Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Urvalskriterier

Tre grundläggande kriterier är juryns vägledning vid bedömning av och beslut om inkomna logistikprisbidrag.

  • Logistiklösningens grad av innovationskraft, kreativitet och nytänkande.
  • Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft, samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett.
  • Logistiklösningens bidrag till företagets samhällsansvar (CSR) i form av mindre klimatpåverkan och bättre arbetsförhållanden i supply chain.

Alla företag och organisationer, oavsett storlek, som bedriver verksamhet i Sverige får medverka i tävlingen.

Customer service