Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Drivmedelstillägg ändrades den 1 januari

Information till våra avtalskunder om drivmedelstillägg (DMT)

De nya fraktpriserna som gäller från den första januari är satta baserade på kända kostnader och inkluderar förändringen av föregående års drivmedelstillägg.

Tidigare år har drivmedelsförändringen lagts in i fraktpriserna så att DMT varit noll i januari. För att öka transparensen för dig som kund och undvika osäkerhet kring den faktiska prisutvecklingen på drivmedel årets sista månader sker detta nu istället genom en förändring av basmånad. Det gör det möjligt att redovisa exakt hur stor denna komponent är.

Drivmedelstillägget för januari blir därför inte nödvändigtvis noll, men kommer att vara lägre än om drivmedelsförändringen inte hade lagts in i fraktpriset.

Under året kommer nivån på drivmedelstillägget att redovisas separat från fraktpriserna och nivån justeras månadsvis baserat på underliggande indexförändringar, precis som tidigare.

Customer service