PostNord Logistics Award

Elanders Group – en av finalisterna i PostNord Logistics Award 2021

Genom en målmedveten transformation från en tryckerikoncern till ett globalt tjänsteföretag, som erbjuder breda logistiklösningar med en lång rad innovativa tjänster och systemlösningar, har verksamheten utvecklats till en växande koncern på logistikens framkant.

Video

Övriga finalister

 • Command Center – vinnare 2021

  Genom att kombinera världsledande kompetenser inom sjukvård respektive logistik, transport och inköpvärldsledande kompetenser, säkrades varuförsörjningen av sjukvårdsmaterial till region Stockholm under pandemin.

  Se film med Command Center
 • Husqvarna

  Med uppfinningsrikedom och fokus på både kostnader och hållbarhet har en smart förpackningslösning utvecklats som avsevärt ökar fyllnadsgraden och därmed minskar C02-utsläppen i samband med transport.

  Se film med Husqvarna
 • Jula Logistics

  Med entreprenörskap och innovativa logistiklösningar har ett snabbväxande multimodalt logistiknav för lagring, skeppning och omlastning av gods etablerats, finansierats och utvecklats.

  Se film med Jula Logistics