Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Pris och villkor

Priser och villkor 1 januari 2023

Nyheter som gäller från och med den 1 januari 2023.

Hållbart med PostNord

Vi arbetar aktivt med vårt hållbarhetsmål, 100 procent fossilfria leveranser till 2030. Som en del av resan, förbättrar och förtydligar vi några av våra tjänster. Klimatekonomiska brev- och reklamtjänster avvecklas nu och ersätts av Hållbart med PostNord. Tjänster med beteckningen Hållbart med PostNord använder inte flyg, transporteras med tåg när det är möjligt, returneras inte och har en hållbar destruktion. I förändringen tas nu retur bort för all ADR.

Inlämning av Varubrev hos ombud

För att förenkla för våra Varubrevskunder och harmonisera med övrigt utbud möjliggör vi inlämning av upp till 10 stycken Varubrev hos ombud. Det innebär att tillgängligheten för att kunna lämna in Varubrev i Sverige ökar markant genom vårt utbredda ombudsnät.

Namnbyte av avgift på Varubrev

Avgiftstillägg Överskridna produktvillkor mått byter namn till Storlekstillägg, detta för att förtydliga för våra kunder vad avgiften avser. Maxmåtten för Varubrev är att längd + bredd + höjd inte får överskrida 900 mm, samt att den längsta sidan inte får överstiga 600 mm. Däremot, om Varubrevet är större än 340, 240 och 70 mm men inom de godkända maxmåtten, påförs storlekstillägget.

Ökad datakvalitet för Varubrev

För att öka datakvalitén och i slutänden leveranskvalitén införs en möjlighet att ta ut en avgift för inkomplett eller felaktig EDI på tjänsten Varubrev, för att harmonisera med övrigt erbjudande och för att ytterligare möjliggöra för våra kunder att bli mer datadrivna och proaktiva, samt för att kunna leverera en bättre leveransupplevelse för mottagaren.

Snabbare hemleveranser

Från 1 januari 2023 kommer vi att kunna leverera till dina kunder samma dag som vi hämtar paketen från dig, genom tilläggstjänsten SameDay tillsammans med MyPack Home. Denna tilläggstjänst kommer även att kunna kopplas ihop med våra paketboxar.

Ökad bekvämlighet med retur i paketbox

Intresset för paketboxar växer och paketbox som separat alternativ i checkouten blir allt viktigare för mottagarna. I slutet av 2022 kommer vi därför att påbörja utrullningen av retur i paketbox med tjänsten Return Drop Off. Våra paketboxar är placerade utomhus, vid bostadsområden eller knutpunkter där du rör dig i vardagen. Konsumenten behöver därmed inte anpassa sig till begränsade öppettider utan returen kan ske precis när det passar som bäst.

Ny avisering för Parcel

För att skapa en tydligare och mer förutsägbar leverans för mottagaren av Parcel införs tilläggstjänst Avisering innan leverans. Aviseringen innebär att mottagaren blir aviserad direkt av chauffören 30–60 min innan leverans.

Avisering via PostNord App

Utlämningsaviseringarna för MyPack Home Small harmoniseras med Varubrev, vilket innebär att när ett paket har levererats i postlådan aviseras mottagaren i PostNord App. MyPack Home Small-paket som vidaresänds till ombud blir aviserade med sms, mejl eller brev utöver PostNord App, även det på samma sätt som Varubrev.

Smidigare returer från Danmark

För att förbättra returerbjudandet från Danmark kommer tjänsten Return Pickup att öppnas upp mellan länderna. Detta innebär att vi hämtar upp returer hos mottagarna i Danmark och levererar tillbaka till dig i Sverige.

Nya tilläggstjänster för MyPack Collect i Norge

För att tillmötesgå marknadens efterfrågan på flexibilitet gällande liggetid samt för enkelhet och harmonisering mellan länderna, införs tilläggstjänsterna Utökad liggetid 14 dagar och Fast liggetid 7 dagar i Norge. Utökad liggetid kan väljas av både mottagare och avsändare medans fast liggetid endast kan väljas av avsändaren.

Effektivare förtullningshantering till icke EU land

I PostNords Booking API finns även Tull-API som validerar fakturainformationsdatan som skickas direkt till vårt tullsystem, vilket snabbar upp tullprocessen och minimerar risken för avgifter kopplade till felaktig tullinformation.

Nytt system för returer från Norge

Nordic Return System, NRS, som finns tillgängligt via PostNord Business Portal kommer att användas för all återexport när PostNord Norge har hanterat godset. Kunder med små volymer eller som skickar sällan kommer kontaktas av Kundservice när en retur finns, så att de kan ladda upp proformafakturan. Ändringen gäller för Parcel, MyPack Collect, MyPack Home, Return Drop Off, Pallet, Groupage samt Consignment Varubrev Norge.

Fast basmånad för drivmedelstillägget

För att säkerställa produktion och uträkning av löpande kostnader kommer vi för 2023 att utgå från samma basmånad som augusti 2021.

Information om latinska bokstäver och arabiska siffror

För att säkerställa att försändelserna skickas till rätt land samt möjliggöra att PostNord kan skapa tull-edi åt kunden i de fall det behövs är det viktigt att mottagarens namn och adress skrivs med latinska bokstäver och arabiska siffror. Mottagandelandets namn skrivs på svenska. Ändringen påverkar Brev utrikes, Brevsändning utrikes, Spårbart brev utrikes, Rek utrikes, EMS och International Parcel.

Att skicka varor till spanska öar

Eftersom spanska öarna Ceuta, Kanarieöarna och Melilla inte ingår i EU:s momsområde, ska försändelser som innehåller varor förses med försändelse-ID, tulldokumentation och tull-EDI. Kunden anger information om innehåll i Skicka Direkt Business via PostNord portal, var bland annat tulldokumentation och tull-EDI skapas. Alternativt sker detta via annat TA-system. Tjänster som påverkas är Brev utrikes, Brevsändning utrikes, Varubrev utrikes, Spårbart brev utrikes, Rek utrikes och International Parcel.