Priser och villkor

Information till våra avtalskunder om kapacitetstillägg

Kapacitetstillägg införs för vissa pakettjänster under perioden 22 november 2021 till 14 januari 2022.

Det är glädjande att e-handeln är fortsatt stark, vilket senaste E-barometern visar. Samtidigt skapar det utmaningar både för oss, övriga transportföretag och för alla kunder under årets högsäsong, som börjar i samband med Black Friday och pågår till efter julhelgerna.

Det innebär en extra stor volymökning under en begränsad tid och sker under en period där efterfrågan på resurser är högre än tillgången vilket markant ökar våra kostnader per paket under denna period.

För att möta utmaningen med stora volymer under kort tid och för att minimera påverkan för kunder och slutkonsumenter vidtar vi en rad åtgärder under perioden, till exempel:

  • hyr in extra transportkapacitet i form av lastbilar och chaufförer
  • anställer extrapersonal
  • utökar öppettider på utlämningsställen
  • öppnar tillfälliga utlämningsställen under perioden
  • levererar hem till mottagarna på helger

För att kunna hantera de extra kostnaderna inför vi ett kapacitetstillägg för våra avtalskunder under perioden 22 november 2021 – 14 januari 2022. Tillägget är 4 kronor per kolli för tjänsterna PostNord MyPack Collect, PostNord MyPack Home, PostNord Return Drop Off och PostNord Return Pickup.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta din säljare eller vår kundservice.