Postlådor vid villor och radhus

Här kan du läsa om postlådor och vad du kan tänka på för att få din post utdelad på ett bra sätt.

Du underlättar för brevbäraren om du har en postlåda som är rätt utformad och placerad. Då kan posten delas ut i en bra arbetsmiljö till rätt mottagare på ett effektivt sätt.  Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är lätt att nå för brevbäraren.

Placering av postlåda

I tätort

Om du bor i ett villa- eller radhusområde i tätort ska postlådan i första hand stå i en lådsamling eller vid respektive fastighets tomtgräns efter brevbärarens färdväg. En lådsamling består av flera postlådor som är samlade på samma plats.

Lådsamlingen/postlådan ska sitta på utsidan av staket, häck eller liknande med postlådeöppningen vänd mot gatan så att den är lätt att nå för brevbäraren. Det är också viktigt att placera samlingen/lådan så att den står trafiksäkert. Brevbäraren ska helst kunna lägga post i lådan utan att gå ur sitt fordon, och det måste vara möjligt att vända smidigt och trafiksäkert.

Utanför tätort

Utanför tätort ska postlådan vanligen stå i en lådsamling utmed brevbärarens färdväg. Avståndet mellan lådsamlingarna ska vara minst 200 meter. Även här är det viktigt att lådsamlingen/postlådan placeras så att brevbäraren lätt kommer åt den och kan stanna och vända på ett trafiksäkert sätt.
Sätta upp ny eller flytta en postlåda

Om du vill flytta en postlåda eller sätta upp en ny behöver du stämma av placeringen med PostNord. Kontakta vår kundservice för att komma i kontakt med den lokala chefen. Om du flyttar eller sätter upp en låda utan att stämma av placeringen kan det leda till att din post inte delas ut. Det är alltid du som postmottagare eller fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp, flytta och märka din postlåda. Det är också du som ansvarar för att skotta bort snö och hålla undan buskar och träd så att brevbäraren kan nå postlådan från sitt fordon. Är det oframkomligt kan inte posten delas ut.

Bra att tänka på när du väljer postlåda

  • Postlådan ska sitta med öppningen 90–110 cm över marken och vänd mot vägen, till exempel på en stolpe eller på utsidan av ett staket eller en häck.
  • Vi rekommenderar en postlåda med måtten minst 250 mm bred, 130 mm djup och 340 mm hög. Då kan brevbäraren dela ut de flesta typer av försändelser direkt i din låda.
  • Märk postlådan tydligt med namn och adress på en skylt som är minst 200 mm x 25 mm.
  • Placera postlådan där det är trafiksäkert för brevbäraren att stanna.

Det ska vara lätt att nå postlådan

Det är fastighetsägaren, alternativ du som postmottagare, som ansvarar för att skotta bort snö eller hålla undan buskar och träd så att brevbäraren kan nå postlådan från sitt fordon. Är det oframkomligt kan inte posten delas ut.

Post som inte kan delas ut

Om brevbäraren inte kan dela ut din post lagras den på brevbärarkontoret och delas ut i nästkommande utdelningstur.

Missnöjd med utdelningen

Kontakta vår kundservice om du har frågor om postlådor eller inte är nöjd med hur din post delas ut. Vi tar emot alla synpunkter för att göra utdelningen av din post så bra som möjligt. Om du har åsikter på hur vi följer riktlinjerna för utdelning av post (pdf) kan du få ditt ärende prövat i Rådet för utdelningsfrågor.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.