Priser och villkor

Flygtillägg

På grund av Covid-19 och den pandemi som påverkat hela världen har flygkapaciteten minskat och transportkostnaderna utanför Europa ökat.

Av denna anledning kommer PostNord under en begränsad period från och med 1 januari 2021 att ta ut ett flygtillägg för vissa destinationer. Flygtillägget kommer att baseras på försändelsens vikt och gäller tjänsterna:

  • PostNord Parcel (endast för avtalskunder)
  • International Parcel 
  • Varubrev utrikes
  • Spårbart brev utrikes
  • Rek utrikes

Vi reserverar oss för att fler länder kan tillkomma samt att avgifterna för flygtillägget kan komma att justeras.

Aktuellt flygtillägg (pdf) t.o.m. 31 oktober 2021

Flygtillägg (pdf) fr.o.m. 1 november 2021