Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Extrainsatt kongress i Genève i september 2019

Ny Världspostkonvention ändrar ersättning på internationella brev

Ett nytt internationellt beslut initierat av USA innebär att försändelser från till exempel Kina kan bli dyrare.

I oktober förra året meddelade USA att man avsåg att lämna den internationella postunionen Universal Postal Union (UPU) inom ett år, såvida inte avgifter ändras så att importerande länder inte förlorar pengar på att distribuera post och paket från till exempel stora e-handelsnationer som Kina.

Dessa avgifter var huvudtemat för UPU:s extrainsatta kongress i Genève i slutet av september 2019. En kompromisslösning arbetades fram och uppnådde enhälligt stöd av kongressen. I korthet innebär lösningen bland annat att:

  • USA stannar kvar i UPU, vilket innebär att det fortsatt kommer att gå att skicka brev till USA.
  • Väsentligt ökade ersättningsnivåer för försändelser från till exempel Kina.
  • Skärpta regler mot re-mailing vilket är ett mycket viktigt verktyg för att länder inte ska fuska och skicka försändelser via länder med subventionerad ersättning för brev.

Vad innebär den nya Världspostkonvenionen?

Ändringarna innebär att ersättningen för att skicka brev kommer sättas av respektive land, inom ramen för Världspostkonventionen och att dessa kommer att öka. Hur mycket ersättningen ökar är olika från land till land. För den enskilde konsumenten kan det innebära en viss ökning när det ska skickas brev eller beställas småförsändelser till eller från andra länder. Hur mycket det kommer att öka beror inte bara på Världspostkonventionen utan styrs även av till exempel marknadskrafter.

Läs mer om kongressen och Universal Postal Union.

Customer service