Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Tillägg

Drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package-tillägg

PostNord tillämpar villkoret om drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package tillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg, valutatillägg och Mobilty Package tillägg nedan. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall, styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark) samt partigods (inom Sverige).
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag. Från den 1 april 2022 kommer drivmedelstillägget att baseras på ytterligare ett index inom transportkostnadsindex som avser HVO.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Mobility Package-tillägg

Mobility Package-tillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Pall och styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark)
  • Parti- och styckegods (inom Sverige och till övriga Europa)
  • InNight inrikes och utrikes

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad.

Aktuella tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, juli och augusti 2022 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, juni 2022 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, maj 2022 (pdf)

Mobility Package-tillägg, juli och augusti 2022 (pdf)
Mobility Package-tillägg, juni 2022 (pdf)
Mobility Package-tillägg, maj 2022 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Fr. o. m. 1 april 2022 tillämpas ett nytt viktat nyckeltal för VDBS HVO. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Se även tillägg för Mobility Package (pdf) ovan.

Aktuella VDBS-tillägg

VDBS 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för befintliga kunder som startat från 1 februari 2015 t.o.m. 31 december 2019.

Land juli och augusti (kronor) juli och augusti (euro)
Tyskland 58,13 % 49,98 %
Holland 58,40 % 48,90 %
Belgien 58,41 % 48,91 %
Luxemburg 58,41 % 48,91 %
Frankrike 62,52 % 53,02 %
Spanien 67,33 % 57,83 %
Portugal 67,33 % 57,83 %
Storbritannien 60,95 % 64,34%
Irland 62,65 % 69,44 %
Österrike 61,51 % 52,01 %
Schweiz 60,61 %​ 51,11 %​
Italien 61,01 %​ 51,51 %​
Polen 54,12 %​ 45,98 %​
Lettland 54,92 %​ 46,78 %​
Estland 53,12 %​ 44,97 %​
Litauen 57,62 %​ 49,48 %​
Övriga 60,84 % 52,69 %
Norge 25,25 % 25,25 %
Danmark 33,67 % 33,67 %
Finland 48,19 % 72,69 %
Inrikes 23,80 % 23,80 %

 

VDBS 2020

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land juli och augusti (kronor) juli och augusti (euro)
Tyskland 23,08 % 23,08 %
Holland 22,46 % 22,46 %
Belgien 23,08 % 23,08 %
Luxemburg 23,08 % 23,08 %
Frankrike 26,19 % 26,19 %
Spanien 29,93 % 29,93 %
Portugal 29,93 % 29,93 %
Storbritannien 36,09 % 36,87 %
Irland 35,71 % 35,71 %
Österrike 25,57 % 25,57 %
Schweiz 24,95 % 24,95 %
Italien 25,57 % 25,57 %
Polen 19,97 % 19,97 %
Lettland 19,97 % 19,97 %
Estland 18,72 % 18,72 %
Litauen 21,83 % 21,83 %
Övriga 25,57 % 25,57 %
Norge 17,43 % 17,43 %
Danmark 17,43 % 17,43 %
Finland 19,85 % 24,69 %
Inrikes 23,80 % 23,80 %

 

VDBS HVO

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som har transporter med HVO.

Land juli och augusti (kronor) juli och augusti (euro)
Tyskland 29,74 % 29,74 %
Holland 28,82 % 28,82 %
Belgien 29,74 % 29,74 %
Luxemburg 29,74 % 29,74 %
Frankrike 34,30 % 34,30 %
Spanien 39,77 % 39,77 %
Portugal 39,77 % 39,77 %
Storbritannien 44,20 % 44,97 %
Irland 43,81 % 43,81 %
Österrike 33,38 % 33,38 %
Schweiz 32,47 % 32,47 %
Italien 33,38 % 33,38 %
Polen 25,18 % 25,18 %
Lettland 25,18 % 25,18 %
Estland 23,35 % 23,35 %
Litauen 27,91 % 27,91 %
Övriga 33,38 % 33,38 %
Norge 25,54 % 25,54 %
Danmark 25,54 % 25,54 %
Finland 27,96 % 32,80 %
Inrikes 27,30 % 27,30 %