Förbjudet innehåll

Här är några exempel på innehåll som inte är tillåtet att skicka.

Kyla och värme

Varor som behöver kylförvaring för att inte förkorta sin hållbarhet.
Undantag: Varor som förpackas i torr-is enligt IATA:s förpackningsinstruktioner.

Döda eller levande djur

Läs mer om generella undantag och döda djur till SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet.

Generella undantag: Bin, blodiglar, silkesmaskar, bananflugor av familjen Drosophilidae samt parasiter och förstörare av skadliga insekter mellan officiellt erkända institutioner.

Undantag – PostNord Parcel: Döda djur som ska skickas till SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet. De ska vara förpackade enligt instruktioner som finns på respektive webbplats och skickas med tjänsten PostNord Parcel. Om godkänt emballage inte skickas enligt instruktionerna, returneras paketet till avsändaren.

Instruktioner SVA
Instruktioner Naturhistoriska Riksmuseet

Dyrbart innehåll

Dyrbart innehåll är till exempel guld, silver, ädelstenar, mynt, sedlar och värdepapper.

Vapen och vapendelar samt kopior av dessa

Undantag: Vapen och vapendelar som skickas inrikes med tjänsten Värde.

Narkotika och droger

Narkotika och droger är inte tillåtet att skicka.

Farligt gods

Varor och ämnen som klassas som farligt gods får du inte skicka. För vissa tjänster får så kallad begränsad mängd farligt gods skickas. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om vad som är tillåtet och inte tillåtet att skicka i respektive tjänstevillkorPostNords allmänna kundvillkor för näringsidkare och andra organisationer – PAKN (pdf) samt PostNords allmänna villkor – PAV (pdf).

Här ger vi några exempel på innehåll som klassas som farligt gods.