Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
PostNord-medarbetare på terminal.
21 januari 2020

PostNord svarar på påståendet om konkurs

Flera mediala inslag har påstått att PostNord riskerar att gå i konkurs, efter att ha tagit del av en rapport beställd av PostNords ägare. Det är alarmistiska budskap och kraftiga överdrifter som media målar upp. Vi reder här ut läget på de frågor du kan tänkas ha som medarbetare, kund eller mottagare.

Den marknad som PostNord agerar på förändras snabbt då antalet e-handlade paket blir fler och antalet skickade brev blir färre. Det är allmänhetens förändrade beteende som driver på utvecklingen.

PostNord i ständig förändring

Vi har gjort mycket för att möta utvecklingen och har idag en finansiellt hållbar brevaffär med en god och hög kvalitet. Samtidigt har vi satsat på logistik och e-handel och är Sveriges största leverantör av e-handlade paket, en affär som även den levererar vinst.

Vi kan dock inte undvika det faktum att brevvolymerna fortsätter falla och den här utvecklingen skulle vara en utmaning för vilket företag som helst. Det som ytterligare försvårar den är att den samhällsomfattande brevtjänsten som vi levererar är hårt reglerad från både EU och den svenska staten.

Vi måste dela ut brev på ett nytt sätt

För att möta det brevvolymfall som ligger framför oss krävs större förändringar och på sikt även statsstöd till brevverksamheten. Vi har en god och aktiv dialog med politikerna om detta och har tidigare påtalat våra lösningar i media. Vi vill införa varannandagsutdelningav vanliga brev men också få upp till tre dagar på oss att dela ut breven.

I dag har vi brev att dela ut till i genomsnitt ungefär två av tre hushåll och snart kommer vi endast ha brev att dela ut till vartannat hushåll. Enligt en undersökning av PTS var det enbart fem procent av de tillfrågade privatpersonerna som uppgav sig ha behov av utdelning av post fem dagar i veckan. Vi bedömer att varannandagsutdelning därför ligger i linje med det behov som finns i samhället.

Med varannandagsutdelning kommer brevbärarna att fortsätta dela ut vanliga brev varje arbetsdag, fast gå olika slingor beroende på vilken dag det är. För mottagarna innebär det att man får sina vanliga brev varannan dag. Samtidigt kommer man varje dag kunna ta emot exempelvis e-handlade produkter eller tidskritiska expressbrev.

Med varannandagsutdelning kommer PostNord att behöva börja transportera mer post med flyg igen, eftersom breven enligt nuvarande reglering måste fram inom två dagar. Med tre dagars befordringstid skulle koldioxidutsläppen kraftigt minskas eftersom vi kan ställa om till både smartare och mer hållbar logistikplanering, samtidigt som beroendet av flyg minskar.

I takt med den växande e-handeln blir logistikaffären allt viktigare för PostNord och även för svenska folket. Vi kommer fortsatt att leverera e-handlade paket varje dag, både till ombud och till brevlådan. På så sätt kommer PostNord även i framtiden att vara en viktig garant för samhällsservicen i hela landet.

Frågor och svar

Customer service