Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Tilläggstjänst

Varuförsäkring för kunder med avtal

Känn dig trygg med en försäkring vid stöld, olycka, skada eller förlust av ditt gods. Försäkringen gäller vid naturkatastrofer så som storm, åska och jordbävning.

Gäller tjänsterna

Varuförsäkringsskyddet för medförsäkrade kunder utgör en del av i PostNord ABs företagsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB (publ). Du som kund hos PostNord och som transporterar varor genom PostNord kan välja att teckna ett eget försäkringsskydd för dina varor under transport eller välja att omfattas som medförsäkrad i PostNords varuförsäkring för dina transporterade varor enligt den rutin för anmälan och inrapportering som PostNord tillämpar för detta.

Du kan välja att omfattas som medförsäkrad i PostNords Varuförsäkring för tjänsterna International Parcel, PostNord Pallet, PostNord MyPack Collect, PostNord Return Drop Off, Expresspaket, PostNord MyPack Home, PostNord Return Pickup, PostNord Parcel, PostNord Groupage, PostNord Part Loads, In- Night, Bud, Air & Ocean samt Vägtransporter inom Europa. 

Premien och självrisk

Försäkringspremien baseras på försäkrat varuvärde. Försäkringen gäller utan självrisk. Alla priser är angivna i kronor och premien är momsfri.

Varuvärde (kronor)​Pris* per kolli, pall eller sändning**

0–5 000
5 001–10 000
10 001–15 000
15 001–25 000
25 001–30 000
30 001–35 000
35 001–40 000
40 001–50 000
50 001–75 000
75 001–100 000
100 001–250 000
250 001–500 000
500 001–750 000
750 001–1 000 000
1 000 001–1 500 000
1 500 000–2 000 000

26,00
52,00
65,00
78,00
91,00
104,00
117,00
130,00
140,00
160,00
200,00
400,00
601,00
801,00
1 201,00
1 602,00

*För tjänsten Air & Ocean gäller annat pris. Kontakta kundservice för mer information. 
**Gäller endast PostNord Groupage.

För International Parcel kan du försäkra paket med varuvärden upp till 25 000 kronor. För Parcel, MyPack Collect, Return Drop Off, MyPack Home och Return Pickup gäller 13 000 euro. För Bud gäller 1 000 000 kronor och för övriga tjänster gäller 2 000 000 kronor.

Hur du gör för att omfattas som medförsäkrad i PostNords varuförsäkring?

I samband med att du beställer och skriver ut din frakthandling/transport i Skicka Direkt Business eller Pacsoft Online kan du välja att omfattas som medförsäkrad i PostNords Varuförsäkring. Varuförsäkringen läggs till per kolli, alternativt i din kundprofil om du vill omfattas av Varuförsäkringen för varje kommande enskild försändelse. Har du annat TA-system går det även bra att lägga till PostNords Varuförsäkringen. Försäkringen börjar gälla när godset är överlämnat till PostNord och upphör att gälla när försändelsen är utlämnad. Vår försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Undantag

Det finns innehåll som Varuförsäkringen inte täcker, bland annat följande.

 • Värdefulla föremål med ett värde som överstiger 520 EUR per paket till exempel ädla metaller, ädelstenar, äkta pärlor, pälsar, mattor, klockor, konstverk, antikviteter, kuponger och inträdesbiljetter.
 • Värdefulla dokument och värdepapper till exempel pengar, sedlar, kreditkort, telefonkort och i var mans hand gällande värdehandling.
 • Mänskliga kvarlevor, askurnor, kroppsdelar och organ samt döda eller levande djur med undantag för bananflugor, bin, blodiglar och silkesmaskar.
 • Vapen, vapendelar och enligt vapenlagen samt ammunition enligt vapenlagen samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
 • Illegal narkotika/droger och förfalskade produkter.
 • Begagnat och skadat gods.
 • Biologiska ämnen som är smittförande samt diagnostiska prover som inte är förpackade enligt IATA:s förpackningsinstruktioner är förbjudet. Närmare upplysningar om biologiska ämnen och förpackningar lämnas av PostNords kundservice, eller av Smittskyddsinstitutet, 171 82 Solna, 08-457 23 00, folkhalsomyndigheten.se.
 • Tobak, snus, alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen.
 • Kopior av vapen, vapendelar och ammunition.
 • Läkemedel
 • Växter, färskvara eller gods som kräver kyla eller värme utöver normal transporthantering.
 • Däck till motordrivna fordon.

Se även fler undantag i de särskilda villkoren för respektive tjänst. Varuförsäkringen gäller inte vid förseningar.

Sanktioner/restriktioner

Du kan inte välja att omfattas av PostNords Varuförsäkring för transporter till länder som lyder under internationella sanktioner eller som klassas som högriskområden. Besök regeringen.se/sanktioner för information om gällande sanktioner och if-insurance.com (engelska) för information om undantagna högriskområden.

Högsta möjliga ersättning

Högsta möjliga ersättning för International Parcel är 25 000 kronor. För Parcel, MyPack Collect, Return Drop Off, MyPack Home och Return Pickup gäller 13 000 euro. För Bud gäller 1 000 000 kronor och för övriga tjänster 2 000 000 kronor.

Anmälan av skada

Anmälan av skadat eller förlorat gods sker på postnord.se eller till kundservice på 0771-33 33 10. Innehållets värde måste kunna styrkas med kvitto eller motsvarande. Notera att försäkringsersättningen kan sättas ner eller utebli om varan inte emballerats på ett för transporten ändamålsenligt sätt.

Försäkringsomfattning

Försäkringsomfattning för avtalskunder (pdf)
Allmänna villkor för transportförsäkringen (pdf)
Krigsförsäkringsvillkor för varor (pdf)

Faktablad

Se gällande faktablad (pdf)

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.
Customer service