Farligt gods

Innehåll som inte är tillåtet att skicka riskerar att stoppas av oss. Det kan även stoppas av Tullverket om du skickar brev och paket utanför EU. Det är avsändaren som ansvarar för innehållet och att det är tillåtet att skicka.

Varor och ämnen som klassas som farligt gods får du inte skicka med post.

För vissa tjänster får så kallad begränsad mängd farligt gods skickas. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer om vad som är tillåtet och inte tillåtet att skicka i respektive tjänstevillkorPostNords allmänna kundvillkor för näringsidkare och andra organisationer – PAKN (pdf) samt PostNords allmänna villkor – PAV (pdf).

Exempel på innehåll som klassas som farligt gods

Explosiva ämnen

 • ammunition
 • pyrotekniskt material
 • tändare
 • tändrör
 • tändhattar till leksaksvagn

Komprimerade, kondenserade gaser

 • brandsläckare som innehåller gaser under tryck
 • aerosolprodukter/sprayburkar
 • butan
 • gaständare

Brandfarliga vätskor

 • bensin
 • lösningsmedel
 • rengöringsmedel
 • målarfärg
 • lacknafta

Brandfarliga fasta ämnen

 • självantändande ämnen och ämnen som utvecklar gas vid kontakt med vatten, t.ex. tändstickor
 • film av cellulosanitrat
 • material som blir farliga vid väta

Oxiderade ämnen och organiska peroxider

 • ämnen som lätt antänds av syre
 • hår- och textilfärger
 • vissa blekmedel/pulver
 • visst klister och bindemedel
 • gifter, mediciner och toxiner inklusive droger

Giftiga och smittförande ämnen

 • smittförande ämne kategori A UN 2814 och UN 2900

Undantag: Biologiskt ämne kategori B UN 3373 får skickas under förutsättning att de är förpackade enligt ICAO-TI och IATA-DGR:s förpackningsinstruktion PI 650.

Radioaktiva ämnen

 • medicinska prover eller forskningsprover som innehåller radioaktiva ämnen

Frätande ämnen

 • frätande rengöringsvätskor
 • frätande medel för förebyggande eller borttagande av rost
 • instrument som innehåller kvicksilver eller batterivätskor

Andra farliga ämnen

 • material som har sövande, skadliga, giftiga eller andra egenskaper och som kan förorsaka starkt obehag vid läckage
 • material som är starkt magnetiska
 • försändelser som innehåller batterier

Undantag - Utrikes brev: För Utrikes brev får max 2 lithiumbatterier eller 4 lithiumceller skickas, och de ska då vara installerade i utrustningen och förpackade enligt PI 967 eller PI 970, sektion II i ICAO-regelverk.

Utrikes försändelser

För Utrikes försändelser kan särskilda restriktioner gälla och många länder har importrestriktioner.

Se vad som gäller för respektive land.

Försändelser som ska transporteras med flyg

För att uppfylla flygsäkerhetsreglerna ska försändelser enligt EU-direktiv röntgas. Detta gäller både in- och utrikestransporter. I de fall där röntgen inte kan klargöra försändelsens innehåll, kommer den, om det är möjligt, att skickas med andra transportsätt som tåg eller bil. Detta leder till att försändelsen blir försenad. Om det inte är möjligt med annat transportsätt returneras försändelsen till avsändaren. Försändelserna kan även ha restriktioner av innehåll som är utfärdade av IATA/ICAO.

Övrigt

Naturligtvis får du inte heller skicka varor som kan skada personal, andra paket eller PostNords utrustning.

Försändelser till utlandet

Vi har samlat viktig information för dig som ska skicka brev, paket eller pall till utlandet. Du hittar bland annat vanliga frågor och svar, information om vilka tull- och frakthandlingar som krävs samt andra användbara länkar. Till tullinformation.

Försändelser inom EU

När du skickar varor inom EU ska du alltid bifoga en säkerhetsdeklaration (pdf).

 

Är du osäker på vad som gäller för din försändelse?

Du kan alltid skicka e-post till oss, och vill du hellre ringa så svarar kundservice på vardagar 08.00–17.00.  

Kontakta oss