Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Tillägg

Drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package-tillägg

PostNord tillämpar villkoret om drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package tillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg, valutatillägg och Mobilty Package tillägg nedan. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall, styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark) samt partigods (inom Sverige).
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag. Från den 1 april 2022 kommer drivmedelstillägget att baseras på ytterligare ett index inom transportkostnadsindex som avser HVO.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Mobility Package-tillägg

Mobility Package-tillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Pall och styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark)
  • Parti- och styckegods (inom Sverige och till övriga Europa)
  • InNight inrikes och utrikes

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad.

Aktuella tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, april 2023 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, mars 2023 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, februari 2023 (pdf)

Mobility Package-tillägg, april 2023 (pdf)
Mobility Package-tillägg, mars 2023 (pdf)
Mobility Package-tillägg, februari 2023 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Fr. o. m. 1 april 2022 tillämpas ett nytt viktat nyckeltal för VDBS HVO. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Se även tillägg för Mobility Package (pdf) ovan.

Aktuella VDBS-tillägg

VDBS 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för befintliga kunder som startat från 1 februari 2015 t.o.m. 31 december 2019.

Land mars (kronor) mars (euro)
Tyskland 51,44 % 39,65 %
Holland 52,27 % 38,51 %
Belgien 52,02 % 38,27 %
Luxemburg 52,02 % 38,27 %
Frankrike 54,91 % 41,15 %
Spanien 58,25 % 44,49 %
Portugal 58,25 % 42,35 %
Storbritannien 38,18 % 42,35 %
Irland 41,01 % 50,84 %
Österrike 54,15 % 40,39 %
Schweiz 53,49 %​ 39,74 %​
Italien 53,65 %​ 39,89 %​
Polen 48,66 % 36,86 %​
Lettland 49,46 %​ 37,66 %​
Estland 48,14 %​ 36,35 %​
Litauen 51,43 %​ 39,63 %
Övriga 53,17 % 41,37 %
Norge 18,39 % 18,39 %
Danmark 28,76 % 28,76 %
Finland 40,11 % 56,11 %

 

VDBS 2020

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land mars (kronor) mars (euro)
Tyskland 17,67 % 15,99 %
Holland 17,39 % 15,43 %
Belgien 17,81 % 15,85 %
Luxemburg 17,81 % 15,85 %
Frankrike 19,87 % 17,91 %
Spanien 22,35 % 20,39 %
Portugal 22,35 % 20,39 %
Storbritannien 19,42 % 20,93 %
Irland 19,37 % 20,77 %
Österrike 19,46 % 17,50 %
Schweiz 19,05 % 17,09 %
Italien 19,46 % 17,50 %
Polen 15,60 % 13,92 %
Lettland 15,60 % 13,92 %
Estland 14,77 % 13,09 %
Litauen 16,84 % 15,16 %
Övriga 19,32 % 17,64 %
Norge 11,58 % 11,58 %
Danmark 13,18 % 13,18 %
Finland 14,30 % 16,94 %

 

VDBS HVO

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som har transporter med HVO.

Land mars (kronor) mars (euro)
Tyskland 23,61 % 21,93 %
Holland 23,08 % 21,12 %
Belgien 23,75 % 21,79 %
Luxemburg 23,75 % 21,79 %
Frankrike 27,11 % 25,15 %
Spanien 31,14 % 29,18 %
Portugal 31,14 % 29,18 %
Storbritannien 26,66 % 28,17 %
Irland 26,60 % 28,00 %
Österrike 26,43 % 24,48 %
Schweiz 25,76 % 23,80 %
Italien 26,43 % 24,48 %
Polen 20,25 % 18,57 %
Lettland 20,25 % 18,57 %
Estland 18,90 % 17,23 %
Litauen 22,26 % 20,58 %
Övriga 26,29 % 24,62 %
Norge 18,81  % 18,81 %
Danmark 20,41 % 20,41 %
Finland 21,53 % 24,18 %