Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Nu startar Postkommissionen – ”Vi vill hitta lösningar för framtiden”

Efter den senaste tidens turbulens kring postverksamheten tar nu PostNord initiativ till Postkommissionen. En grupp som ska analysera problemen och hitta lösningar för framtiden.
– Vi är inte främmande för att föreslå ny lagstiftning, säger Mats Odell tidigare kristdemokratisk kommunikationsminister och medlem i Postkommissionen.

Postkommissionen tar sikte på 2025
”Vi vill vara med och skapa framtidens posttjänst”

PostNord verkar på en marknad som förändras i ett rasande tempo. E-handeln ökar, brevvolymerna sjunker och nya behov och förväntningar uppstår hos konsumenter och företag. I dag, nästa vecka och kanske ett år framåt går det att säga något om, men hur ser det ut längre fram? Vilken typ av service kommer att efterfrågas? Vilka förändringar behöver PostNord, respektive politiker genomföra? Det är några av de frågor som nyinrättade Postkommissionen ska fundera över.

– Vi vill få ordning på de problem som varit med postverksamheten i Sverige. Och för att göra det måste vi förstå utvecklingen och hur det på sikt ska kunna bli en kvalitetsprodukt igen, säger Mats Odell och fortsätter:

– Det görs faktiskt redan mycket från PostNords sida, men jag tror att det är bra att även ett antal människor utanför företaget, med olika erfarenheter, kan se det här från lite andra perspektiv.

Förutom Mats Odell medverkar bland andra journalisten och debattören Lotta Gröning, socialdemokraten och tidigare gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic och journalisten och programledaren Frida Boisen. Alla med ett gemensamt intresse för att post och paket ska fungera.

– Jag tackade ja för att jag älskar att lösa människors problem och här finns stora möjligheter att göra det. E-handelns utveckling är bara i sin linda. Hur ska vi göra i framtiden när allting blir digitalt? Då kommer människor att vilja ha mycket bättre lösningar än i dag och få sina paket och leveranser hem.

– Det finns ju cykelrum i många fastigheter i dag. Varför inte ett paketrum? Där brevbäraren kan ha en kod för att komma in och jag en kod för att hämta ut. Mycket smidigare och enklare. Det är sådant vi sitter och diskuterar i Postkommissionen, säger Frida Boisen som är digital chef på Bonnier Magazines and Brands.

Det är PostNords kommunikationsdirektör Thomas Backteman som initierat och drivit projektet från start.
– Detta är ett sätt att lyfta diskussionen och blicka framåt. Att ett antal personer med integritet, som också är viktiga opinionsbildare, formar en vision av vad vi kommer att behöva både i staden och på landet till 2025, säger Thomas Backteman.

Det som framkommer ur diskussionerna ska sedan sammanställas i en rapport som presenteras vid ett av PostNords seminarier under politikerveckan i Almedalen på Gotland i sommar.
– Det kan handla om allt från att föreslå ny lagstiftning när det gäller postregleringen, till nya prismodeller och affärsmodeller. Vi har en bred klaviatur att spela på, säger Mats Odell.

Medlemmar i Postkommissionen

  • Mats Odell, fd kristdemokratisk politiker, tidigare kommunikations- respektive kommun- och finansmarknadsminister.
  • Lotta Gröning, journalist och debattör.
  • Aida Hadzialic, socialdemokratisk politiker, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister.
  • Magnus Skåninger, egen verksamhet, tidigare departementsråd och ansvarig för bolag med statligt ägande vid Näringsdepartementet.
  • Paul Källenius, entreprenör, ägare Consortio Invest AB, styrelseordförande i Consortio Fashion Group där bland annat Bubbleroom ingår.
  • Frida Boisen, journalist, programledare och digital expert.
Customer service