Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vad får du skicka?

Här kan du läsa om vad som är och inte är tillåtet att skicka.

Skickar du innehåll som inte är tillåtet kan det stoppas av PostNord eller av tullen om det skickas utanför EU.

Varor och ämnen som klassas som farligt gods får du inte skicka. För vissa tjänster får så kallad begränsad mängd farligt gods skickas.

Försändelser som flygs kan ha särskilda begränsningar.

Det är avsändaren som ansvarar för att innehållet i en försändelse är tillåtet att skicka.

Här är några exempel på innehåll som inte är tillåtet att skicka

Kyla och värme

Varor som behöver kylförvaring för att inte förkorta sin hållbarhet.
Undantag: Varor som förpackas i torr-is enligt IATA:s förpackningsinstruktioner.

Döda eller levande djur

Läs mer om generella undantag och döda djur till SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet.

Generella undantag: Bin, blodiglar, silkesmaskar, bananflugor av familjen Drosophilidae samt parasiter och förstörare av skadliga insekter mellan officiellt erkända institutioner.

Undantag – PostNord Parcel: Döda djur som ska skickas till SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet. De ska vara förpackade enligt instruktioner som finns på respektive webbplats och skickas med tjänsten PostNord Parcel. Om godkänt emballage inte skickas enligt instruktionerna, returneras paketet till avsändaren.
Instruktioner Naturhistoriska Riksmuseet

Dyrbart innehåll

Dyrbart innehåll är till exempel guld, silver, ädelstenar, mynt, sedlar och värdepapper.

Vapen och vapendelar samt kopior av dessa

Undantag – Värde: Vapen och vapendelar som skickas inrikes med tjänsten Värde.

Narkotika och droger

Varor och ämnen som klassas som farligt gods får du inte skicka. För vissa tjänster får så kallad begränsad mängd farligt gods skickas. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Exempel på innehåll som klassas som farligt gods

Explosiva ämnen

 • Ammunition
 • pyrotekniskt material
 • tändare
 • tändrör
 • tändhattar

Komprimerade, kondenserade gaser

 • brandsläckare som innehåller gaser under tryck
 • aerosolprodukter/sprayburkar
 • butan
 • gaständare

Brandfarliga vätskor

 • bensin
 • lösningsmedel
 • rengöringsmedel
 • målarfärg
 • lacknafta

Brandfarliga fasta ämnen

 • självantändande ämnen och ämnen som utvecklar gas vid kontakt med vatten, t ex tändstickor
 • film av cellulosanitrat
 • material som blir farliga vid väta

Oxiderade ämnen och organiska peroxider

 • ämnen som lätt antänds av syre
 • hår- och textilfärger
 • vissa blekmedel/pulver
 • visst klister och bindemedel
 • gifter, mediciner och toxiner inklusive droger

Giftiga och smittförande ämnen

 • smittförande ämne kategori A UN 2814 och UN 2900
  Undantag: Biologiskt ämne kategori B UN 3373 får skickas under förutsättning att de är förpackade enligt ICAO-TI och IATA-DGR:s förpackningsinstruktion PI 650.

Radioaktiva ämnen

 • medicinska prover eller forskningsprover som innehåller radioaktiva ämnen

Frätande ämnen

 • frätande rengöringsvätskor
 • frätande medel för förebyggande eller borttagande av rost
 • instrument som innehåller kvicksilver eller batterivätskor

Andra farliga ämnen

 • material som har sövande, skadliga, giftiga eller andra egenskaper och som kan förorsaka starkt obehag vid läckage
 • material som är starkt magnetiska
 • försändelser som innehåller batterier

Undantag – Utrikes brev: För Utrikes brev får max 2 lithiumbatterier eller 4 lithiumceller skickas, och de ska då vara installerade i utrustningen och förpackade enligt PI 967 eller PI 970, sektion II i ICAO-regelverk.

Observera att följande länder inte tar emot litiumbatterier eller litiumceller: Hong Kong, Italien, Japan, Kina, Laos, Madagaskar och Tyskland.

Customer service