Våra lösningar/Supply chain och logistik

Transportlösningar

Vi hanterar dina inleveranser och utleveranser oavsett vilken fraktlösning du väljer och varifrån dina gods kommer.

Transportlösningar för alla dina logistikflöden

Vi erbjuder olika transportlösningar för dina ingående och utgående logistikflöden. Genom inleveranser hanterar vi varuflödet från producent eller leverantör till distributör och lager. Varuflödet från distributör till slutmottagare hanteras som utleverans.

Oavsett vilken utmaning du har med dina transportlösningar hjälper vi dig!

 • Du som agerar på en global marknad har ofta långa transportavstånd och behöver använda olika transportsätt. Samtidigt agerar dina kunder ofta lokalt, vilket ställer stora krav på att ledtider anpassas och förblir stabila enligt vad som utlovats.
 • Leveranskvalitet med stabila inleveranser där ledtider som utlovas måste hållas för att säkerställa rätt lagernivåer, tillgänglighet av produkter och leveranslöften till dina slutmottagare.
 • Upphämtning av varor vid utlovad tid för att minimera avvikelser mot utlovad leveranstid.
 • Visibilitet och spårbarhet är en förutsättning för att jobba proaktivt och agera om avvikelser uppstår.
 • Frekventa inleveranser och kort transportledtid är viktigt för du ska kunna minimera kapitalbindning och säkerställa produktion och/eller försäljning.
 • Det är viktigt att beakta fyllnadsgrad/nyttjandegrad av containers, bilar och trailers för att minimera kostnaderna. Vi säkerställer det genom noggrann planering, konsolidering av flera orders och/eller samlastning med annat gods.

PostNord har lång erfarenhet och unik kompetens att hantera transporter för komplexa varuflöden inom den nordiska marknaden, liksom till och från. Våra väl utvalda samarbetspartners möjliggör flexibilitet och kostnadseffektivitet samt att de följer och lever upp till våra högt ställda hållbarhetskrav.

Vi har ett övergripande distributionsnätverk med samarbetspartners globalt och i Europa som möjliggör stabilitet och leveranskvalitet. Vi erbjuder även Nordens största ombudsnätverk och har hög närvaro inom hela regionen för olika sorters transportlösningar.

Inleveranser

Med våra transportlösningar PostNord Pallet, PostNord Groupage och PostNord Part Loads kan du göra dagliga leveranser med full spårbarhet. Vår flexibla integrationsplattform skapar vi visibilitet i hela varuflödet åt dig för att styra inleveranserna på ett effektivt sätt utifrån dina unika behov.

Utleveranser

E-handelns kraftiga tillväxt medför krav på korta utleveranstider vilket förändrar kravbilden. Tidigare producerade och levererades det under vardagar, men nu förskjuts orderhantering och leverans även till kvällar och helgdagar. Utleveranser tenderar även att bli fler och bestå av färre paket. Volymerna till olika destinationer förändras frekvent och val av transportörer för utleveranser baseras ofta på ledtider, pris och flexibilitet. Vi har genom lång erfarenhet unika insikter om dina slutmottagares beteendemönster gällande order och returhantering inom alla branscher på den nordiska marknaden.

Våra tjänster för leveranser

 • PostNord Groupage

  Vill du samla alla dina paket och pallar i en leverans som vi hämtar hos dig och levererar inom hela Norden? Då är vår enkla dörr-till-dörr tjänst PostNord Groupage något för dig.

  Mer om PostNord Groupage
 • PostNord Pallet

  När du har behov av att skicka lättare försändelser med levererans från dörr till dörr och full spårbarhet hela vägen.

  Mer om PostNord Pallet
 • PostNord Part Loads

  PostNord Part Loads är en dörr till dörr-tjänst för dig som skickar olika typer av gods som väger 2 500 kilo eller mer.

  Mer om PostNord Part Loads
 • InNight

  Skicka varor över natten. Vi hämtar hos dig på eftermiddagen, fraktar på natten och levererar till kunder i Norden och Baltikum nästa morgon.

  Mer om InNight
 • PEX Bud

  Med vår budtjänst kan du beställa och skicka bud lokalt, nationellt och internationellt. Snabba, smidiga och skräddarsydda leveranser.

  Mer om PEX Bud
 • PostNord Parcel

  Leverans av paket från företag till företag i Sverige samt till länder både i och utanför Europa – varje helgfri vardag.

  Mer om PostNord Parcel
 • MyPack Collect

  Skicka paket som väger max 20 kilo till kunder i Norden och Europa.

  Mer om MyPack Collect
 • MyPack Home

  Skicka paket upp till 35 kilo, som lämnas direkt vid kundens dörr inom ett flertal länder i Norden och Europa.

  Mer om MyPack Home
 • MyPack Home Small

  Skicka paket som väger max 3 kg med ett värde på max 450 kr som levereras till mottagarens postlåda eller fastighetsbox.

  Mer om MyPack Home Small