Störningsmeddelande

Många försändelser från utlandet försenar hantering

2021-02-19 13:00

Just nu kommer det många försändelser från utlandet som ska passera PostNords terminal på Arlanda och i många fall tullhanteras.

Personalen jobbar för högtryck men vissa förseningar kan uppstå. Vi hoppas på tålamod hos mottagarna. Alla försändelser hanteras i den ordning de kommer in.