Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Tillägg

Drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package-tillägg

PostNord tillämpar villkoret om drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package tillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg, valutatillägg och Mobilty Package tillägg nedan. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall, styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark) samt partigods (inom Sverige).
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag. Från den 1 april 2022 kommer drivmedelstillägget att baseras på ytterligare ett index inom transportkostnadsindex som avser HVO.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Mobility Package-tillägg

Mobility Package-tillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Pall och styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark)
  • Parti- och styckegods (inom Sverige och till övriga Europa)
  • InNight inrikes och utrikes

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad.

Aktuella tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, december 2022 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, november 2022 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, oktober 2022 (pdf)

Mobility Package-tillägg, december 2022 (pdf)
Mobility Package-tillägg, november 2022 (pdf)
Mobility Package-tillägg, oktober 2022 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Fr. o. m. 1 april 2022 tillämpas ett nytt viktat nyckeltal för VDBS HVO. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Se även tillägg för Mobility Package (pdf) ovan.

Aktuella VDBS-tillägg

VDBS 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för befintliga kunder som startat från 1 februari 2015 t.o.m. 31 december 2019.

Land december (kronor) december (euro)
Tyskland 56,86 % 46,90 %
Holland 57,35 % 45,72 %
Belgien 57,29 % 45,67 %
Luxemburg 57,29 % 45,67 %
Frankrike 61,10 % 49,47 %
Spanien 65,55 % 53,92 %
Portugal 65,55 % 53,92 %
Storbritannien 51,74 % 55,17 %
Irland 54,17 % 62,48 %
Österrike 60,16 % 48,53 %
Schweiz 59,32 %​ 47,69 %
Italien 59,66 %​ 48,03 %​
Polen 53,16 % 43,19%​
Lettland 53,96 %​ 43,99 %​
Estland 52,27 %​ 42,30 %​
Litauen 56,48 %​ 46,51 %​
Övriga 59,33 % 49,36 %
Norge 23,56 % 23,56 %
Danmark 33,80 % 33,80 %
Finland 47,90 % 72,15 %

 

VDBS 2020

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land december (kronor) december (euro)
Tyskland 20,94 % 20,82 %
Holland 20,37 % 20,24 %
Belgien 20,95 % 20,82 %
Luxemburg 20,95 % 20,82 %
Frankrike 23,80 % 23,67 %
Spanien 27,23 % 27,10 %
Portugal 27,23 % 27,10 %
Storbritannien 29,49 % 30,31 %
Irland 29,13 % 29,23 %
Österrike 23,23 % 23,10 %
Schweiz 22,66 % 22,53 %
Italien 23,23 % 23,10 %
Polen 18,08% 17,97 %
Lettland 18,08 % 17,97 %
Estland 16,94 % 16,83 %
Litauen 19,79 % 19,68 %
Övriga 23,22 % 23,11 %
Norge 16,00 % 16,00 %
Danmark 16,33 % 16,33 %
Finland 18,48 % 23,25 %

 

VDBS HVO

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som har transporter med HVO.

Land december (kronor) december (euro)
Tyskland 26,48 % 26,37 %
Holland 25,68 % 25,55 %
Belgien 26,49 % 26,36 %
Luxemburg 26,49 % 26,36 %
Frankrike 30,55 % 30,48 %
Spanien 35,42 % 35,29 %
Portugal 35,42 % 35,29 %
Storbritannien 36,24 % 37,06 %
Irland 35,88 % 35,97 %
Österrike 29,74 % 29,61 %
Schweiz 28,93 % 28,80 %
Italien 29,74 % 29,61 %
Polen 22,42 % 22,31 %
Lettland 22,42 % 22,31 %
Estland 20,79 % 20,68 %
Litauen 24,86 % 24,74 %
Övriga 29,73 % 29,62 %
Norge 22,74 % 22,74 %
Danmark 23,08 % 23,08 %
Finland 25,22 % 30,00 %