Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vet du vem som delar ut din post?

Fick du påminnelsen men inte kallelsen till läkaren? Det kan bero på att breven på många platser i Sverige delas ut av olika postoperatörer.

Sedan brevmonopolet avskaffades 1994 har konkurrensen på postmarknaden ökat. PostNord står fortfarande för den samhällsomfattande postservicen, men i dag finns det runt 30 olika postoperatörer i Sverige. För mottagarna kan det i dag vara svårt att veta vem som egentligen delar ut breven.

– I storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö delar PostNord numera bara ut drygt sextio procent av alla brev. Det är framförallt brev från myndigheter, kommuner och landsting som kommer med andra postoperatörer, säger PostNords Sveriges kommunikationschef Per Ljungberg.

Enligt en Sifo-undersökning* vet bara sex av tio i Stockholm, Malmö och Göteborg vilket postföretag som delar ut deras post. Det märker PostNord ofta när det gäller till exempel kallelser till läkartider.

– Flera landsting i Sverige skickar olika typer av brev med olika postoperatörer. Det kan i praktiken innebära att andra postoperatörer än PostNord delar ut kallelsen, som vanligtvis skickas med B-post, medan påminnelsen kan komma med A-post från oss på PostNord, säger Per Ljungberg.

En annan pusselbit är kvaliteten, det vill säga förmågan att dela ut brev och paket i tid och till rätt adress. Det är viktigt för alla postföretag, men för PostNord är det ett lagkrav att 85 procent av alla brev inlämnade för så kallad övernattbefordran delas ut dagen efter. PostNord har ett internt kvalitetsmål på 94 procent, men når i dagsläget inte upp till den nivån.

– Vi har inte tillräckligt bra kvalitet just nu. Vi jobbar mycket intensivt för att förbättra oss och det arbetet bygger på att vi får reda på de gånger som vi gjort fel. Även våra konkurrenters kvalitetsarbete bygger på kundsynpunkter, säger Per Ljungberg.

Om du som mottagare har klagomål, men är osäker på var du ska klaga, kan du alltid kontakta avsändaren.

– Det är viktigt att dina synpunkter kommer fram till rätt postoperatör så att den som gjort fel får möjlighet att rätta till felet.
 
Läs mer om hur PostNords kvalitet utvecklas.

*Källa: Kantar SIFO. 10 000 respondenter. Genomförd nov 16 – mars 17.

Fakta

A-post är brev som ska komma fram till mottagaren inom ett dygn. B-post är brev som ska komma fram inom tre dagar.

Från landstingssjukhusen i Stockholms län delas både lokala A-postförsändelser och B-post ut av andra aktörer än PostNord. Den A-post som landstinget skickar till övriga landet går oftast med PostNord.

Det finns runt 30 brevoperatörer i Sverige. De största är PostNord, Bring Citymail, VTD, SDR, Tidningsbärarna och MTD.

PostNord delade ut 80,7 procent av alla brev i Sverige under 2016. Bring Citymail delade ut 17,5 procent, morgontidningsdistributörer 1,6 procent och övriga postoperatörer 0,2 procent.

PostNord är utsedd av Post- och telestyrelsen (PTS) att sköta den samhällsomfattande posttjänsten. I det uppdraget finns ett krav på att 85 procent av alla brev inlämnade för övernattbefordran ska delas ut dagen efter, och 97 procent inom tre dagar.

Källa: PTS Postmarknaden i Sverige 2017

Customer service