Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Priset Two rives av Stephen Schaum, framtaget för PostNord Logistics Award.
PostNord Logistics Award

Urvalskriterier

Tre grundläggande kriterier är juryns vägledning vid bedömning av och beslut om inkomna logistikprisbidrag.

  • Logistiklösningens grad av kundnytta, innovationskraft, kreativitet och nytänkande.
  • Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett.
  • Logistiklösningens bidrag till företagets samhällsansvar (CSR) i form av mindre klimatpåverkan och bättre arbetsförhållanden i supply chain.

Alla företag och organisationer, oavsett storlek, som bedriver verksamhet i Sverige får medverka i tävlingen.

Customer service