Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Tillägg

Drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package-tillägg

PostNord tillämpar villkoret om drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package tillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg, valutatillägg och Mobilty Package tillägg nedan. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall, styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark) samt partigods (inom Sverige).
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag. Från den 1 april 2022 kommer drivmedelstillägget att baseras på ytterligare ett index inom transportkostnadsindex som avser HVO.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Mobility Package-tillägg

Mobility Package-tillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Pall och styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark)
  • Parti- och styckegods (inom Sverige och till övriga Europa)
  • InNight inrikes och utrikes

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad.

Aktuella tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, maj 2022 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, april 2022 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, mars 2022 (pdf)

Mobility Package-tillägg, maj 2022 (pdf)
Mobility Package-tillägg, april 2022 (pdf)
Mobility Package-tillägg, mars 2022 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Fr. o. m. 1 april 2022 tillämpas ett nytt viktat nyckeltal för VDBS HVO. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Se även tillägg för Mobility Package (pdf) ovan.

Aktuella VDBS-tillägg

VDBS 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för befintliga kunder som startat från 1 februari 2015 t.o.m. 31 december 2019.

Land maj (kronor) maj (euro)
Tyskland 46,36 % 40,53 %
Holland 45,35 % 39,82 %
Belgien 45,27 % 39,49 %
Luxemburg 45,27 % 39,49 %
Frankrike 48,95 % 41,94 %
Spanien 53,24 % 44,76 %
Portugal 53,24 % 44,76 %
Storbritannien 57,35 % 43,74 %
Irland 62,03 % 48,84 %
Österrike 48,03 % 41,27 %
Schweiz 47,21 %​ 40,70 %​
Italien 47,53 %​ 40,77 %​
Polen 42,78 %​ 38,18 %​
Lettland 43,58 %​ 38,98 %​
Estland 41,95 %​ 37,84 %​
Litauen 46,02 %​ 40,69 %​
Övriga 48,72 % 41,91 %
Norge 22,84 % 15,96 %
Danmark 31,21 % 23,89 %
Finland 66,64 % 45,01 %
Inrikes 21,50 % 20,90 %

 

VDBS 2020

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land maj (kronor) maj (euro)
Tyskland 20,58 % 20,58 %
Holland 20,03 % 20,03 %
Belgien 20,58 % 20,58 %
Luxemburg 20,58 % 20,58 %
Frankrike 23,32 % 23,32 %
Spanien 26,62 % 26,62 %
Portugal 26,62 % 26,62 %
Storbritannien 30,68 % 31,82 %
Irland 30,11 % 30,11 %
Österrike 22,78 % 22,78 %
Schweiz 22,23 % 22,23 %
Italien 22,78 % 22,78 %
Polen 17,83 % 17,83 %
Lettland 17,83 % 17,83 %
Estland 16,73 % 16,73 %
Litauen 19,48 % 19,48 %
Övriga 22,78 % 22,78 %
Norge 15,38 % 15,38 %
Danmark 15,38 % 15,38 %
Finland 17,48 % 21,67 %
Inrikes 21,50 % 21,50 %

 

VDBS HVO

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som har transporter med HVO.

Land maj (kronor) maj (euro)
Tyskland 24,63 % 24,63 %
Holland 23,91 % 23,91 %
Belgien 24,63 % 24,63 %
Luxemburg 24,63 % 24,63 %
Frankrike 28,26 % 28,26 %
Spanien 32,61 % 32,61%
Portugal 32,61 % 32,61 %
Storbritannien 35,61 % 36,76%
Irland 35,04 % 35,04 %
Österrike 27,53 % 27,53 %
Schweiz 26,81 % 26,81 %
Italien 27,53 % 27,53 %
Polen 21,00 % 21,00 %
Lettland 21,00 % 21,00 %
Estland 19,55 % 19,55 %
Litauen 23,18 % 23,18 %
Övriga 27,53 % 27,53 %
Norge 20,31 % 20,31 %
Danmark 20,31 % 20,31 %
Finland 22,41 % 26,60 %
Inrikes 21,50 % 21,50 %