Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Import från annat land

Förändrade införtullningsrutiner från och med den 1 september

Den 1 september 2020 ändras delvis rutinerna för införtullning av försändelser med kommersiellt innehåll utifrån EU:s tullunion.

Förändringarna rör de privatkunder som tidigare har betalt skatter och avgifter på importerade paket hos postombud vid utlämningstillfället samt företagskunder som inte är avtalskunder hos PostNord.
 
I dessa fall kommer först en avisering att göras med sms, mejl eller fysiskt brev, beroende på vilka kontaktuppgifter som finns tillgängliga. Genom att följa länken i aviseringen kan man godkänna att PostNord utses som direkt tullombud, varpå en tulldeklaration upprättas som kan skickas till Tullverket för godkännande. 
 
Efter att tulldeklarationen är klar kan nödvändiga skatter och avgifter betalas med de vanligaste betalningssätten på samma webbsida. Det går också att få en faktura via mejl. Så fort vi har tagit emot betalningen kommer försändelsen att levereras enligt tjänstevillkoren.
 
I de fall privatpersoner tar emot postförsändelser som ska införtullas med ett värde om 1 600 kronor eller lägre kommer inga förändringar att ske. Samma rutiner som tidigare kommer också fortsättningsvis att gälla för företag som idag är avtalskunder hos PostNord.
 
PostNords avgifter för att utföra dessa tjänster kommer inte att förändras.