Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi handlade för 180 miljarder

Kvinna tar emot paket

E-handeln blir allt mer internationell. Förra året e-handlade konsumenter i 12 europeiska länder för nästan 180 miljarder euro tillsammans. Det är en ökning med 10 miljarder euro.

Trenden är tydlig. Allt fler européer e-handlar regelbundet och till ett högre värde än tidigare. Nya rapporten E-handeln i Europa visar att handeln mellan länderna ökar – både inom och utanför Europa. Jämfört med 2014 så har antalet européer som e-handlat från utländska sajter ökat med 11 miljoner.

”Vi är inte rädda för att handla från andra länder längre och många känner att det är lika naturligt att handla online som i en fysisk butik, och det gäller även när vi e-handlar från utlandet. Många vill ha tillgång till bredare sortiment, fler varumärken, andra erbjudanden och lägre priser och då blir utländska sajter attraktiva”, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Rapporten E-handeln i Europa bygger på intervjuer med drygt 11 000 konsumenter i 12 europeiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien. Tillsammans handlade vi för nästan 180 miljarder euro förra året.

Du växer i Europa – vi levererar.

När det gäller andelen av befolkningen som någon gång e-handlat från utlandet så ligger de i Norden i topp (70 %) följt av Storbritannien (58 %) och Tyskland (53 %).

När allt fler får tillgång till internet, framförallt i länder med jämförelsevis låg internetpenetration, förväntas e-handeln öka ännu mer. Detta gäller även handeln över gränserna, och tillväxtpotentialen för e-handeln i Europa är därmed fortsatt stor.

Kläder och skor är fortfarande den populäraste varukategorin på nästan samtliga undersökta marknader. Britter och tyskar är piggast på klädshopping medan andelen som handlar dessa varor fortfarande är relativt låg i Spanien och Italien, även om kategorin växer betydligt sedan föregående år.

Ladda ner rapporten E-handeln i Europa.

”Många av européerna börjar bli så pass e-handelsmogna att vi går bortom de traditionella varukategorierna. Vi upptäcker helt enkelt att det går smidigt att e-handla även andra saker. På lite längre sikt kommer det leda till en utjämning mellan de olika varukategorierna – vi kommer e-handla mer av det mesta. Två exempel på kategorier som växer är kosmetika, hud- och hårvård samt byggvaror”, säger Arne Andersson.

Publicerat 22 april 2016

Customer service