Faktablad våra tjänster

Här presenterar vi kortfattade beskrivningar av våra tjänster i pdf-format. Om något faktablad saknas, eller om du saknar information om en viss tjänst, kan det bero på att den bytt namn eller ersatts av en annan tjänst. Här hittar du också inlämningsställen och brevområden.

För mer information om våra tjänster är du välkommen att kontakta kundservice.

Tjänst Beskrivning Gällande Kommande
1:a-klassbrev inrikes Faktablad 2021-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Faktablad 2021-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Översikt Lågprisområden 2016-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
1:a-klassbrev sändning inrikes Faktablad Reserverad sen inlämning 2019-01-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Förändrade villkor för förmedlare 2017-12-13
1:a-klassbrev sändning inrikes Kundsändningsprofil 2017-06-28
1:a-klassbrev sändning inrikes Volyminmatning för samsorterad sändning 2017-08-06
1:a-klassbrev sändning inrikes Stora brev med sorteringskod 2021-01-01
1:a-klassbrev utrikes Faktablad 2021-05-03
1:a-klassbrev utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Adresserad DR Faktablad 2021-01-01
Adresserad DR Översikt Lågprisområden 2016-01-01
Adresserad DR Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Adresserad DR Förändrade villkor för förmedlare 2017-12-13
Adresserad DR Kundsändningsprofil 2017-06-28
Adresserad DR Volyminmatning för samsorterad sändning 2017-08-06
Adressinformation Faktablad med pris 2020-01-01
Adressköp Faktablad 2020-01-01
Brev Faktablad Julpost 2020-03-01
Brev Faktablad Brev 2021-01-01
Brev Skicka Lätt inrikes Faktablad 2021-01-01
Brevsändningar utrikes Faktablad 2021-05-03
Brevsändningar utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Brevsändningar utrikes Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
eBREV Faktablad 2021-01-01
Effektmätningar Faktablad med pris Premium 2021-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Faktablad 2021-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Översikt Lågprisområden 2016-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Ekonomibrev sändning inrikes Förändrade villkor för förmedlare 2017-12-13
Ekonomibrev sändning inrikes Kundsändningsprofil 2017-06-28
Ekonomibrev sändning inrikes Volyminmatning för samsorterad sändning 2017-08-06
Elektroniskt Fakturaunderlag Faktablad 2020-01-01
EMS International Express Faktablad 2021-01-01
EMS International Express Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
EMS International Express Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Direktbetalande kunder 2020-03-01 2020-03-01
EMS International Express Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Avtalskunder 2020-03-01 2020-03-01
Expressbrev inrikes Faktablad 2021-05-03
Expresspaket Faktablad 2021-05-03
Frankering med frankeringsmaskin Faktablad 2021-01-01
Frankeringsservice Faktablad med pris 2021-01-01
Gratistidningar Faktablad med pris 2021-01-01
Gratistidningar Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
InNight Faktablad 2017-01-01
InNight Faktablad för InNight - retursändning 2016-04-01
International Parcel Faktablad 2021-05-03
Kundportalen, Customer Portal Business Faktablad 2016-01-01
Kundretur Brev Utrikes Faktablad 2018-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Områdesanalys 2021-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Transaktionsanalys 2021-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Svarsanalys 2021-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris Kundanalys 2021-01-01
Marknads och Kundanalyser Faktablad med pris E-handelsanalys 2021-01-01
Minnespoststämpel Faktablad med pris 2018-04-01
Oadresserad DR Exklusiv Faktablad 2021-01-01
Oadresserad DR Exklusiv Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Oadresserad DR Exklusiv Faktablad för förmedlare 2020-01-01
Oadresserad DR Standard Faktablad 2021-01-01
Oadresserad DR Standard Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Oadresserad DR Standard Faktablad för förmedlare 2020-01-01
Pacsoft Online Faktablad 2016-01-01
Porto Betalt Faktablad 2020-01-01
Porto Betalt Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Portokoder Faktablad Brev 2021-01-01
Postbox Faktablad med pris 2021-01-01
Postförskott Faktablad Postförskott 2020-05-04
Postförskott Faktablad Brev Postförskott 2021-05-03
PostNord Collection Request Faktablad för tilläggstjänsten Collection Request 2019-05-02
PostNord Groupage Faktablad 2021-01-01
PostNord MyPack Collect Faktablad 2021-05-03
PostNord MyPack Home Faktablad 2021-05-03
PostNord MyPack Home Small Faktablad 2021-05-03
PostNord Pallet Faktablad 2021-05-03
PostNord Parcel Faktablad för PostNord Parcel 2021-05-03
PostNord Part Loads Faktablad 2021-01-01
PostNord Return Drop Off Faktablad 2021-05-03
PostNord Return Pickup Faktablad 2021-05-03
Postpaket Faktablad 2018-09-01
Postpaket Utrikes 2018-09-01
Posttidning A och B Faktablad Posttidningar inrikes 2021-01-01
Posttidning A och B Posttidningar, utseende och innehåll 2016-01-01
Posttidning A och B Översikt Lågprisområden 2016-01-01
Posttidning A och B Prisparametrar 2019-01-01
Posttidning A och B Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Posttidning A och B Faktablad Reserverad sen inlämning 2019-01-01
Posttidning Utrikes Faktablad 2021-01-01
Posttidning Utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Posttidning Utrikes Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Posttidning Utrikes Sändningar Faktablad 2021-01-01
Posttidning Utrikes Sändningar Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Posttidning Utrikes Sändningar Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Rek inrikes Faktablad 2021-05-03
Rek utrikes Faktablad 2021-05-03
Rek utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Rek utrikes Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Direktbetalande kunder 2020-03-01 2020-03-01
Rek utrikes Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Avtalskunder 2020-03-01 2020-03-01
Returservice Faktablad 2016-01-01
Returuppdrag 2020-05-04
Riktiga Vykort Faktablad med pris Riktiga Vykort 2021-01-01
ShopGun ShopGun-Faktablad_med_pris 2016-10-24
Skapa Utskick Skapa Utskick eBrev Webb Faktablad 2020-01-01
Skapa Utskick Skapa Utskick e-Faktura 2019-04-01
Skicka Hem Faktablad 2021-01-01
Spårbart brev utrikes Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Spårbart brev utrikes Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Direktbetalande kunder 2020-03-01 2020-03-01
Spårbart brev utrikes Faktablad, Spårbara utrikes försändelser Avtalskunder 2020-03-01 2020-03-01
Spårbart brev utrikes Faktablad 2021-05-03
Svarspost Direkt, Svarspost Inrikes, Frisvar & Frankosvar Faktablad med pris 2021-01-01
Svarspost Direkt, Svarspost Inrikes, Frisvar & Frankosvar Faktablad med pris Svarspost Nyckelbricka 2021-01-01
Svarspost Direkt, Svarspost Inrikes, Frisvar & Frankosvar Faktablad med pris, Svarspost Direkt 2021-01-01
Svarspost utrikes, IBRS Faktablad 2020-01-01
Uppslaget Faktablad med pris 2021-01-01
Utkörning och Hämtning Faktablad med pris Utkörning Hämtning 2021-01-01
Varubrev Faktablad 2021-05-03
Varubrev Faktablad Brevförsändelser priszoner 2021-02-01
Varubrev Inlämningsställen och brevområden 2021-05-03
Varubrev Teknisk specifikation 2020-03-11
Varubrev (eng) Teknisk specifikation 2020-03-11
Varuförsäkring Förköpsinformation - För kontantbetalande kunder 2021-09-01
Varuförsäkring Sammanfattning försäkringsvillkor - För kunder med avtal 2021-01-01
We Mail Faktablad 2019-11-05
Vägtransporter inom Europa Österrike 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Tyskland 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Spanien 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Schweiz 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Danmark 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Belgien 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa England 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Finland 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Frankrike 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Holland 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Italien 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Norge 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Portugal 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Turkiet 2016-04-01
Vägtransporter inom Europa Polen 2016-04-01
Värde Faktablad 2021-05-03