Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Dramatisk omställning på postmarknaden

Antalet brev har minskat med en tredjedel sedan år 2000. I stället skickar svenskarna paket som aldrig förr. En historisk omställning som ställer nya krav på posthanteringen.

År 2000 skickade vi 3,43 miljarder brev i Sverige. Förra året var siffran 2,27 miljarder – en minskning med 33,7 procent. Andel brev som ska levereras över natt, A-brev, har minskat ännu mer, med hela 57 procent. Samtidigt har e-handeln i Sverige vuxit med 306 procent på bara tio år. Förändringarna är dramatiska, men det är inte första gången PostNord, och före det Posten, har anpassat verksamheten efter stora samhällsskiften.

– Samhället är i ständig förändring. För att kunna leverera bra service måste vi löpande se över infrastruktur och arbetssätt. Det kan handla om att sortera mer post maskinellt eller utveckla nya leveransformer som underlättar vardagen för e-handelskonsumenter, säger Anders Holm, PostNord Sverige.

Redan på 1800-talet var Postverket i Sverige bland de första i Europa med att köpa in ångbåtar för snabbare leveranser över Mälaren. Under 1970-talet automatiserades postsorteringen och enorma terminaler byggdes för att kunna hantera alla brev. Ett annat tydligt skifte var när postkontoren försvann i slutet av 1990-talet.

– Vi såg tidigt utvecklingen inom e-handeln och förstod att det krävdes längre öppettider och bättre lägen där det var smidigare för kunden att hämta sina försändelser, säger Anders Holm.

Lösningen blev en djärv omdefiniering av dåvarande Posten som innebar att alla postkontor stängdes. I stället öppnades postombud i anknytning till ställen som folk besökte ofta, som matbutiker eller bensinmackar. Kritiken från allmänheten var till en början massiv.

– Vi visste att det skulle ta tid för folk att vänja sig, men vi hade modet att behålla strategin och fortsätta utveckla den, säger Mathias Olsson på PostNord som var med och drev den omdiskuterade omläggningen.

I dag har PostNord 1 650 ombud i Sverige, med betydligt generösare öppettider och större tillgänglighet än dåtidens postkontor. Digitaliseringen av samhället fortsätter att skapa nya vanor där mobiltelefonen är central. För att möta utvecklingen har PostNord bland annat lanserat en app, som på många vis är som ett litet postkontor direkt i fickan.

Ladda ner PostNords app till Iphone eller till Android.

– I appen kan du välja dag och tid för hemleverans eller välja att få leveransen även om du inte är hemma. Appen kan också påminna dig om att du har paket att hämta ut när du går förbi ombudet på väg hem från jobbet, säger Anders Holm.

Om man spanar in i framtiden kommer brevbärarens roll sannolikt fortsätta att förändras. Till exempel vill 42 procent av de som e-handlar få sina varor levererade till en låst varubox utanför villan eller i entrén till fastigheten. 13 procent vill att brevbäraren har en engångskod till ditt digitala lås och ställer varan innanför dörren, allt enligt den senaste E-barometern för andra kvartalet 2017

– Tittar vi framåt kommer brevbäraren att vara som en hjälp i vardagen och ha med sig allt från linser och hårgelé till matkassar och mediciner, säger Erika Ahlqvist som är chef för distribution på PostNord.

Att ställa om verksamheten i samband med omfattande samhällsskiften är en utmaning för alla stora företag. För PostNord är det avgörande att det kommer en ny postlag som är anpassad till svenskarnas nya beteenden.

– När den svenska postlagen kom till fanns det inte några alternativ till brevet. Med dagens digitala kommunikation möter vi en helt annan verklighet, säger PostNord Sveriges VD Anders Holm och fortsätter:

– Vi har till exempel inte möjlighet att höja priset då portot regleras i postlagen. Därför kan vi inte kompensera för lägre intäkter när brevmängden faller. Vi behöver en ny postlag för att klara den här omställningen, förbättra kvaliteten och höja förtroendet för PostNord igen.

PostNords förväntningar på en ny postlag – en hållbar postservice i hela Sverige.

Fakta

Fakta omställningen på postmarknaden

Post- och telestyrelsen (PTS) konstaterar i rapporten Svensk postmarknad 2015:

”Hela postbranschen genomgår för närvarande en omvälvande strukturomvandling. Aldrig tidigare har utvecklingen skett så snabbt och så genomgripande. Det är heller inget som talar för att denna utveckling är på väg att mattas av, utan tvärtom är det sannolikt ett normaltillstånd som kommer att vara under lång tid framåt.”

Posthistoria

I Sverige grundades Postverket 1636 av statsmannen Axel Oxenstierna. Det skickades ungefär 300 brev årligen och posten förväntades att gå en gång i veckan. I början av 1700-talet skickades över 280 000 brev årligen. År 1800 skickades 2 miljoner brev och år 1900 var den siffran 260 miljoner brev per år i Sverige.

1855 fick vi enhetsporto i Sverige i form av frimärket. Det första frimärket kostade 4 skilling banko, vilket är ungefär en timlön i dag.

Efter nästan 350 år där antalet brev ökade stadigt från år till år började trendkurvan i slutet av 1990-talet plötsligt att peka neråt. Digitaliseringen av samhället tog fart med e-post, sms och senare sociala medier.

I stället ökar e-handeln och antalet skickade paket. Från år 2000 har den totala paketvolymen ökat med 103,5 procent enligt Post- och telestyrelsen (PTS).

Customer service