Brevbärare på cykel som delar ut post på en gata med radhus.
Artiklar/Framtidens post

Hur våra tjänster förändras i en ny leveransmodell

I den nya leveransmodellen kommer brev, reklam och tidningar att delas ut varannan dag medan till exempel Varubrev och MyPack till hemadresser, företag och ombud delas ut varje dag. Här kan du läsa mer om hur tjänsterna påverkas.

Start av ny leveransmodell för brev, tidningar och reklam

Den 3 maj startar den nya leveransmodellen i region Väst, det vill säga för mottagare med postnummer som börjar på 40–51. Sedan första februari 2021 får redan alla som har ett postnummer som börjar på 2 brev, tidningar och reklam varannan dag. Notera att även större försändelser med brevporto berörs.

Hur en ny leveransmodell påverkar våra tjänster

Nedan ser du hur vår service och de olika tjänsterna kommer att förändras på övergripande nivå. Där ny modell ännu inte är implementerad delas försändelser ut alla vardagar precis som idag.

Tjänster och service med fortsatt dagliga leveranser

 • Pakettjänster, Varubrev och Expressbrev som levereras direkt till mottagaren
 • Tjänster, t ex Rek och pakettjänster, som levereras till ombud och Företagscenter
 • Tjänster som levereras till boxpostnummer och storkundspostnummer
 • Tjänster som levereras med utkörning/hämtningsavtal

Ni som företagskunder och myndigheter fortsätter därmed att få post dagligen om ni har eller tecknar:

 • Postbox eller storkundspostnummer
 • Utkörnings- och hämtningsavtal (med undantag för Utkörning Basic)

Läs mer om tjänsterna och hur ni tecknar avtal.

Tjänster som förändras vid ny leveransmodell

Tjänster som kommer att delas ut dag 1 alternativt dag 2

 • Frimärkt, Förpackningar med porto, Skicka Hem och Riktiga Vykort
 • 1:a-klasstjänster enstaka och sändningar (Franko, Porto betalt, Svarspost)
 • Posttidning A
 • Postdistribuerad dagstidning
 • Import 1:a-klass
 • Utkörning Basic

Tjänster som delas ut inom 4 vardagar

 • Ekonomibrev sändningar
 • Posttidning B
 • ADR
 • Import ekonomi

Utdelning av oadresserade försändelser fördelas på 2 dagar

ODR Standard:

 • Utdelning sker mån/tis och ons/tor (i områden där ny leveransmodell implementerats)
 • Utdelning sker mån och ons (i områden där ny leveransmodell ännu ej implementerats)

Gratistidningar/ODR Exklusiv:

 • Utdelning sker tis/ons och tor/fre (i områden där ny leveransmodell implementerats)
 • Utdelning sker tis och tor (i områden där ny leveransmodell ännu ej implementerats)

De nya tjänstevillkoren för 2021 finns nu uppdaterade och de innehåller information om leveranstider. Tjänstevillkor för avtalskunder.

Utrullningsplan

Från och med den 3 maj införs den nya leveransmodellen i region Väst, det vill säga mottagare med postnummer som börjar med 40-51. Sedan den 1 februari tillämpas modellen också i region Syd, för mottagare vars postnummer börjar med 2. Det innebär dessa mottagare får brev, tidningar och reklam varannan vardag.
Planen är att fortsätta utrullningen i Stockholmsregionerna under 2021 och vara klara i hela landet under 2022.

Det är viktigt att vi kan garantera en god kvalitet för mottagarna och en bra arbetsmiljö för medarbetarna under hela förändringen. Tidplanen kan komma att ändras i kommande utrullningsfaser om vi inte är nöjda med de utvärderingar som görs löpande. Informationen på den här sidan uppdateras om det sker förändringar.

Vi vill påminna om att flertalet av våra tjänster fick nya villkor fr.o.m. 1 januari 2021 och att villkoren är anpassade för både områden där varannandagsutdelning är utrullat och områden där vi fortsatt har daglig utdelning.

Tabell och karta som visar utrullningsplan.

Frågor och svar

Varför planerar PostNord att ändra till en ny leveransmodell med varannandagsutdelning?

Brevvolymerna sjunker och antalet paket ökar. Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev minskat med ungefär hälften. För att fortsätta vara lönsamma och säkra en hållbar och effektiv postservice behöver vi anpassa verksamheten efter det. Förändringen är både ett svar på en utveckling som redan är här och ett sätt att säkra framtiden med en hållbar, lönsam och effektiv postservice i hela Sverige. Läs mer om varannandagsutdelning.

Hur påverkas tjänsterna i den nya leveransmodellen?

I den nya leveransmodellen kommer brev, reklam och tidningar att delas ut varannan dag medan till exempel Varubrev och MyPack till hemadresser, företag och ombud delas ut varje dag. Tänk på att större försändelser med brevporto som delas ut i postlådan också delas ut varannan dag. Där ny modell ännu inte är implementerad delas försändelser ut alla vardagar precis som idag.

Hur kvalitetssäkras den nya leveransmodellen?

En ny modell för utdelning är en stor förändring, och varje sådan börjar med mindre steg. Därför började utrullningen med en mindre pilot med omkring 38 000 hushåll i delar av Lund och Kävlinge under hösten 2020. Piloten utvärderades löpande utifrån en rad parametrar, och arbetet har justerats utifrån de iakttagelser som gjorts. Den fortsatta utrullningen utvärderas på liknande sätt, och inför varje ny fas görs uppdateringar i modellen där det behövs.
Förutom den egna uppföljningen granskade också tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen piloten genom ett så kallat tillsynsärende. När det stängdes den 18 december 2020 konstaterade myndigheten att kvaliteten varit tillfredsställande. PTS följer PostNords arbete löpande.