Import och moms

Frågor och svar om avtalet med Wish

Gäller detta alla försändelser?

Nej, det gäller endast försändelser från e-handelsplattformen Wish med ett värde om maximalt 1 600 kronor och där försändelsen inte innehåller en så kallad restriktionsvara. Se Tullverkets webbsida för mer information om sådana varor.

I dagsläget är det endast med e-handelsplattformen Wish som PostNord har avtal. PostNord välkomnar att fler e-handelsaktörer ansluter sig till den här lösningen.

Vad händer om jag beställer för mer än 1 600 kronor?

För försändelser med ett värde överstigandes 1 600 kronor ska även tullavgift betalas och en tulldeklaration måste samtidigt upprättas vid ankomst till Sverige. För att du ska få ut din vara behöver du betala in moms och tull, samt betala en hanteringsavgift på 125 kronor inklusive moms. PostNords avtal med Wish täcker inte beställningar gjorda med ett värde över 1 600 kronor.

Vad händer om jag beställer kosttillskott eller annan restriktionsvara?

I det avtal som PostNord har ingått med Wish är varor med särskilda regler undantagna och de hanteras enligt det ordinarie regelverket, vilket gör att moms-, tull- och hanteringsavgifter ska betalas när försändelsen anländer till Sverige innan försändelsen kan levereras. Se Tullverkets webbsida för mer information om sådana varor.

Varför har ni valt att endast teckna avtal med Wish?

Vi har fört samtal med flera internationella e-handelsaktörer men i första skedet har endast avtal tecknats med Wish. Nu finns lösningen på plats och vi hoppas att många fler aktörer kommer att visa intresse för att använda sig av den här lösningen. Det skulle främja den internationella e-handeln, minska krånglet som den ordinarie lösningen medför och göra att staten på ett enkelt sätt får in lagstadgad moms.

Vem betalar in momsen?

En konsument som handlar hos Wish kommer med den nya lösningen att betala momsen direkt i webbutiken och där konsumenten utser PostNord som direkt tullombud. Wish deponerar dessa pengar och för därefter över dem till PostNord som i sin tur betalar in till Tullverket.

Hur ser lösningen ut rent tekniskt?

Wish sätter på en speciell etikett på paketen som skannas vid ankomst till Sverige. Wish skickar dessutom elektronisk förhandsinformation, s.k. EDI, som gör att PostNord kan verifiera att momsen är inbetald och att försändelsen är godkänd för automatisk hantering. När försändelserna ankommer till Sverige skannas etiketten och därmed kan försändelser med förbetald moms direkt momsdeklareras med hjälp av EDI-informationen. Efter godkänd införtullning av Tullverket kommer de att levereras direkt hem eller till ett av PostNords utlämningsställen beroende på vilken tilläggstjänst som gäller eller om försändelsen inte gick att leverera till postlådan.

Hur påverkas leveranstiden?

Försändelserna kommer att hanteras betydligt snabbare eftersom elektronisk information gör att momsdeklarationen kan upprättas snabbare. Dessutom behöver inte PostNord invänta inbetalning av moms och hanteringsavgift innan leverans kan ske.

Kommer PostNord ta ut en avgift för den här nya hanteringen?

Under förutsättning att varuvärdet är under 1 600 kronor och inte innehåller varor med särskilda regler tillkommer inga avgifter från PostNord när man handlar från Wish.

Tar PostNord ut någon avgift över huvud taget för den här hanteringen?

Ja, PostNord får ersättning från Wish för den här hanteringen som en kompensation för de kostnader som hanteringen medför för PostNord. Storleken på avgiften är en del av en affärsmässig uppgörelse.

Varför får jag en avisering om att betala in momsen för en vara som är beställd hos Wish, trots att jag redan betalt momsen till Wish?

I vårt avtal med Wish framgår att försändelser där momsen redan är inbetald ska vara försedda med en speciell etikett som gör att PostNord vid den första scanningen kan se att momsen redan är betald. Om den här etiketten saknas kan inte PostNord säkerställa att momsen är inbetald och då måste vi enligt direktiv från Tullverket säkerställa att momsen är inbetald innan försändelsen kan levereras, vilket gör att en avisering skickas ut. Tyvärr har inte alla Wishs försäljare implementerat systemet, vilket gör att vissa försändelser anländer till Sverige utan den här etiketten, trots att momsen har dragits vid köptillfället.

Om du vet med dig att försändelsen som du har fått avisering om kommer från Wish, har ett ordervärde under 1 600 kronor samt inte innehåller en så kallad restriktionsvara (oftast kosttillskott), ombeds du kontakta PostNords kundservice med ordernummer från Wish. Enklast kan du göra detta genom att på vår betalningssida klicka på rutan för kundservice nere till höger, och därefter kontakta oss och välj Fråga om importförsändelse. Enklast kan du göra detta genom att på vår betalningssida klicka på rutan för kundservice nere till höger, och därefter kontakta oss och välj Fråga om importförsändelse.