Ta emot/Postutdelning

Utdelning i industriområden

I ett industriområde kan företag ha antingen en egen postadress eller en gemensam adress med andra företag.  

Egen adress

Har man egen adress ska en anordning placeras vid tomtgräns tillgänglig för postoperatörer dygnet runt. Man kan med fördel placera postlådan tillsammans med de andra företagens postlådor i en lådsamling i brevbärarens färdväg. Postlådan ska vara märkt med både företagsnamn och adress.

Gemensam adress

Har flera företag en gemensam adress, en så kallad kollektivadress, lämnas posten till alla företag i en gemensam postlåda som ska vara tillgänglig för postoperatörer dygnet runt. Ett alternativ till en gemensam postlåda är en fastighetsbox.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.

Kontakta oss