvis specialiserad inom vissa segment. PostNord TPL är till exempel specialiserad inom:

  • Alkoholhaltiga drycker
  • Dagligvaror
  • Bygg och Trädgård
  • Läkemedel och Hygien
  • Konfektion och Skor
  • Elektronik
  • E-handel (e-TPL)
  • Däck

TPL operatörerna har vanligtvis ett antal kunder i varje lager där samordning kan ske och kostnader för lokaler och hanteringsutrustning kan fördelas på de olika uppdragen.
Många kunder som bedriver logistikverksamheten i egen regi har oftast fast anställd personal vilket gör det svårt att hantera volymsvängningar i produktionen medan PostNord TPL och andra aktörer kan flytta sin personal mellan olika kunduppdrag alternativt hyra in personal för att klara av större volymvariationer.

De senaste fem åren har multikanalflöden blivit allt vanligare och traditionella företag som tidigare haft lager som enbart har försörjt grossister har genom den växande e-handeln successivt kompletterat med flöden till konsumenter. En TPL-operatör kan lättare samordna de både flödena. PostNord når genom sitt nordiska distributionsnätverk cirka 25 miljoner konsumenter, 2 miljoner företag via 4 500 utlämningsställen.

E-handelsföretagens kraftiga tillväxt är ett annat skäl att anlita en TPL-operatör då lagervolymerna kan växa kraftigt på några få år och e-handelsföretaget därigenom kan ha svårt att planera för motsvarande kapacitet i ett eget lager.

2. Vilka bolag behöver inte använda TPL?

Det är svårt att ange en exakt nedre gräns för då TPL inte längre är lönsamt. Men vid en viss volym kommer det alltid en brytpunkt där man måste överväga en investering i större lagerfastigheter eller outsourca till en TPL-operatör. Det kan också uppstå ett ökat behov av större produktionsytor eller större ytor för försäljning som gör att det befintliga lagret inte räcker till.

3. Låt TPL-operatören förädla

Inslag av förädling i flödeskedjan kan också göra det motiverat att anlita en TPL-operatör. Vid till exempel hanteringen av alkoholhaltiga drycker, dagligvaror och läkemedel kan PostNord TPL förutom att de tillhandahåller en effektiv orderprocess även t ex etikettera och säkerställa att etiketten följer samtliga regelverk. För till exempel bildäck kan PostNord TPL även ta hand om dubbning, montering på fälg och balansering av däck innan de distribueras till mottagarna.

TPL-aktörerna har i kraft av sina stora volymer ofta en högre grad av automatisering och användning av modern teknik. Vid plock och pack för vissa uppdrag använder sig PostNord TPL av Pick by Voice för att öka effektiviteten och på lagret i Helsingborg är lagerhyllan utrustad med Pick by Light, där ljussignaler ger information till plockaren.

4. Ställ krav på kostnadskontroll

Tendensen är tydlig idag. Företagen vill ha fullständig kontroll på kostnaderna och inga obehagliga överraskningar ska behöva uppstå. Skriv ett avtal där det tydligt framgår att TPL-operatören inte har rätt att fakturera några extra kostnader om det inte finns en skriftlig begäran. De tuffa kraven gör att TPL-operatören utvecklas och identifierar fler samordningsvinster för att förbli konkurrenskraftiga.

5. Använd TPL-aktörens expertkunskap

Nöj dig inte med att låta TPL-aktören ta över befintliga flöden och logistiklösningar. Hos många TPL-aktörer finns en betydande kompetens hur flöden blir mer kostnadseffektiva. När en kund hos PostNord outsourcar för första gången tittar man på kundens verksamhet och kommer därefter med olika förslag på effektiviseringar. Hos TPL-operatörenfinns en bred erfarenhet efter att under många år provat sig fram, utvecklat nya tekniker och skapat en högre effektivitet för sina kunder.

Samarbetet med en TPL operatör ska kännetecknas av en kontinuerlig utveckling av uppdraget under avtalstiden. Läs artikel om kontrolltorn.

6. Använd möjligheten till kontrolltorn

Genom ett så kallat kontrolltorn kan den som är kund hos PostNord TPL följa sina flöden via en webbportal, från leverantör till mottagande kund. Därigenom kan kunden när som helst följa upp kvaliteten i hur TPL-operatören sköter deras uppdrag. Med hjälp av kontrolltornet går det även att att få fram logistikkostnaden per artikel. Därigenom kan man som företag få en överblick kring varor som exempelvis blivit dyra på grund av att de ligger länge i lager, för att därefter besluta om att minska lagervolymen för dessa varor alternativt att ta dessa ur sortimentet.

7. Kolla extratjänsterna

Med hjälp av PostNord tjänst Lagerstyrning tar PostNord TPL även över ansvaret för att se att det alltid finns produkter på lager för att tillgodose kundens marknad. Det innebär att PostNord beställer direkt från kundens leverantörer och kunden kan helt fokusera på försäljningen.

8. Tappa inte logistikkompetensen

Var medveten om att det finns en risk med att outsourca logistiken om det kan medföra att företaget samtidigt tappar sin logistikkompetens. Rollen som ansvarig för företagets logistiklösning blir förändrad. Många företag ersätter de tidigare funktionerna som lageransvarig och transportinköpare med en logistikansvarig. Som logistikansvarig på ett företag där stora delen av logistiken outsourcats till en TPL-operatör blir man mer av en tydlig kravställare.

De krav som ställs på logistikoperatören medför långsiktigt att logistiklösningen förädlas och blir mer kostnadseffektiv.

Genom att fortlöpande följa upp och utveckla samarbetet i möten mellan parterna skapas ett partnerskap mellan leverantör och kund som säkerställer trygghet, stabilitet och långsiktighet för alla inblandade.

För mer information:

Kontakta kundservice: 0771-33 33 10

Customer service