Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Pris och villkor

Villkorsändringar

Nyheter som gäller från den 1 januari 2020.

Uppdaterade villkor för prisets giltighetstid

Priser och villkor på brev, reklam och varubrev kan från och med 2020 komma att justeras under året beroende på bland annat volymförändringar. Detta gör vi för att kunna vara mer flexibla i villkoren och göra ändringar i takt med att marknaden förändras. Besked om eventuella ändringar ges tre månader innan de träder i kraft. Våra övriga tjänster påverkas inte av denna ändring. Prisbilagorna för dina berörda tjänster sägs därmed upp och ersätts med de prisbilagor som vi har skickat. Vill du inte acceptera ändringen har du rätt att frånträda avtalet för de berörda tjänsterna.

Ekonomibrev Enstaka slås samman med 1:a-klassbrev Enstaka

Efterfrågan på tjänsten Ekonomibrev Enstaka har minskat kraftigt, vilket har gjort att vi behövt se över denna tjänst. Efter årsskiftet prissätts och produceras enstaka ekonomibrev som 1:a klassbrev. Med 1:a-klassbrev inrikes når du dina kunder i stora delar av Sverige redan dagen efter inlämning. Med 1:a-klassbrev utrikes når du hela värl­den på 3-8 arbetsdagar. Om du har kuvert förtryckta med ”B” kan de fortfarande användas, men det finns en mindre risk att leveranstiden kan förlängas.

Slopad avgift på små ordrar

På köp av brevtjänster under 300 kronor tar vi framöver bort den så kallade minimiorderavgiften för att göra det bättre för dig som kund. Avgiften försvinner i samband med att tjänsten Ekonomibrev Enstaka slås samman med 1:a-klassbrev Enstaka.

Sänkt volymgräns för stora brev med sorteringskod

Lämnar du in små sändningar med större brevförsändelser, men har känt att volymkravet varit för stort? Nu sänker vi volymgränsen från 500 brev till 100 brev, vilket underlättar om du som kund lämnar in mindre sändningar.

Nå dina e-handels-kunder i Tjeckien

Nu kan du nå ut till dina e-handelskunder i Tjeckien med tjänsterna PostNord MyPack Collect och PostNord Return Drop Off. Tjänsterna täcker sedan tidigare Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Estland, Lettland, Litauen, Spanien, Portugal, Frankrike, Storbritannien och Polen.

Leveranser till dina företagskunder via digitalt lås

Med hjälp av den nya tilläggstjänsten ”DigitalLOCK” erbjuder vi en snabb och säker leverans via digitala lås till dina företagsmottagare utan att de själva behöver vara på plats. Tjänsten lämpar sig särskilt om du har leveranser till butiker, lager, sjukhus, byggarbetsplatser m.m.

Customer service