Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Nå dina kunder med uppdaterat kundregister

Varje år flyttar ca 1,5 miljoner svenska privatpersoner och företag. Vi hjälper dig att uppdatera ditt kundregister och minska risken för feladresserade utskick och höga kostnader.

Feladresserad post är kostsam och kan uppfattas som störande. Genom att arbeta med adressvård/adresstvätt får du kontinuerligt information om dina kunders adressändringar och kan upprätthålla uppdaterade kundregister.

  1. Adressinformation

    Snabb och säker information om dina kunders adressändringar. Felaktiga adresser rättas och du får information om mottagaren begärt eftersändning.

  2. Registertvätt

    Uppdaterade uppgifter om dina kunders rätta namn och adress, både privatpersoner och företag. Namn och adressändringar läggs till och felaktiga adresser tas bort.

  3. Registerprenumeration

    Löpande uppdateringar om förändringar i dina kundregister (dagligen, vecko- eller månadsvis).

Hur köper jag adresser?

Nå både privatpersoner och företag

Läs mer om adressköp

Kom igång med adressvård

Få uppdaterade kundregister

Kontakta oss
Customer service