Farligt gods

Viktig information till dig som skickar biologiska prover kategori B /UN3373

I pandemitider ser vi en ökning av försändelser märkta UN3373, biologiska prover kategori B och vill påminna hur du som avsändare ska agera för att provet ska komma fram på rätt sätt.

Det är av yttersta vikt att försändelsen är rätt förpackad. Det är ditt ansvar som avsändare eller tillhandahållare av svarspost att provet packas rätt. Regelverket styrs av internationella föreskrifter om transport av farligt gods, och vi på PostNord kan inte påverka dem.

Felaktig förpackad försändelse kan leda till försening

En felaktigt förpackad försändelse riskerar att försenas, och därmed kan också känsligt innehåll förstöras. Därför är det viktigt att du är noggrann när du skickar biologiska prover kategori B.

Försändelser som skickas med PostNord ska alltid förpackas för att klara reglerna för flygförsändelser, eftersom post ofta distribueras via flyg. Därför ska biologiska prover kategori B/UN3373 vara packat enligt IATA DGR:s Packningsinstruktion 650.

IATA DGR:s Packningsinstruktion 650

 • Förpackningen ska bestå av minst tre komponenter.
 • Ett tätt primärkärl (till exempel ett plaströr).
 • Vid vätskor absorberande material i tillräcklig mängd för att ta upp all vätska i primärkärlet.
 • En tät sekundärförpackning (till exempel en plastpåse med tät tejpförslutning).
 • En yttre förpackning av styvt material (till exempel kartong).

Det är inte tillåtet att skicka biologiska prover av den här typen med mjuka kuvert eller vadderade påsar som ytteremballage när du anlitar PostNord.

Försändelsen ska även märkas med:

 • Avsändarens namn och adress.
 • Mottagarens namn och adress.
 • Den diamantformade märkningen (etiketten ska minst vara 50 mm x 50 mm) med UN-numret inskrivet (minst 6 mm stor text).

Du kan hitta fullständiga instruktioner för hur prover ska förpackas och märkas i bland annat foldern Packa provet rätt, som finns på folkhalsomyndigheten.se.

Om förpackningen inte följer villkoren kan den till exempel stoppas i flygkontroller, bli försenad och i förlängningen orsaka högre kostnader. Vi på PostNord hoppas att du med ledning av den här informationen kan hjälpa oss att leverera dina prover snabbt och säkert. Det är alltid avsändarens ansvar att godset är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokument medföljer.

Läs mer om farligt gods som är tillåtet att skickas som brev (pdf).

Att tänka på

 • IATA DGR:s Packningsinstruktion 650 gäller vid postbefordran (innebär bland annat styvt yttre emballage).
 • Det är du som avsändare eller ägare av svarspostkundnumret som ansvarar för klassificering av innehåll och att rätt förpackning används.
 • Anpassa förpackningen så att den går ner i våra gula brevlådor om du använder brevtjänster – max 30 mm tjockt.
 • Du får endast lämna in UN3373 till PostNord via gul brevlåda, till något av våra Företagscenter eller via upphämtningsavtal. Det är inte tillåtet att lämna in till postombud.

Är du osäker?

Du är alltid välkommen att kontakta din säljkontakt eller vår kundservice om du är osäker.