Brevbärare på cykel som delar ut post på en gata med radhus.
Artiklar/Framtidens post

Hur våra tjänster förändras i en ny leveransmodell

I den nya leveransmodellen kommer brev, reklam och tidningar att delas ut varannan dag medan till exempel Varubrev och MyPack till hemadresser, företag och ombud delas ut varje dag. Nedan ser du hur vår service och de olika tjänsterna kommer att förändras på övergripande nivå.

Start av ny leveransmodell för brev, tidningar och reklam

PostNord har fattat beslut om att gå vidare med utrullningen av varannandagsutdelning i region Syd. Det innebär att alla som har ett postnummer som börjar på 2 från och med den första februari 2021 kommer att få brev, tidningar och reklam varannan dag. Notera att även större försändelser med brevporto berörs.

I mitten av januari kommer vi att gå ut med information om ny leveransmodell till mottagare i region Syd.

Hur våra tjänster förändras i en ny leveransmodell

I den nya leveransmodellen kommer brev, reklam och tidningar att delas ut varannan dag medan till exempel Varubrev och MyPack till hemadresser, företag och ombud delas ut varje dag. Nedan ser du hur vår service och de olika tjänsterna kommer att förändras på övergripande nivå. Där ny modell ännu inte är implementerad delas försändelser ut alla vardagar precis som idag.

Tjänster och service med fortsatt dagliga leveranser

 • Pakettjänster, Varubrev och Expressbrev som levereras direkt till mottagaren
 • Tjänster, t ex Rek och pakettjänster, som levereras till ombud och Företagscenter
 • Tjänster som levereras till boxpostnummer och storkundspostnummer
 • Tjänster som levereras med utkörning/hämtningsavtal

Ni som företagskunder och myndigheter fortsätter därmed att få post dagligen om ni har eller tecknar:

 • Postbox eller storkundspostnummer
 • Utkörnings- och hämtningsavtal

Läs mer om tjänsterna och hur ni tecknar avtal.

Tjänster som förändras vid ny leveransmodell

Tjänster som kommer att delas ut dag 1 alternativt dag 2

 • Frimärkt, Förpackningar med porto, Skicka Hem och Riktiga Vykort
 • 1:a-klasstjänster enstaka och sändningar (Franko, Porto betalt, Svarspost)
 • Posttidning A
 • Postdistribuerad dagstidning
 • Import 1:a-klass
 • Utkörning Basic

Tjänster som delas ut inom 4 vardagar

 • Ekonomibrev sändningar
 • Posttidning B
 • ADR
 • Import ekonomi

Utdelning av oadresserade försändelser fördelas på 2 dagar

ODR Standard:

 • Utdelning sker mån/tis och ons/tor (i områden där ny leveransmodell implementerats)
 • Utdelning sker mån och ons (i områden där ny leveransmodell ännu ej implementerats)

Gratistidningar/ODR Exklusiv:

 • Utdelning sker tis/ons och tor/fre (i områden där ny leveransmodell implementerats)
 • Utdelning sker tis och tor (i områden där ny leveransmodell ännu ej implementerats)

De nya tjänstevillkoren för 2021 finns nu uppdaterade och de innehåller information om leveranstider. Tjänstevillkor för avtalskunder.

Pilot

En ny modell för utdelning är en stor förändring, och varje sådan börjar med mindre steg. Därför genomför PostNord en mindre pilot i delar av Lund och Kävlinge. Den startade den 28 september och omfattade cirka 38 000 hushåll. Säkerställande av kvalitet, service och arbetsmiljö i piloten har utvärderats löpande och utfallet har varit avgörande när vi nu har fattat beslut om fortsatt utrullning.

Utrullningsplan

PostNord har fattat beslut om att gå vidare med den nya leveransmodellen i hela region Syd från och med den första februari 2021. Det innebär att alla mottagare med postnummer som börjar på 2 från det datumet kommer att få brev, tidningar och reklam varannan vardag. Planen är sedan att fortsätta utrullningen i region Väst och Stockholmsregionerna under 2021 och vara klara i hela landet under 2022.

Det är viktigt att vi kan garantera en god kvalitet för mottagarna och en bra arbetsmiljö för medarbetarna under hela förändringen. Tidplanen kan komma att ändras i kommande utrullningsfaser om vi inte är nöjda med de utvärderingar som görs löpande. Informationen på den här sidan uppdateras om det sker förändringar.

Vi vill påminna om att flertalet av våra tjänster får nya villkor fr.o.m. 1 januari och att villkoren kommer att vara anpassade för både områden där varannandagsutdelning är utrullat och områden där vi fortsatt har daglig utdelning.

Tabell och karta som visar utrullningsplan.

Frågor och svar

Varför planerar PostNord att ändra till en ny leveransmodell med varannandagsutdelning?

Brevvolymerna sjunker och antalet paket ökar. Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev minskat med ungefär hälften. För att fortsätta vara lönsamma och säkra en hållbar och effektiv postservice behöver vi anpassa verksamheten efter det. Förändringen är både ett svar på en utveckling som redan är här och ett sätt att säkra framtiden med en hållbar, lönsam och effektiv postservice i hela Sverige. Läs mer om varannandagsutdelning.

Hur påverkas tjänsterna i den nya leveransmodellen?

I den nya leveransmodellen kommer brev, reklam och tidningar att delas ut varannan dag medan till exempel Varubrev och MyPack till hemadresser, företag och ombud delas ut varje dag. Tänk på att större försändelser med brevporto som delas ut i postlådan också delas ut varannan dag. Där ny modell ännu inte är implementerad delas försändelser ut alla vardagar precis som idag.

När startar utrullningen av den nya leveransmodellen?

PostNord har fattat beslut om att gå vidare med utrullningen av varannandagsutdelning i region Syd. Det innebär att alla som har ett postnummer som börjar på 2 från och med den första februari 2021 kommer att få brev, tidningar och reklam varannan dag.

Planen är sedan att fortsätta utrullningen i region Väst och Stockholmsregionerna under 2021 och vara klara i hela landet under 2022. Tidplanen kan komma att ändras i kommande utrullningsfaser om vi inte är nöjda med de utvärderingar som görs löpande.

Hur testas den nya leveransmodellen?

En ny modell för utdelning är en stor förändring, och varje sådan börjar med mindre steg. Därför har PostNord genomfört en mindre pilot med omkring 38 000 hushåll i delar av Lund och Kävlinge. Piloten har utvärderats löpande utifrån en rad parametrar, och arbetet har justerats utifrån de iakttagelser som gjorts.

Webbinarier

Vill du veta mer om hur PostNords tjänster kommer att förändras med en ny leveransmodell? I november höll vi vid två tillfällen ett webbinarium om detta. Självklart filmade vi!

Se vårt webbinarium i efterhand

Läs mer om hur varannandagsutdelning fungerar