Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Tilläggstjänst

Varuförsäkring för kunder med avtal

Känn dig trygg med en försäkring vid stöld, olycka, skada eller förlust av ditt gods. Försäkringen gäller vid naturkatastrofer så som storm, åska och jordbävning.

Gäller tjänsterna

Tilläggstjänsten Varuförsäkring kan tecknas för tjänsterna International Parcel, PostNord Pallet, PostNord MyPack Collect, PostNord Return Drop Off, Expresspaket, PostNord MyPack Home, PostNord Return Pickup, PostNord Parcel, PostNord Groupage, PostNord Part Loads, In- Night, Bud, Air & Ocean samt Vägtransporter inom Europa. 

Premien och självrisk

Försäkringspremien baseras på försäkrat varuvärde. Försäkringen gäller utan självrisk. Tilläggstjänsten är momsfri.

Varuvärde (kronor)​Pris per kolli, pall eller sändning

0–5 000
5 001–10 000
10 001–15 000
15 001–25 000
25 001–30 000
30 001–35 000
35 001–40 000
40 001–50 000
50 001–75 000
75 001–100 000
100 001–250 000
250 001–500 000
500 001–750 000
750 001–1 000 000
1 000 001–1 500 000
1 500 000–2 000 000

26,00
52,00
65,00
78,00
91,00
104,00
117,00
130,00
140,00
160,00
200,00
400,00
601,00
801,00
1 201,00
1 602,00

För International Parcel kan du försäkra paket med varuvärden upp till 25 000 kronor. För Parcel, MyPack Collect, Return Drop Off, MyPack Home och Return Pickup gäller 125 000 kronor. För Bud gäller 1 000 000 kronor och för övriga tjänster gäller 2 000 000 kronor.

Hur tecknas försäkringen?

I samband med att du beställer och skriver ut din frakthandling/transport i Pacsoft Online väljer du att lägga till Varuförsäkringen per kolli, alternativt i din kundprofil om du vill ha med Varuförsäkringen för varje kommande enskild försändelse. Försäkringen börjar gälla när godset är överlämnat till PostNord och upphör att gälla när försändelsen är utlämnad. Vår försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, filial till Tryg A/S.

Undantag

Det finns innehåll som Varuförsäkringen inte täcker.

 • Värdefulla föremål med ett värde som överstiger 520 EUR per paket till exempel ädla metaller, ädelstenar, äkta pärlor, pälsar, mattor, klockor, konstverk, antikviteter, kuponger och inträdesbiljetter.
 • Värdefulla dokument och värdepapper till exempel pengar, sedlar, kreditkort, telefonkort och i var mans hand gällande värdehandling.
 • Mänskliga kvarlevor, askurnor, kroppsdelar och organ samt döda eller levande djur med undantag för bananflugor, bin, blodiglar och silkesmaskar.
 • Vapen, vapendelar och enligt vapenlagen samt ammunition enligt vapenlagen samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • Illegal narkotika/droger och förfalskade produkter.
 • Begagnat och skadat gods.
 • Biologiska ämnen som är smittförande samt diagnostiska prover som inte är förpackade enligt IATA:s förpackningsinstruktioner är förbjudet. Närmare upplysningar om biologiska ämnen och förpackningar lämnas av PostNords kundservice, eller av Smittskyddsinstitutet, 171 82 Solna, 08-457 23 00, folkhalsomyndigheten.se.
 • Tobak, snus, alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen.
 • Kopior av vapen, vapendelar och ammunition.
 • Läkemedel
 • Växter, färskvara eller gods som kräver kyla eller värme utöver normal transporthantering.
 • Däck till motordrivna fordon.

Se även fler undantag i de särskilda villkoren för respektive tjänst. Varuförsäkringen gäller inte vid förseningar.

Sanktioner/restriktioner

Varuförsäkring kan inte tecknas för transporter till länder som lyder under internationella sanktioner. Besök regeringen.se/sanktioner för information om gällande sanktioner.

Högsta möjliga ersättning

Högsta möjliga ersättning för International Parcel är 25 000 kronor. För Parcel, MyPack Collect, Return Drop Off, MyPack Home och Return Pickup gäller 125 000 kronor. För Bud gäller 1 000 000 kronor och för övriga tjänster 2 000 000 kronor.

Anmälan av skada

Anmälan av skadat eller förlorat gods sker på postnord.se eller till kundservice på 0771-33 33 10. Innehållets värde måste kunna styrkas med kvitto eller motsvarande. Notera att försäkringsersättningen kan sättas ner eller utebli om varan inte emballerats på ett för transporten ändamålsenligt sätt.

Fullständiga försäkringsvillkor

Fullständiga försäkringsvillkor för avtalskunder
Allmänna villkor för transportförsäkringen
Krigsförsäkringsvillkor för varor

Faktablad

Se gällande faktablad

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.
Customer service