Brevbärare på cykel.
'Artiklar/Framtidens post

Därför kommer PostNord dela ut brev varannan dag

Vad betyder begreppet “varannandagsutdelning”? När vi får allt färre brev att dela ut behöver PostNord ändra sin leveransmodell. Här förklarar vi varför.

Sedan millennieskiftet har brevvolymerna minskat med hälften. Och fortsätter sjunka. Här förklarar regionchef Dovile Radzeviciute varför PostNord kommer ändra sin leveransmodell.

Du har säkert hört begreppet ”varannandagsutdelning”. Det handlar om en ny modell för att leverera brev som PostNord tagit fram. Bakgrunden är det faktum att brevmängden minskat med drygt hälften sedan år 2000.

– I dag passerar våra brevbärare ett av tre hushåll utan något att dela ut, och mycket snart kommer det att handla om vartannat. Det är inte hållbart. Jag kan förstå att man som mottagare undrar varför vi inte kan dela ut som tidigare, men för att vi ska kunna fortsätta erbjuda en stabil postservice med god kvalitet i hela landet måste vi anpassa vårt arbetssätt till den efterfrågan som finns, säger Dovile.

Portot står för kostnaden

Varannandagsutdelning fungerar så att brevbärarna fortsätter att dela ut post varje vardag, men inte till alla hushåll. De går i stället olika slingor beroende på vilken dag det är. För dig som mottagare innebär det att du får vanlig post – som brev, tidningar och reklam – varannan dag. Medan paket, varubrev och expressbrev delas ut varje vardag, precis som det är i dag. De gula postlådorna töms också varje vardag.

– PostNord får inget statsbidrag för brevtjänsten, det är portot som ska stå för hela kostnaden. Frimärkena betalar sorteringsmaskiner, transporter och brevbärarnas löner och när breven minskar går det inte längre ihop, förklarar Dovile.

Sist i Norden

Utvecklingen är densamma i hela Europa. Sverige är faktiskt det enda land i Norden som fortfarande delar ut post varje vardag. Norge införde nyligen varannandagsutdelning och i Danmark delas posten ut var femte dag sedan 2017.
– Lagkravet är i dag att minst 95 procent av breven ska vara utdelade inom två arbetsdagar. Det gäller förstås även när brevbäraren bara kommer varannan vardag, säger Dovile.
Det nya arbetssättet infördes i Lund i september 2020 och utökades till hela region Syd i februari 2021. Nu har turen kommit till region Väst och alla postnummer som börjar på 40 till 51.
– För många svenskar är det långt viktigare att få sina paketleveranser snabbt och säkert än att brevbäraren ska gå förbi postlådan varje dag. I mångt och mycket är det här en större omställning för medarbetarna än för mottagarna. För oss som företag känns det ansvarsfullt att agera redan nu på en utveckling som vi ser bara accelererar, avslutar Dovile.