Legitimation när du hämtar brev och paket

När du hämtar ett paket, rek eller postförskott hos ett serviceställe, eller tar emot en leverans hemma, behöver du kunna legitimera dig.

  • Visa alltid giltig legitimation.
  • Namnet på legitimationen måste stämma överens med namnet på mottagaren och namnet på försändelsen.
  • Legitimationens giltighetstid får inte vara utgånget och kortet får inte vara skadat eller trasigt. 
  • Hämtar du åt någon annan behöver du visa både din och mottagarens legitimation. Om det är ett Rek behöver dessutom båda skriva under.
  • Vid personlig utlämning kan endast mottagaren hämta. Fullmakt och bud gäller inte. Se vilka legitimationer som är godkända.
  • Tar du emot en leverans hemma som innehåller alkohol behöver du kunna legitimera dig och ha fyllt 20 år.
  • Barn med giltig legitimation har rätt att kvittera och hämta Rek, paket och postförskott.

Läs mer om leveranser till hemmet.

Fullmakt

En fullmakt används när mottagaren saknar giltig legitimation eller av någon anledning inte kan kvittera försändelser själv. Läs mer om fullmakter.

Barn som saknar legitimation

Paket och postförskott kan hämtas av en förälder mot uppvisande av sin legitimation och personbevis som visar vem som är vårdnadshavare.

Rek kräver att båda föräldrarna (om båda är vårdnadshavare) skriver under och visar sina legitimationer samt personbevis. Båda behöver inte närvara, men den som hämtar måste ha med sig den andras legitimation och underskrift på avin.

Hämta åt en förening

Den som hämtar Rek, Brevpostförskott, EMS och Värde åt en förening måste alltid legitimera sig och vara behörig att företräda föreningen.

Ekonomisk förening 
PostNord får information från Bolagsverket om vilka som är behöriga att företräda föreningen.

Ideell förening 
Behöver lämna originalprotokoll till ett Företagscenter för registrering för att informationen ska lagras. Även korrekt bestyrkt och justerat protokollsutdrag räknas som original. Detta behöver göras en vecka innan det ska börja gälla.