Priser och villkor/Portotabeller

Paket utrikes inom Europa

Här presenterar vi priser för direktbetalande kunder vid köp hos postombud och via Skicka Direkt

Här ryms bara de viktigaste tjänstevillkoren. För mer detaljerad information, se beskrivning för respektive tjänst samt PostNords Allmänna Villkor. Alla priser anges i SEK, momsfritt om inte annat anges.

Till priser för köp via Skicka Direkt.

Postpaket utrikes hos ombud

Hos ombud sker beräkning av priset efter paketets verkliga vikt.

Postpaket utrikes via Skicka Direkt

Via Skicka Direkt sker beräkning av priset efter verklig vikt eller volymberäknad vikt. Se exempel på volymberäkning nedanför pristabellen för vikt.

Paket längre än 1,2 meter kostar 190 kr (152 kr exkl. moms) extra.

Priser Postpaket

Vikt om högst kg

Pris hos ombud
(Länder inom EU)

Pris hos ombud
(Länder utanför EU)

Pris via Skicka Direkt
(Länder inom och utanför EU)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
294,00
330,00
366,00
402,00
438,00
475,00
511,00
547,00
583,00
619,00
655,00
692,00
728,00
764,00
800,00
836,00
872,00
909,00
945,00
981,00
344,00
380,00
416,00
452,00
488,00
525,00
561,00
597,00
633,00
669,00
705,00
742,00
778,00
814,00
850,00
886,00
922,00
959,00
995,00
1 031,00
278,00
315,00
351,00
387,00
423,00
459,00
495,00
532,00
568,00
604,00
640,00
676,00
712,00
749,00
785,00
821,00
857,00
893,00
929,00
965,00
 
Volymberäknad vikt högst kg Pris via Skicka Direkt
25
30
35
50
501
1 146,00
1 327,00
1 508,00
2 050,00
35 kr per kg
1För kollin med volymberäknad vikt över 50 kg tillkommer pristillägg per kg på den överstigande vikten

Paket längre än 1,2 meter kostar 190 kr (152 kr exkl. moms) extra.

Volymberäkning

Fraktpriset utgår från antagandet 280 kg/m3. Volymen beräknas genom att multiplicera längd x bredd x höjd.

Exempel: Ett paket med måtten 0,5 x 0,5 x 0,5 meter har volymen 0,125 m3. För att beräkna volymvikten multipliceras volymen med 280 kg (0,125 x 280 = 35 kg). Om den verkliga vikten på paketet är t ex 18 kg betalar du fraktpris för 35 kg, dvs den högsta av den verkliga eller den volymberäknade vikten.