Tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg

PostNord tillämpar villkoret om Drivmedels-, Svavel- och Valutatillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg  och valutatillägg nedan. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Drivsmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall och styckegods inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark.
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan. För januari månad 2016 kommer PostNord dock att kompensera sig för statlig pålaga om ökad bränsleskatt som träder i kraft 1 januari 2016.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

PostNord införde den 1 januari 2015 ett extra tillägg till vissa länder på tjänsten InNight. Den 1 februari 2015 införde PostNord även ett extra tillägg på fler tjänster och länder.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, december 2021 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, november 2021 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, oktober 2021 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Aktuellt VDBS-tillägg 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för alla kunder och startade från 1 februari 2015.

Land november (kronor) november (euro)
Tyskland 32,77 % 26,32 %
Holland 33,51 % 25,98 %
Belgien 32,91 % 25,38 %
Luxemburg 32,91 % 25,38 %
Frankrike 34,00 % 26, 48 %
Spanien 35,20 % 27,67 %
Portugal 35,20 % 27,67 %
Storbritannien 21,31 % 22,47 %
Irland 23,42 % 28,79 %
Österrike 33,60 % 26,08 %
Schweiz 33,30 %​ 25,78 %​
Italien 33,10 %​ 25,58 %​
Polen 31,78 %​ 25,33 %​
Lettland 32,58 %​ 26,13%​
Estland 31,98 %​ 25,53 %​
Litauen 33,47 %​ 27,02 %​
Övriga 33,07 % 26,62 %
Norge 8,37 % 8,37 %
Danmark 13,79 % 13,79 %
Finland 20,39 % 25,89 %
Inrikes 8,90 % 8,90 %

Aktuellt VDBS-tillägg 2021

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land november (kronor) november (euro)
Tyskland 4,99 % 4,99 %
Holland 4,89 % 4,89 %
Belgien 4,99 % 4,99 %
Luxemburg 4,99 % 4,99 %
Frankrike 5,54 % 5,54 %
Spanien 6,18 % 6,18 %
Portugal 6,18 % 6,18 %
Storbritannien 5,35 % 5,35 %
Irland 5,35 % 5,35 %
Österrike 5,43 % 5,43 %
Schweiz 5,32 % 5,32 %
Italien 5,43 % 5,43 %
Polen 4,45 % 4,45 %
Lettland 4,45 % 4,45 %
Estland 4,24 % 4,24 %
Litauen 4,78 % 4,78 %
Övriga 5,43 % 5,43 %
Norge 3,03 % 3,03 %
Danmark 3,03 % 3,03 %
Finland 3,03 % 3,03 %
Inrikes 8,90 % 8,90 %