Komplettera uppgifter för att slutföra införtullningen av en försändelse

Här kan du komplettera de uppgifter som saknas för att våra tulldeklaranter ska kunna färdigställa införtullningen av din försändelse. Kontakta avsändaren för uppgifter om försändelsens innehåll och värde.