Frankeringsservice

Alla företag som skickar lite större mängd post kan tjäna på att låta oss hantera frankeringen. Vi ser till att ni alltid betalar rätt pris då vi frankerar posten efter vikt, destination och typ av försändelse.

Med frankeringsservice får du en effektivare posthantering och mer tid över för din verksamhet

Vi ser till att det blir rätt porto på era brevförsändelser.

Effektivt

Du behöver inte tänka på frankering och posthantering och kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Smidigt

Ni behöver ingen frankeringsmaskin och försändelserna kan variera i storlek.

Praktiskt

Via streckkoder på kuvertet får du koll på hur kostnaderna för posthanteringen fördelar sig mellan avdelningar. Betalningen sker i efterskott.

Använder du Frankeringsservice behöver ditt företag inte skaffa en egen frankeringsmaskin. Tjänsten ger dig och dina medarbetare mer tid till att fokusera på företagets verksamhet. Breven förses med en streckkod och genom att dessa scannas får du också en bättre överblick på kostnader för din dagliga post. Du kan enkelt se hur många försändelser som skickas från olika delar av ditt företag varje dag.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.

Kontakta oss

Relaterade tjänster

Servicedistribution

För behov där inte våra standardlösningar vad det gäller distribution av paket och pall räcker till så kan vi även göra lite mer.

Mer om Servicedistribution

Säkerhetsscanning

För företag som behöver skanna sin post för att avlägsna potentiella hot eller farligt innehåll. Vi skannar din post så att du slipper utsätta din personal för onödiga risker.

Mer om Säkerhetsscanning

Frankering och märkning

Med Frankeringsservice omhändertar och frankerar PostNord din dagliga post. Med en frankeringsmaskin gör du det själv, men på ett mer effektivt sätt.

Mer om Frankering och märkning