Priser och villkor

Tjänstevillkor för avtalskunder

Här presenterar vi tjänstevillkor för dig som är avtalskund.

Villkorsändringar den 1 januari 2022

Den 1 januari ändras villkoren för vissa av våra tjänster. Under rubriken "Kommande" nedan ser du vilka tjänster som berörs.

Sammanfattning av villkorsändringar för brevtjänster (pdf)
Sammanfattning av villkorsändringar för e-commerce- och logistiktjänster (pdf)
Mer information om de viktigaste villkorsändringarna

 

Tjänst Beskrivning Gällande Kommande
1:a-klassbrev inrikes Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Stora brev med sorteringskod 2021-10-01 2022-01-01
1:a-klassbrev utrikes Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Adresserad DR Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Adressinformation Särskilda Villkor 2020-01-01
Adressköp Skapa Utskick Adressköp 2019-01-01
Brevsändningar utrikes Särskilda villkor 2021-05-03
Consignment Brev Danmark Särskilda villkor 2020-05-04
Consignment Brev Finland Särskilda villkor 2020-05-04
Consignment Brev Norge Särskilda villkor 2020-05-04
Consignment Brev övriga länder Särskilda villkor 2020-05-04
Direktutlämning Särskilda villkor 2019-01-01
eBREV Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
eBREV Webb Särskilda villkor 2021-01-01
Effektmätningar Särskilda villkor 2021-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Expressbrev inrikes Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Expresspaket Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Frankering med frankeringsmaskin Allmänna villkor frankeringsmaskin 2018-01-01
Frankeringsservice Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Gratistidningar Särskilda villkor 2021-01-01
Import Letter Särskilda villkor 2016-01-01
InNight Särskilda villkor 2017-01-01 2022-01-01
Intern Postservice Särskilda villkor 2020-01-01
International Parcel Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Kundportalen, Customer Portal Business Villkor för PostNord-konto 2021-07-01
Kundretur Brev Utrikes Särskilda villkor 2020-05-04 2022-01-01
Marknads och Kundanalyser Särskilda Villkor 2019-01-01
Minnespoststämpel Särskilda villkor 2018-04-01
Mottagningsbevis Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Mottagningsbevis utrikes Särskilda villkor 2021-05-03
Oadresserad DR Exklusiv Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Oadresserad DR Standard Särskilda villkor 2021-01-01
Pacsoft Online Särskilda villkor 2021-05-03
Pallöverföring (PÖS) Särskilda villkor Pallöverföringssystem 2018-01-01
PEX Bud Särskilda villkor 2021-01-13 2022-01-01
Postbox Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Postförskott Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Postförskott Särskilda villkor 2021-01-01
PostNord Collection Request Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
PostNord Groupage Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
PostNord MyPack Collect Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
PostNord MyPack Home Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
PostNord MyPack Home Small Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
PostNord Pallet Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
PostNord Parcel Särskilda Villkor 2021-05-03 2022-01-01
PostNord Parcel Särskilda villkor Split Shipment 2021-01-01 2022-01-01
PostNord Part Loads Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
PostNord Return Drop Off Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
PostNord Return Pickup Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Postservice vidaresändning av post Särskilda villkor 2021-01-01
Posttidning A och B Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Posttidning Utrikes Särskilda villkor 2020-01-01
Posttidning Utrikes Sändningar Särskilda villkor 2020-01-01
Rek inrikes Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Rek med utökad identifiering Särskilda villkor 2021-01-01
Rek utrikes Särskilda villkor 2021-05-03
Returservice Särskilda villkor 2019-01-01
Skapa Utskick Skapa Utskick Adressköp 2019-01-01
Skapa Utskick Skapa Utskick Reklam 2019-01-01
Skapa Utskick Skapa Utskick eBrev Webb 2020-01-01
Skapa Utskick 2019-04-15
Spårbart brev utrikes Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01
Svarspost Direkt, Svarspost Inrikes, Frisvar & Frankosvar Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Svarspost Direkt, Svarspost Inrikes, Frisvar & Frankosvar Särskilda villkor, Svarspost Direkt 2021-01-01 2022-01-01
Svarspost utrikes, IBRS Särskilda villkor 2020-01-01
Uppslaget Särskilda villkor 2021-01-01
Utkörning och Hämtning Särskilda villkor 2021-03-01 2022-01-01
Utsträckt lantbrevbäring Särskilda villkor 2021-01-01
Varubrev Särskilda Villkor 2021-11-01 2022-01-01
Varuförsäkring Allmänna villkor för transportförsäkring av varor 2016-09-01
Varuförsäkring Krigsförsäkringsvilkor för varor 2016-09-01
Varuförsäkring Försäkringsomfattning 2021-01-01
We Mail Särskilda villkor 2021-01-01 2022-01-01
Vägtransporter inom Europa Transportvillkor för Vägtransporter inom Europa 2021-01-01 2022-01-01
Värde Särskilda villkor 2021-05-03 2022-01-01