Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Brevbärare på cykel som lägger post i en postlåda.
Framtidens post

Så fungerar varannandagsutdelning

Du har kanske läst eller hört att vi på PostNord pratar om varannandagsutdelning, men vad menar vi egentligen med det?  

Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev minskat med ungefär hälften. En vanlig dag har vi bara något att lägga i lådan hemma hos två av tre hushåll och inom kort kommer vi bara ha något att lägga i varannan låda. Trots det åker brevbäraren samma runda varje dag, oavsett om det finns post att dela ut eller inte. Vi tycker inte att det är hållbart.

När vi i Sverige skickar allt färre brev, behöver PostNord förändra verksamhet och modell efter människors behov. Vi kommer alltid att samla in och dela ut post till alla hushåll över hela Sverige, men sättet vi gör det på förändras och anpassas efter nya behov, vanor och efterfrågan.

Paketen delas ut som tidigare

De paket som i dag levereras till din postlåda eller till ombud kommer att delas ut varje dag som tidigare. Det gäller också post till postboxar och expressförsändelser.

Paket som levereras direkt till dig med lastbil eller skåpbil kommer också precis som tidigare.

Så här går det till

Med varannandagsutdelning kommer du att få vanliga brev varannan vardag, istället för varje vardag som det är i dag, om det finns brev att dela ut till dig. Våra brevbärare kommer fortsatt att vara ute med post varje dag, men skifta mellan två olika rundor.

Under en vanlig vecka skulle brevutdelningen se ut så här:

  • Dag 1, 3 och 5 (måndag, onsdag och fredag) besöks område 1.
  • Dag 2 och 4 (tisdag och torsdag) besöks istället område 2.
  • Nästföljande vecka byter område 1 och område 2 plats.

Förberedelserna för en pilot i Lund började i mars 2020. Under våren och sommaren har vi testat och utvärderat alla steg i hanteringen på vägen. Den 28 september startar piloten, som är ett fullskaletest av varannandagsutdelning i Kävlinge och delar av Lund. Om piloten utfaller väl är planen att gå vidare till hela Malmöregionen i början av 2021 för att sedan rulla ut successivt över hela landet och vara klart 2022.

Det är viktigt att vi håller en god kvalitet och en bra arbetsmiljö under hela förändringen. Vi kommer hela tiden att utvärdera arbetet, och stöter vi på oväntade hinder kan tidplanen ändras. Det får aldrig gå så fort att det inte blir rätt.

Med längre befordringstid minskar vi utsläppen

Befordringstiden är tiden det tar mellan att ett brev postas till att det når mottagaren. Det finns i dag ett krav om att 95 procent av breven inom Sverige ska vara framme inom två arbetsdagar, oavsett hur långt de ska fraktas.

Det innebär att många brev behöver flygas för att komma fram i tid. En övergång till som mest tre dagars befordringstid skulle möjliggöra ett minskat flygande, samtidigt som hela landet får tillgång till samma service. Fast på ett mycket mer hållbart sätt.

 

Customer service