Posttjänst utanför tätort

Denna tjänst hjälper dig som på grund av ålder eller en funktionsnedsättning inte kan ta dig till postlådan själv.

Posttjänst utanför tätort hjälper dig som har svårt att hämta posten själv

Det här är en tjänst för dig som bor längs med en lantbrevbärarlinje, är över 80 år eller har en funktionsnedsättning och inte själv kan ta dig till postlådan. Samtliga i hushållet måste uppfylla ovanstående kriterier för att kunna ha möjlighet att få tjänsten.

Smidigt

Hjälper dig som är över 80 år eller har en funktionsnedsättning, att få din post.

Enkelt

Ansök om tjänsten hos närmaste brevbärarkontor eller via din lantbrevbärare.

Kostnadsfritt

Det är en kostnadsfri service för dig som är över 80 år eller har någon typ av funktionsnedsättning som hindrar dig från att ta dig till en vanlig postlåda eller ett postombud.

Med hjälp av Posttjänst utanför tätort får du dina brev och paket levererade till din tomtgräns av din lantbrevbärare. Om du inte kan ta dig till postlådan vid tomtgränsen får du posten hem. Tjänsten är till för dig som bor på landsbygden och har lantbrevbäring, är över 80 år eller har någon typ av funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att ta dig till en vanlig postlåda eller ett postombud.

Så ansöker du om Posttjänst utanför tätort

Du ansöker om tjänsten hos närmaste brevbärarkontor eller via din lantbrevbärare. Vår kundservice kan hjälpa dig med kontaktuppgifter via telefon 0771–33 33 10. Du kan behöva lämna in ett intyg som styrker behovet av tjänsten.

Posttjänst utanför tätort innefattar:

  • Vi delar ut post vid din tomtgräns, eller vid ditt hus om du inte kan ta dig till brevlådan vid tomtgränsen.

  • Vi lämnar ut brev och paket med tilläggstjänster som Postförskott, Rek, Express och Värde.

  • Vi hämtar brev och paket som du vill skicka i samband med att vi delar ut din post.

  • Aviserade paket och aviserade brevförsändelser (som t.ex. Rek och Värde) delas ut efter att du begärt det. Tänk på att du måste vara hemma när försändelsen levereras. Om du har fått en avi eller sms-avisering kan du här beställa utkörning av den aviserade försändelsen. Du kan också ringa till kundservice på telefon 0771-33 33 10 som beställer utkörning åt dig. 

  • Försäljning av frimärken görs enklast via butiken och levereras hem till dig. Du kan även göra din beställning via kundservice på telefon 0771-33 33 10, glöm då inte att uppge att du bor längs en lantbrevbärarlinje och innefattas av Posttjänst utanför tätort.

Köp porto online

Du kan också köpa frimärken och föpackningar med porto via vår webbutik.