Priser och villkor

Porto och pris för utrikes brev

Här presenterar vi priser för direktbetalande kunder och de viktigaste tjänstevillkoren. För mer detaljerad information, se tjänstebeskrivning för respektive tjänst samt PostNords Allmänna Villkor.

Alla priser i prislistan gäller fr.o.m. 1 januari 2021. Alla priser anges i SEK, momsfritt, om inte annat anges. Här presenterar vi priser för direktbetalande kunder. För att se priser för fler tjänster och för avtalskunder, gå till prislistor för avtalskunder.

Utrikes brev

Märks med "Prioritaire"-etikett eller med ordet "Prioritaire" till vänster om frimärket.

Max vikt i gram Pris
50
100
250
500
1 000
2 000
24,00
36,00
75,00
100,00
160,00
210,00

Rek 2 000 (ansvar upp till 2 000 kr)

När du behöver skicka brev som innehåller viktiga dokument eller varor. Du får ett inlämningskvitto och Reket kvitteras av mottagaren. Rek 2 000 kan skickas till alla länder.

Max vikt i gram Pris för frimärkt Pris via Skicka Direkt
1–50
51–100
101–250
251–500
501–1 000
1 001–2 000
135,00
140,00
180,00
220,00
270,00
320,00
106,00
121,00
150,00
175,00
230,00
265,00

Mottagningsbevis 25 kr.

Rek 10 000 (ansvar upp till 10 000 kr)

När du behöver skicka brev som innehåller viktiga dokument eller varor. Du får ett inlämningskvitto och Reket kvitteras av mottagaren. Det finns ett 30-tal länder det inte går att skicka Rek 10 000 till. För närmare information, se villkoren.

Max vikt i gram Pris för frimärkt Pris via Skicka Direkt
1–50
51–100
101–250
251–500
501–1 000
1 001–2 000
175,00
190,00
230,00
255,00
315,00
365,00
141,00
156,00
185,00
210,00
265,00
300,00

Mottagningsbevis 25 kr.

Minsta mått

90 x 140 mm
Rulle:
Längd = 100 mm
Längd + dubbla diametern = 170 mm

Största mått

Längd = 600 mm
Längd + bredd + tjocklek = 900 mm
Rulle:
Längd = 900 mm
Längd + dubbla diametern = 1 040 mm

Tillägg för skrymmande

Från och med den 1 januari 2020 så ingår skrymmandetillägg i priset för frimärkta brev.