Tilläggstjänst

Personlig utlämning

Om du vill att adressaten personligen ska kvittera och hämta ut ett Rek eller en Värdeförsändelse, kan du begära Personlig utlämning.

Med Personlig utlämning lämnas försändelsen endast ut om adressaten skriver under och personligen hämtar försändelsen - fullmakt och bud gäller ej. Den underskrivna avin arkiveras sedan hos oss. Personlig utlämning kan endast användas när mottagaren är en privatperson.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.