Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Lyssna på kunden

Supply Chain 4.0 handlar om att koppla upp sig mot slutkunden, fånga information om verklig förbrukning och föra den bakåt i hela kedjan. Tekniken är mogen – den stora utmaningen ligger i ledarskapet. Att lyssna, förstå kundernas behov, bygga förtroende och skapa öppenhet i 

I en tid präglad av ökad näthandel måste hela försörjningskedjan omprövas. Inte bara internt utan genom hela kedjan från leverantör till slutkund. Vid slutet av regnbågen finns en verkligt kunddriven och uppkopplad supply chain, där man fångar slutkundernas verkliga behov och levererar snabbare, effektivare och mer proaktivt och intuitivt än i dag.
Men att koppla upp sig är långt ifrån enkelt.
Traditionellt silotänk och vattentäta skott mellan olika aktörer i en försörjningskedja gör att informationen sällan finns där den verkligen behövs.
Att skapa en verkligt kunddriven supply chain kräver inte bara en digital evolution, utan även bättre informationsdelning. Och för att lyckas med det krävs större förtroende mellan alla parter i kedjan.
Ett företag som förstått det är den globala kullagerkoncernen SKF.

Att strukturera om sin supply chain är utmanande. Är man dessutom ett globalt industriföretag med 110 år på nacken så är utmanande bara förnamnet. Men kullagerkoncernen SKF har tagit sig an uppgiften att frångå silo-strukturen, utgå från kunden och jobba bakåt i kedjan.
– Vi tittar på hela vår supply chain, från tillverkning och ända ut till slutkonsument.
Målet är att driva planeringen uppströms och utgå från kundbehovet, i stället för att som tidigare planera bakifrån tillverkningen och sprida framåt i kedjan, berättar Christer Cedervall, Director Logistics & Demand Chain på SKF och ytterst ansvarig för SKF:s globala logistik.
SKF har traditionellt jobbat i silor, där varje produktkategori och del av verksamheten planerar och optimerar sin egen verksamhet.
Just nu pågår ett projekt för att skapa en gemensam global planeringsprocess för hela företagets interna försörjning.
– Tidigare har olika delar av verksamheten optimerats separat, men inte utbytt information för att optimera hela kedjan. Det vi gör nu är att vi lägger ett system ovanpå det interna flödet, för att planera och styra alla delar mer centralt, och hitta synergier.
Visionen är att integrera planeringen för hela internflödet, i globala funktioner för både prognostisering, distribution, produktionsplanering och inköpsplanering. Sedan ett år testas modellen vid två fabriker i Österrike och Frankrike. Målet är att koppla ihop alla bolagets 115 fabriker världen över.

Christer Cedervall. Foto: Ann-Lena Lundqvist.
Christer Cedervall. Foto: Ann-Lena Lundqvist.

Att integrera den interna försörjningen är ett första viktigt steg för SKF för att omvandla sin supply chain. Men Supply Chain 4.0 går ett steg längre, utanför den egna verksamheten, och handlar om att bredda samarbetet till alla medlemmar i försörjningskedjan, menar Christer Cedervall.
– Supply Chain 4.0 handlar om att bygga förtroende mellan de olika aktörerna i kedjan och hitta system för att dela information mellan de olika aktörerna. Samtidigt måste man då skapa en öppenhet kring sin egen data och sitt sätt att arbeta.
SKF:s vision är att nå ända ut till slutkonsument och plocka upp behovet redan där.
– Vi försöker produktionsplanera mycket närmare kunden och se bortom ordern. Till exempel skulle vi kunna ha sensorer på våra lager som signalerar när de börjar bli utslitna, så att vi kan leverera ett nytt lager redan innan det är förbrukat.
Om man inte når ända till slutkund är nästa steg att koppla upp sig mot distributörerna.
– Om vi skulle kunna få tillgång till point of sale-data från distributörer skulle vi kunna spara veckor och ibland månader i leveranstid mot att vänta tills buffertlagret är slut och distributören lägger sin order till oss.

Christer Cedervall ser tekniker som uppkopplade sensorer och maskinell inlärning som potentiella möjliggörare för effektivare försörjning.
– Jag kan se framför mig att vi använder machine learning för att göra bättre prognoser, genom att lära systemet våra prognostiseringsalgoritmer.
Förutom att korta ledtider kommer smartare prognostisering göra att man slipper en hel del administrativt arbete. Men tekniken är bara en möjliggörare, menar han.
– Sensorer som mäter skicket på våra lager finns redan, de används av kunderna för att planera underhåll och drift. Problemet är att datan bara finns hos slutkunden, den återförs och används inte i vår supply chain.
Utmaningen i Supply Chain 4.0, menar han, handlar därför om att skapa nya flöden av data.
– Vi behöver utnyttja datan som finns i kedjan på rätt sätt, för att nå så långt som möjligt, helst hela vägen till det verkliga behovet. Med lösningar som alla i kedjan vinner på.
– Vi som jobbar inom supply chain måste vara kollaboratörer, ingenting blir bättre utan bättre samarbeten. Du har ingen impact utanför din egen silo.

Den australiska studien ”Supply chain management skills to sense and seize opportunities” från 2017 pekar ut en rad kompetenser som framtidens supply chain-ledare bör ha. Studien visar att ”mjuka” egenskaper, som förmåga att leda, tala, samarbeta, lyssna och upprätthålla goda relationer, rankas som betydligt viktigare än mer tekniska färdigheter som prognostisering, lagerstyrning eller transportjuridik.
– Jag är inte alls förvånad över att det ser ut så. Att jobba med supply chain handlar allt mindre om teknik och mer om ledarskap. Det handlar om en förmåga att lyssna, se helheten och hitta lösningar, kommunicera med alla medlemmar i kedjan och bygga förtroende, säger Christer Cedervall.
Studien använder en modell där kompetenser delas upp i fyra kategorier: generella, problemlösande, sociala och funktionella förmågor. Enligt studien är funktionella förmågor, som transporthantering, lagerstyrning, prognostisering och inköp, viktiga för att upprätthålla ett företags konkurrenskraft. Men de bidrar inte till förmågan att upptäcka hot eller fånga möjligheter i en förändrad omvärld.
– Det är slående hur mjuka egenskaper som samarbetsförmåga och kundorientering rankas högre än traditionell fackkunskap om logistik i studien. Det säger något om vad som förväntas av en supply chain-ledare i dag. Att det handlar om så mycket mer än bara processer och systemoptimering, säger Erik Sandberg, biträdande professor i logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet.
Författarna slår fast att supply chain-ledare först och främst måste vara just ledare, kunskaper är snarast en hygienfaktor.
– Man behöver vara bra på att lyssna, lösa problem, kommunicera och hantera relationer. Det går inte att ha en fyrkantig ingenjör på den positionen.

Foto: Ann-Lena Lundqvist.
Foto: Ann-Lena Lundqvist.

Att vara kunddriven handlar om att designa hela sitt flöde utifrån vad slutkunden verkligen vill ha.
– I princip alla företag säger att de är kundfokuserade, men jag tror att ganska få har riktigt djup kunskap om sina kunders verkliga behov, säger Erik Sandberg.
Även om nyttan i att omvandla supply chain är tydlig för många, finns det enligt Erik Sandberg en salig blandning hinder som bromsar.
– Det är lättare sagt än gjort att använda insikten till att faktiskt förändra sina processer. Det kan bero på okunskap, tekniska utmaningar, eller att man sitter fast i system som gör det svårt att gå från tanke till handling.
– Man ska nog inte heller underskatta historiken. Om man redan tidigare implementerat en ny supply chain-setup kanske man som ledare är ovillig att riva upp den. Att förändra är lättare om man inte har någon ryggsäck av traditioner, historik och system. Det är nog viktigt att inse.
Enligt Erik Sandberg har många industriföretag börjat snegla på vad stora, disruptiva e-handelsföretag som Amazon gör.
– Om de inte gör det redan så borde de titta på dem och inspireras. Det är extremt tydligt att Amazon utgår från kunden och designar inte bara sina flöden utan hela sin affär utifrån vad kunderna vill ha.
Till syvende och sist handlar det om att förstå nyttan i att kundanpassa sin supply chain, menar han.
– Man måste bli konkret, räkna på vinsterna och även räkna på vad som händer om man inte gör något. Det är ingen raketforskning egentligen, det är bara att gå från tanke till handling och börja förändra.

Under de senaste 30 åren har supply chain-begreppet genomgått stora förändringar. Det som tidigare var en ren, teknisk materialflödesfunktion, som rapporterade till sälj- och produktionsavdelningarna och enbart fokuserade på att förse produktionen med material och leverera produkter till kunder, har omvandlats till en självständig försörjningsfunktion med avancerade planeringsprocesser och S&OP (sales and operations planning).
Supply chain-funktionen har samtidigt rört sig bort från den operativa logistikfunktionen, som allt oftare läggs ut på en extern logistikpartner. Supply chain handlar i dag om att integrera alla delar av en verksamhet från leverantör till kund, där strategiska beslut tas med ett end-to-end-perspektiv, i stället för som tidigare i varje enskild del av kedjan.
– Det är det här Supply Chain 4.0 handlar om, hur man kan fånga information om verklig förbrukning och använda den för att bli bättre, säger Jörgen Olsson, logistikrådgivare på PostNord, som hjälper kunder med allt från administration till ledning och operativ utveckling.
För honom handlar kundanpassning framförallt om tillgänglighet.
– De leveranstider som kunderna förväntar sig kortas från dagar till att handla om timmar. Försörjningskedjor måste helt enkelt bli både snabbare och ha högre precision.
I Supply Chain 4.0 används innovationer som internet of things, avancerad automation, AI-analys och big data för att förbättra försörjningskedjan och öka kundvärdet.
– Samtidigt går utvecklingen mot ökad individualisering och anpassning, vilket gör att produktportföljen ständigt växer och förändras. Den ökade transparensen på konsumentmarknaden gör också att konkurrensen hårdnar, säger Jörgen Olsson.
Dagens B2B-kundrelationer skiljer sig inte heller längre från vanliga konsumentrelationer. Det går alltså inte längre att gömma sig bakom ett företags gamla rutiner. I dag vill alla ha samma sak: rätt vara med blixtsnabb leverans, gärna gratis, och enkla returer.
– Alla måste bli snabbare och börja se över sin lagerstruktur, vi som logistikpartner måste också anpassa oss.
Rent konkret kan det innebära att man behöver gå från centrallager till att ha satellitlager närmare konsumenterna.
– För tio år sedan centraliserade man logistiken, nu är det tvärtom. Det kan också handla om att producera närmare kunderna.

Att uppkopplingen av supply chain även gäller industrin blir alltmer tydligt. Enligt konsultbyrån Bearingpoint har åtta av tio tillverkande företag i Tyskland till exempel redan tagit sig an utmaningarna med sammankopplade och digitaliserade supply chains, inte bara i det egna företaget utan genom hela ledet.
– Tekniken är en möjliggörare, det vi inte kunde göra för tio år sedan är nu möjligt, säger Jörgen Olsson.
Föregångarna inom uppkopplad supply chain finns i e-handeln.
– Ta det svenska apoteket Apotea som exempel, alla i branschen sneglar på dem. De lyckas fånga kundvärdet och utvecklar sig ständigt med snabbare leveranser och ökad valfrihet.
– Alla pratar om när vargen kommer, när Amazon ska ta över. Och det kan troligtvis bli så att i framtiden säljs allt från några få digitala marknadsplatser. Vi ser hur e-handeln tar marknadsandelar från den fysiska handeln, den hänger inte med.
Även Jörgen Olsson understryker att det är hög tid att börja förändra sin supply chain.
– Det är inte försent än, men det gäller att agera nu.

6 tips – för att göra din supply chain kundfokuserad

Lär känna din kund

Många tror att de är kundfokuserade utan att egentligen veta vad kunderna värdesätter – ibland vet kunderna det knappt själva. Skapa en relation till kunderna och se till att de också vet vilka värden ni står för.

Sätt rätt person på jobbet

Morgondagens supply chain-ledare måste framförallt vara ledare. Se till att en person med förmåga att lyssna, samarbeta, skapa förtroende, se helheten och få med sig andra får rollen som ledare för förändringen av er supply chain.

Samarbeta mer

Definiera och fokusera på organisationens kärnverksamhet – man behöver inte vara bäst på allt. Se till att du kan tillräckligt för att välja rätt samarbetspartner och bygg långsiktiga partnerskap i alla delar av kedjan som är viktiga för din verksamhet.

Utnyttja tekniken

Tillgången till data växer exponentiellt och tekniken för att samla, analysera och fatta beslut utifrån detta finns. Börja utforska hur din organisation skulle kunna dra nytta av automation, artificiell intelligens, internet of things, big data-analys.

Släpp prestigen

Er försörjningskedja kanske har varit tillräckligt effektiv och väloptimerad tidigare. Men kraven skärps hela tiden och det som dög i går kanske inte är tillräckligt i morgon. Ha modet att utmana era egna rutiner, traditioner och tidigare val och våga tänka nytt.

Sätt i gång

Det är ännu inte för sent att börja men förändringen måste ske nu. Räkna på vinsterna din organisation skulle göra av att verkligen utgå från kunden och göra om supply chain utifrån kundens behov. Räkna även på vad som händer om ni inte gör något.

Customer service