Fysiska fakturaunderlag

Här kan du, som ännu inte gått över till elektroniska fakturaunderlag, skriva ut fakturaunderlag i pdf-format.

Avgift för fysiska fakturaunderlag

När brevförsändelser lämnas in tillsammans med fysiskt fakturaunderlag debiteras en avgift på 150 kronor per fakturaunderlag.

Du som är fakturakund kan ansluta dig till elektroniska fakturaunderlag som är helt kostnadsfria.

Vid var tid gällande fakturaunderlag

Sedan årsskiftet 2006/2007 infördes "vid var tid" gällande fakturaunderlag. Det innebär att äldre versioner av fakturaunderlag som upphört eller ändrats inte längre kan användas.

Tjänst Beskrivning Gällande Kommande
1:a-klassbrev inrikes Fakturaunderlag 2021-04-06 2021-09-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Fakturaunderlag 2020-01-01
1:a-klassbrev utrikes Fakturaunderlag 2021-02-01 2021-09-01
Adresserad DR Fakturaunderlag 2021-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Fakturaunderlag 2020-01-01
Posttidning A och B Fakturaunderlag 2020-01-01 2021-09-01
Posttidning Utrikes Fakturaunderlag 2021-02-01
Posttidning Utrikes Sändningar Fakturaunderlag 2021-02-01